Hội nghị Thông tin chuyên đề quý IV-2019

16/12/2019 | 2947

Sáng ngày 16/12/2019, tại Hà Nội, Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương tổ chức Hội nghị Thông tin chuyên đề quý IV-2019. Dự Hội nghị có đồng chí Đỗ Ngọc An, Phó Bí thư Đảng ủy Khối và các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành, Ủy viên Ban Thường vụ, lãnh đạo các ban, đơn vị, Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Khối; các đồng chí bí thư, phó bí thư các đảng ủy trực thuộc và các đồng chí báo cáo viên, cộng tác viên dư luận xã hội của Đảng ủy Khối

Hội nghị thông tin chuyên đề kỳ này giới thiệu 2 nội dung chuyên đề: (1) “Đổi mới đồng bộ thể chế kinh tế với thể chế chính trị theo tinh thần Nghị quyết Đại hội XII của Đảng” do GS.TS Trần Văn Phòng, Viện trưởng Viện Triết học, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh làm báo cáo viên; (2) “Một số kết quả bước đầu và các giải pháp nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống tham nhũng trong thời gian tới” do đồng chí Nguyễn Thái Học, Phó Trưởng Ban Nội chính Trung ương làm báo cáo viên.

Ảnh: GS.TS Trần Văn Phòng, Viện trưởng Viện Triết học, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh báo cáo chuyên đề tại Hội nghị

Báo cáo chuyên đề “Đổi mới đồng bộ thể chế kinh tế với thể chế chính trị theo tinh thần Nghị quyết Đại hội XII của Đảng”, GS.TS Trần Văn Phòng cho rằng, để đổi mới đồng bộ thể chế kinh tế với thể chế chính trị ở Việt Nam, cần phải tuân thủ một số nguyên tắc: thứ nhất, đổi mới thể chế kinh tế và đổi mới thể chế chính trị phải do Đảng lãnh đạo và vì mục tiêu bảo đảm giữ vững định hướng xã hội chủ nghĩa của sự phát triển. Để thực hiện được mục tiêu đổi mới thể chế kinh tế cần phải giữ vững ổn định chính trị, có nghĩa là tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với đổi mới thể chế kinh tế và đổi mới thể chế chính trị chứ không phải là sự thỏa hiệp. Đổi mới là thực hiện tốt hơn nữa nhất nguyên chính trị, không chấp nhận chế độ đa nguyên chính trị, đa đảng đối lập. Đa nguyên kinh tế không đồng nhất với đa đảng chính trị…; thứ hai, đổi mới thể chế kinh tế và đổi mới thể chế chính trị phải đảm bảo sự phát triển đồng bộ của cả kinh tế, cả chính trị. Đổi mới thể chế kinh tế và thể chế chính trị phải kết hợp hài hòa với giải quyết các vấn đề xã hội, vấn đề môi trường. Tiêu chí phát triển bền vững đòi hỏi phải làm tốt các vấn đề như chăm sóc và bảo vệ sức khỏe, lao động, vấn đề tự do báo chí, thông tin, dân chủ, tôn giáo, dân tộc, môi trường… ; thứ ba, lấy thực tiễn đất nước và quốc tế làm tiêu chuẩn điều chỉnh mối quan hệ giữa đổi mới thể chế kinh tế và đổi mới thể chế chính trị. Vấn đề ưu tiên bước đi đổi mới kinh tế hay chính trị trước hết phải căn cứ vào thực tiễn cụ thể của đất nước và quốc tế chứ không tùy tiện, chủ quan, sách vở.

Ảnh: Đồng chí Vũ Đức Nam, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối kết luận Hội nghị

Kết luận Hội nghị, đồng chí Vũ Đức Nam, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối đề nghị sau hội nghị này, các báo cáo viên, tuyên truyền viên và cán bộ ban tuyên giáo các đảng ủy trực thuộc Đảng bộ Khối thông tin nội dung chuyên đề này đến cán bộ, đảng viên các chi bộ trực thuộc đảng bộ mình góp phần củng cố niềm tin vào đường lối đổi mới của Đảng.

Anh Hoa

 

 


Các bài viết khác

Toàn thể dân tộc Việt Nam chung sức, đồng lòng để chiến thắng đại dịch Covid-19

Toàn thể dân tộc Việt Nam chung sức, đồng lòng để chiến thắng đại dịch Covid-19
2 ngày trước

Hội nghị giao ban trực tuyến toàn Ngành Tổ chức xây dựng Đảng quý I-2020

Hội nghị giao ban trực tuyến toàn Ngành Tổ chức xây dựng Đảng quý I-2020
2 ngày trước

Thông báo kết luận của Bộ Chính trị về công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19

Thông báo kết luận của Bộ Chính trị về công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19
7 ngày trước

Công văn về việc thực hiện phòng, chống dịch COVID-19

Công văn về việc thực hiện phòng, chống dịch COVID-19
20 ngày trước

• Công tác chuẩn bị đại hội đảng bộ các cấp trong Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương về công tác nhân sự (28 ngày trước)

• Giao ban trực tuyến Ngành Tổ chức xây dựng Đảng tháng 3-2020 (29 ngày trước)

• Hội nghị Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương phiên thường kỳ tháng 02/2020 (1 tháng trước)

• Cơ quan Đảng ủy Khối tổ chức gặp mặt đầu xuân Canh Tý 2020 (2 tháng trước)

• Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức góp phần xây dựng đất nước ngày càng giàu đẹp, văn minh (*) (2 tháng trước)

• Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương tổ chức gặp mặt báo chí nhân dịp đón Xuân Canh Tý 2020 (2 tháng trước)

• Hội nghị tổng kết công tác năm 2019 và triển khai nhiệm vụ năm 2020 của Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương (2 tháng trước)

• Cơ quan Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương tổng kết công tác năm 2019, triển khai nhiệm vụ năm 2020 (2 tháng trước)

• Hội nghị Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương phiên thường kỳ tháng 01/2020 (2 tháng trước)

• Hội nghị báo chí toàn quốc năm 2019 (3 tháng trước)