Hội nghị Thông tin chuyên đề quý III/2020

15/09/2020 | 200

Sáng ngày 15/9/2020, tại Hà Nội, Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương tổ chức Hội nghị Thông tin chuyên đề quý III/2020. Dự Hội nghị có đồng chí Đỗ Ngọc An, Phó Bí thư Đảng ủy Khối. Tham dự Hội nghị có các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành, Ban Thường vụ; lãnh đạo các ban, đơn vị Đảng ủy Khối; bí thư, phó bí thư các đảng ủy trực thuộc và báo cáo viên, cộng tác viên dư luận xã hội của Đảng ủy Khối

Tại Hội nghị, các đại biểu đã được nghe thông tin 2 chuyên đề: (1) “Tác động của dịch bệnh Covid-19 đối với tình hình lao động, việc làm tại Việt Nam” do đồng chí Lê Văn Thanh, Thứ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội trình bày; (2) “Tình hình thiên tai trên thế giới và trong nước thời gian qua và tuyên truyền, triển khai thực hiện Chỉ thị số 42-CT/TW ngày 24/3/2020 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, ngừa, ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai” do đồng chí Trần Quang Hoài, Tổng cục trưởng Tổng cục Phòng, chống thiên tai - Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trình bày.

Ảnh: Đồng chí  Lê Văn Thanh, Thứ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội trình bày chuyên đề tại Hội nghị

Báo cáo chuyên đề “Tác động của dịch bệnh Covid-19 đối với tình hình lao động, việc làm tại Việt Nam”, đồng chí Lê Văn Thanh nêu rõ, trong bối cảnh dịch Covid-19 bùng phát mạnh mẽ, diễn biến phức tạp, ảnh hưởng nặng nề đến tất cả các lĩnh vực kinh tế - xã hội, tăng trưởng kinh tế Việt Nam 8 tháng đầu năm giảm sâu, tốc độ tăng trưởng GDP nửa đầu năm 2020 chỉ đạt 1,81% là mức thấp nhất trong thập kỷ qua. Việc tăng trưởng GDP thấp, số lượng doanh nghiệp giải thể, phá sản tăng,… đã tác động rất mạnh đến thị trường lao động Việt Nam, nhiều thông số thị trường lao động Việt Nam ghi nhận giảm sâu kỷ lục từ trước đến nay. Theo báo cáo của Tổng cục Thông kê, dịch Covid-19 đã tác động tiêu cực lên 30,8 triệu người từ 15 tuổi trở lên. Ảnh hưởng giảm thu nhập chiếm tỉ trọng lớn nhất với 17,6 triệu người.

Về công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Chính phủ và Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đối với vấn đề lao động, việc làm trước ảnh hưởng của dịch Covid-19, đồng chí Lê Văn Thanh đề cập các giải pháp của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội chỉ đạo như: Bộ Lao động -Thương binh và Xã hội đã quán triệt và tổ chức triển khai thực hiện nghiêm chỉ đạo của Ban Bí thư Trung ương Đảng; Lời kêu gọi của Tổng Bí thư, Chủ tịch Nước; các chỉ thị và chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về việc phòng, chống dịch Covid-19, Bộ đã thành lập Ban Chỉ đạo, triển khai các giải pháp bảo đảm an sinh xã hội, ổn định lao động trong và ngoài nước, tăng cường công tác phòng, chống dịch trong các cơ sở nuôi dưỡng, điều dưỡng, cơ sở y tế và các trường đại học, cơ sở giáo dục nghề nghiệp. Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội đã phối hợp với các bộ, ngành liên quan đề xuất với Chính phủ thông qua gói hỗ trợ an sinh xã hội cho các đối tượng bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19; Quản lý, tạm dừng tiếp nhận lao động nước ngoài quay trở lại Việt Nam làm việc và lao động là người nước ngoài di chuyển qua các vùng dịch trong thời gian phòng, chống dịch Covid-19; đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền về “Gói hỗ trợ 62.000 tỷ đồng”; tổ chức kiểm tra giám sát công tác phòng, chống dịch ở một số địa phương tập trung nhiều lao động, đặc biệt là lao động Trung Quốc.

Ảnh: Đồng chí Trần Quang Hoài, Tổng cục trưởng Tổng cục Phòng, chống thiên tai - Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trình bày chuyên đề tại Hội nghị

