Hội nghị thông tin chuyên đề quý IV-2018 “Quan hệ đối ngoại của Đảng góp phần quan trọng vào tăng cường tin cậy chính trị và thúc đẩy quan hệ song phương”

09/10/2018 | 282

Sáng ngày 09/10/2018, tại Hà Nội, Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương tổ chức Hội nghị Thông tin chuyên đề quý IV - 2018 “Quan hệ đối ngoại của Đảng góp phần quan trọng vào tăng cường tin cậy chính trị và thúc đẩy quan hệ song phương” cho đội ngũ cán bộ lãnh đạo chủ chốt của Đảng bộ Khối, Ban Dân vận Trung ương và Văn phòng Chủ tịch nước.

Ảnh: Đồng chí Hoàng Bình Quân, Ủy viên Trung ương Đảng, Trưởng Ban Đối ngoại Trung ương báo cáo chuyên đề tại Hội nghị

Dự Hội nghị có đồng chí Sơn Minh Thắng, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương và các đồng chí Phó Bí thư Đảng ủy Khối; các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành, Ủy viên Ban Thường vụ, lãnh đạo các ban, đơn vị, Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Khối; các đồng chí bí thư, phó bí thư các đảng ủy trực thuộc... Đồng chí Hoàng Bình Quân, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Trưởng Ban Đối ngoại Trung ương đã trực tiếp báo cáo chuyên đề tại Hội nghị.

Ảnh: Các đại biểu dự Hội nghị

Tại Hội nghị, các đại biểu đã được nghe thông tin về quan hệ đối ngoại của đảng góp phần tạo nền tảng chính trị quan trọng trong quan hệ của Việt Nam với các nước trên thế giới.

Theo đồng chí Hoàng Bình Quân, trong thời gian vừa qua, công tác đối ngoại đảng đã đạt được nhiều thành tựu quan trọng, nhiều nội dung mang tính đột phá, góp phần tạo nền tảng chính trị quan trọng trong quan hệ của nước ta với các nước; giữ vững môi trường hòa bình, ổn định cho phát triển đất nước; đóng góp tích cực vào cuộc đấu tranh vì hòa bình, độc lập dân tộc, dân chủ và tiến bộ xã hội trên thế giới.

Trong bối cảnh tình hình thế giới và khu vực diễn biến hết sức nhanh chóng, phức tạp, tác động đa chiều đến môi trường an ninh và phát triển của các quốc gia, Đảng ta tiếp tục chủ động mở rộng và tăng cường quan hệ với các chính đảng trên thế giới, làm nền tảng và động lực chính trị cho quan hệ giữa Việt Nam với các nước. Trong thời gian tới, công tác đối ngoại đảng cần tập trung vào một số phương hướng, nhiệm vụ lớn sau:

Thứ nhất, tăng cường kết nối đồng bộ, toàn diện và hiệu quả giữa các hoạt động đối ngoại Đảng, ngoại giao nhà nước và đối ngoại nhân dân, tạo sức mạnh tổng hợp trong mặt trận đối ngoại. 

Thứ hai, tạo bước chuyển tích cực trong phát huy năng lực nghiên cứu, dự báo, tham mưu chiến lược về công tác đối ngoại của các ban, bộ, ngành liên quan; chú trọng đổi mới hình thức và nội dung trong công tác thông tin, tuyên truyền đối ngoại. 

Thứ ba, đưa quan hệ đối ngoại của Đảng đi vào chiều sâu, hiệu quả, thiết thực, đồng thời mở rộng có trọng tâm, trọng điểm các mối quan hệ.

Thứ tư, triển khai có hiệu quả các chuyến thăm của các đồng chí lãnh đạo Đảng và Nhà nước, nhất là các chuyến thăm của Tổng Bí thư, tạo những dấu mốc mới, động lực mới cho quan hệ của nước ta với các đối tác quan trọng.

Đồng chí Hoàng Bình Quân nhấn mạnh, phát huy những kết quả quan trọng đã đạt được trong những năm vừa qua, đối ngoại Đảng sẽ không ngừng phát huy tinh thần tích cực, chủ động, đổi mới, sáng tạo và hiệu quả, khẳng định là trụ cột vững chắc trong ba trụ cột của mặt trận ngoại giao, cùng với ngoại giao nhà nước và đối ngoại nhân dân đóng góp quan trọng vào thực hiện mục tiêu duy trì môi trường hòa bình ổn định cho sự nghiệp phát triển đất nước; giữ vững chủ quyền lãnh thổ, độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XII của Đảng.

Ảnh: Đồng chí Vũ Đức Nam, Trưởng Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối phát biểu tại Hội nghị

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Vũ Đức Nam, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối khẳng định, báo cáo viên tại hội nghị đã cung cấp lượng thông tin đa chiều giúp các cán bộ, đảng viên Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương được tiếp thu và nhận thức rõ hơn về tầm quan trọng và định hướng trong quan hệ đối ngoại của Đảng góp phần quan trọng vào thục hiện mục tiêu duy trì môi trường hòa bình ổn định cho sự nghiệp phát triển đất nước./.

Bùi Tuyết Mai

 

f

Các bài viết khác

Hội nghị học tập, quán triệt các nội dung Hội nghị Trung ương 10 khóa XII

Hội nghị học tập, quán triệt các nội dung Hội nghị Trung ương 10 khóa XII
4 giờ trước

Chuẩn bị và tổ chức thật tốt đại hội đảng bộ các cấp

Chuẩn bị và tổ chức thật tốt đại hội đảng bộ các cấp
8 ngày trước

Học và làm theo lời Bác dặn trong Di chúc: “Giữ gìn sự đoàn kết nhất trí của Đảng như giữ gìn con ngươi của mắt mình”

Học và làm theo lời Bác dặn trong Di chúc: “Giữ gìn sự đoàn kết nhất trí của Đảng như giữ gìn con ngươi của mắt mình”
15 ngày trước

Khối Thi đua các cơ quan Đảng Trung ương tổ chức Hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 34-CT/TW của Bộ Chính trị

Khối Thi đua các cơ quan Đảng Trung ương tổ chức Hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 34-CT/TW của Bộ Chính trị
15 ngày trước

• Triển khai Quyết định kiểm tra của Ban Bí thư Trung ương Đảng đối với Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương (19 ngày trước)

• Bế mạc Hội nghị lần thứ 10, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII (1 tháng trước)

• Hội nghị đánh giá 3 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị (1 tháng trước)

• Khai mạc trọng thể Hội nghị lần thứ 10 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII (1 tháng trước)

• Khối Thi đua các cơ quan Đảng Trung ương bàn giao nhà tình nghĩa cho gia đình chính sách tại phường Tân Thịnh, thành phố Thái Nguyên (1 tháng trước)

• Triển khai thực hiện các nội dung về Năm an toàn cho phụ nữ và trẻ em (1 tháng trước)

• Một số suy nghĩ về phương pháp, tác phong công tác của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ chủ chốt trong các cơ quan, đơn vị Trung ương theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh (1 tháng trước)

• Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ trong giai đoạn hiện nay theo tư tưởng Hồ Chí Minh (1 tháng trước)

• Hội nghị thông tin chuyên đề quý II-2019 (1 tháng trước)

• Xây dựng Đảng “là đạo đức, là văn minh” ở Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương (1 tháng trước)