Hội nghị Thông tin chuyên đề quý II năm 2022

22/06/2022 | 1170

Sáng ngày 22/6/2022, tại Hà Nội, Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương tổ chức Hội nghị Thông tin chuyên đề quý II năm 2022. Dự Hội nghị có đồng chí Nguyễn Quang Trường, Phó Bí thư Đảng ủy Khối. Tham dự Hội nghị có các đồng chí lãnh đạo các ban, đơn vị Đảng ủy Khối; bí thư, phó bí thư các đảng ủy trực thuộc; báo cáo viên, cộng tác viên cấp Đảng ủy Khối và toàn thể cán bộ, đảng viên cơ quan Đảng ủy Khối…

Tại Hội nghị, các đại biểu đã được nghe thông tin 2 chuyên đề: (1) “Ngoại giao Việt Nam tiên phong, toàn diện, hiện đại, chủ động thích ứng” do đồng chí Lê Thị Thu Hằng, Người Phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam, Vụ trưởng Vụ Thông tin báo chí Bộ Ngoại giao Việt Nam trình bày; (2) “Văn hóa chính trị của người lãnh đạo quản lý và vấn đề nêu gương của cán bộ, đảng viên trong tình hình mới” do PGS.TS Nguyễn Toàn Thắng, nguyên Viện trưởng Viện Văn hóa và Phát triển, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh trình bày.

Ảnh: Đồng chí Lê Thị Thu Hằng, Người Phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam, Vụ trưởng Vụ Thông tin báo chí Bộ Ngoại giao Việt Nam báo cáo chuyên đề tại Hội nghị

Báo cáo chuyên đề “Ngoại giao Việt Nam tiên phong, toàn diện, hiện đại, chủ động thích ứng”, đồng chí Lê Thị Thu Hằng đã cung cấp những thông tin về tình hình thế giới tác động đến công tác đối ngoại của Việt Nam và các biện pháp xây dựng nền ngoại giao Việt Nam toàn diện, hiện đại, chủ động thích ứng theo chủ trương Đại hội XIII của Đảng.

Ảnh: PGS.TS Nguyễn Toàn Thắng, nguyên Viện trưởng Viện Văn hóa và Phát triển, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh báo cáo chuyên đề tại Hội nghị

Báo cáo chuyên đề “Văn hóa chính trị của người lãnh đạo quản lý và vấn đề nêu gương của cán bộ, đảng viên trong tình hình mới”, PGS.TS Nguyễn Toàn Thắng nhấn mạnh, Đại hội XIII của Đảng khẳng định xây dựng, chỉnh đốn Đảng gắn liền với xây dựng, hoàn thiện hệ thống chính trị và Chủ tịch Hồ Chí Minh đã từng nói: “Cán bộ là cái dây chuyền của bộ máy, nếu dây chuyền không tốt, không chạy thì động cơ dù tốt, dù chạy toàn bộ máy cũng tê liệt”. Do đó văn hóa chính trị của người lãnh đạo quản lý là phải có bản lĩnh chính trị vững vàng, luôn tu dưỡng, rèn luyện theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và thực hiện nghiêm các nguyên tắc của Đảng. Là cán bộ lãnh đạo, quản lý, trước hết phải thực hiện tốt các Quy định số 101-QĐ/TW, 55-QĐ/TW, 08-Qđi/TW quy định trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên. Trong tình hình hiện nay cần phải xây dựng đội ngũ cán bộ có đủ đức, đủ tài để xây dựng Đảng ta ngày càng vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức, đạo đức.