Báo cáo chuyên đề “Tình hình thiên tai trên thế giới và trong nước thời gian qua và tuyên truyền, triển khai thực hiện Chỉ thị số 42-CT/TW ngày 24/3/2020 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, ngừa, ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai”, đồng chí Trần Quang Hoài cho biết, trong khoảng 40 năm qua, số các trận thiên tai trung bình hàng năm trên thế giới đã tăng gấp hơn 4 lần, từ 100 trận/năm lên đến xấp xỉ 400 trận/năm. Thiên tai gây thiệt hại lớn về người khoảng 10.000 người/năm, thiệt hại về kinh tế từ 0,3 - 0,5% GDP toàn cầu, tương ứng khoảng 300 - 500 tỷ USD hàng năm. Việt Nam là một trong 5 quốc gia chịu ảnh hưởng nặng nề nhất của thiên tai và biến đổi khí hậu. Thiên tai diễn ra ngày càng cực đoan, bất thường trên khắp các vùng miền cả nước, với hầu hết các loại hình thiên tai. Trong 20 năm qua, mỗi năm trung bình thiên tai làm gần 400 người chết và mất tích, thiệt hại về kinh tế khoảng 1 - 1,5% GDP. Ngoài ra thiên tai còn tác động đến môi trường, các hoạt động kinh tế - xã hội, an ninh quốc phòng, đồng thời ảnh hưởng đến sự phát triển bền vững của đất nước. Từ đầu năm 2020 đến nay, cả nước đã xảy ra 16 loại hình thiên tai, đã làm 81 người chết, mất tích; 2.109 nhà sập, 62.890 nhà bị hư hại, tốc mái, 4,601 nhà bị ngập; 122.430ha lúa, hoa màu bị thiệt hại; theo thống kê sơ bộ ban đầu, thiệt hại gần 5.000 tỷ đồng.

Trước xu thế biến đổi khí hậu, nước biển dâng diễn ra nhanh và phức tạp, thiên tai ngày càng gia tăng, bất thường, cực đoan, gây thiệt hại ngày càng nghiêm trọng, đặt ra yêu cầu công tác phòng ngừa, ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai trong thời gian tới phải có chuyển biến mạnh mẽ, toàn diện, phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội nhằm giảm nhẹ thiệt hại, phát triển bền vững đất nước, ngày 24/3/2020, Ban Bí thư đã ban hành Chỉ thị số 42-CT/TW về phòng ngừa, ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai, trong đó yêu cầu các cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội, các tổ chức quần chúng quán triệt và thực hiện nghiêm túc có hiệu quả một số nhiệm vụ, giải pháp: (1) Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy đảng đối với công tác phòng ngừa, ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai; (2) Hoàn thiện hệ thống pháp luật, cơ chế, chính sách về phòng ngừa, ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai; (3) Nâng cao năng lực dự báo, cảnh báo, theo dõi, giám sát thiên tai bảo đảm kịp thời, đủ độ tin cậy; (4) Huy động và sử dụng hiệu quả nguồn lực cho phòng ngừa, ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai; (5) Nâng cao vai trò, năng lực quản lý nhà nước trên cơ sở củng cố, kiện toàn lực lượng làm công tác phòng ngừa, ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai từ Trung ương đến cơ sở; (6) Phát triển khoa học công nghệ và thúc đẩy hợp tác quốc tế về phòng ngừa, ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai; (7) Phát huy mạnh mẽ vai trò của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các đoàn thể và nhân dân trong công tác phòng ngừa, ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai.

Anh Hoa


Các bài viết khác

Hội nghị giao ban cộng tác viên dư luận xã hội cấp Đảng ủy Khối  phiên thường kỳ tháng 11/2020

Hội nghị giao ban cộng tác viên dư luận xã hội cấp Đảng ủy Khối phiên thường kỳ tháng 11/2020
3 ngày trước

Hội nghị giao ban cộng tác viên dư luận xã hội cấp Đảng ủy Khối phiên thường kỳ tháng 10/2020

Hội nghị giao ban cộng tác viên dư luận xã hội cấp Đảng ủy Khối phiên thường kỳ tháng 10/2020
1 tháng trước

Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên giáo trong Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương

Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên giáo trong Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương
1 tháng trước

Hội nghị tập huấn nghiệp vụ đội ngũ cộng tác viên nghiên cứu dư luận xã hội Đảng bộ Khối năm 2020

Hội nghị tập huấn nghiệp vụ đội ngũ cộng tác viên nghiên cứu dư luận xã hội Đảng bộ Khối năm 2020
1 tháng trước

• Hội nghị giao ban cộng tác viên dư luận xã hội cấp Đảng ủy Khối phiên thường kỳ tháng 9/2020 (2 tháng trước)

• Hội nghị tập huấn nghiệp vụ đội ngũ cộng tác viên nghiên cứu dư luận xã hội Đảng bộ Khối năm 2020 (2 tháng trước)

• Vai trò của công tác tư tưởng trong quản lý hoạt động xuất bản hiện nay (2 tháng trước)

• Giao ban cộng tác viên dư luận xã hội cấp Đảng ủy Khối phiên thường kỳ tháng 8/2020 (3 tháng trước)

• Hôi nghị Báo cáo viên cấp Đảng ủy Khối tháng 8 năm 2020 (3 tháng trước)

• Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối thẩm định cuốn sách:Lịch sử Đảng bộ Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh 1945-2020 (3 tháng trước)

• Ngành Tuyên giáo của Đảng - 90 năm đồng hành cùng dân tộc (4 tháng trước)

• Hội nghị giao ban cộng tác viên dư luận xã hội cấp Đảng ủy Khối phiên thường kỳ tháng 7/2020 (4 tháng trước)

• Tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng - văn hóa của Đảng trước yêu cầu mời - nhiệm vụ của Ngành Tuyên giáo (4 tháng trước)

• Họp Tiểu ban Tuyên truyền Đại hội XIII của Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương nhiệm kỳ 2020 - 2025 phiên thứ ba (4 tháng trước)