Ảnh: Đồng chí Nguyễn Minh Chung, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối phát biểu kết luận Hội nghị

Phát biểu kết luận Hội nghị, đồng chí Nguyễn Minh Chung, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối đề nghị các đảng ủy trực thuộc: (1) Tập trung tuyên truyền các nội dung Hội nghị Văn hóa toàn quốc và Hội nghị Đối ngoại toàn quốc gắn với một số nội dung của Hội nghị Thông tin chuyên đề hôm nay, trong đó tập trung vào việc nâng cao và thống nhất nhận thức cho đội ngũ cán bộ, đảng viên về vị trí, vai trò của văn hóa và công tác đối ngoại; quan điểm, tư tưởng chỉ đạo, nguyên tắc, phương hướng, nhiệm vụ và giải pháp chấn hưng văn hóa và phát huy vai trò tiên phong của công tác đối ngoại nhằm tạo lập, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định, phục vụ phát triển đất nước, nâng cao vai trò, vị thế của nước ta trên trường quốc tế; (2) Tiếp tục tập trung triển khai hai đợt sinh hoạt chính trị về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị với chủ đề “Tự soi, tự sửa” và về nội dung tác phẩm của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng: “Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam; (3) Tổ chức sinh hoạt chuyên đề tại chi bộ về bài phát biểu chỉ đạo của đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư tại Hội thảo khoa học quốc gia do Đảng ủy Khối phối hợp tổ chức với chủ đề: Rọi sáng tinh thần “Nâng cao đạo đức cách mạng, quét sạch chủ nghĩa cá nhân” của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong công cuộc xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị hiện nay.

Phương Hoa


Các bài viết khác

Hội nghị báo cáo viên cấp Đảng ủy Khối và thông tin chuyên đề quý III/2022.

Hội nghị báo cáo viên cấp Đảng ủy Khối và thông tin chuyên đề quý III/2022.
4 ngày trước

Đồng chí Lê Hồng Phong – người chiến sĩ cộng sản tiêu biểu cho chủ nghĩa anh hùng cách mạng Việt Nam

Đồng chí Lê Hồng Phong – người chiến sĩ cộng sản tiêu biểu cho chủ nghĩa anh hùng cách mạng Việt Nam
18 ngày trước

Hội nghị giao ban cộng tác viên dư luận xã hội cấp Đảng ủy Khối phiên thường kỳ tháng 8/2022

Hội nghị giao ban cộng tác viên dư luận xã hội cấp Đảng ủy Khối phiên thường kỳ tháng 8/2022
29 ngày trước

Chi bộ Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối tổ chức thành công Đại hội nhiệm kỳ 2022 - 2025

Chi bộ Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối tổ chức thành công Đại hội nhiệm kỳ 2022 - 2025
1 tháng trước

• Hội nghị giao ban cộng tác viên dư luận xã hội cấp Đảng ủy Khối phiên thường kỳ tháng 7/2022 (1 tháng trước)

• Dấu ấn nổi bật trong công tác Tuyên giáo của Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương 6 tháng đầu năm 2022 (2 tháng trước)

• Bảo vệ nền tảng tư tưởng là bảo vệ linh hồn, mạch sống của Đảng (2 tháng trước)

• Hội nghị sơ kết công tác tuyên giáo 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2022 (2 tháng trước)

• Thường trực Đảng ủy Khối chúc mừng các cơ quan Báo chí nhân Kỷ niệm 97 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam (3 tháng trước)

• Tăng cường công tác xây dựng Đảng trong các cơ quan báo chí - những đòi hỏi từ thực tiễn (3 tháng trước)

• Phát huy vai trò của báo chí cách mạng trong sự nghiệp đổi mới đất nước (3 tháng trước)

• Tăng cường tính tiên phong, gương mẫu - giải pháp quan trọng góp phần nâng cao đạo đức cách mạng, quét sạch chủ nghĩa cá nhân của đội ngũ cán bộ, đảng viên Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương (3 tháng trước)

• Hội nghị giao ban cộng tác viên dư luận xã hội cấp Đảng ủy Khối phiên thường kỳ tháng 5/2022 (3 tháng trước)

• Không thể xuyên tạc, phủ nhận vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam đối với giai cấp và xã hội (4 tháng trước)