Hội nghị thông tin chuyên đề quý I-2019

26/02/2019 | 253

Sáng ngày 26/02/2019, tại Hà Nội, Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương tổ chức Hội nghị Thông tin chuyên đề quý I-2019. Dự Hội nghị có đồng chí Trương Xuân Cừ và đồng chí Lại Xuân, Phó Bí thư Đảng ủy Khối; các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành, Ủy viên Ban Thường vụ, lãnh đạo các ban, đơn vị, Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Khối; các đồng chí bí thư, phó bí thư các đảng ủy trực thuộc và các đồng chí báo cáo viên, cộng tác viên dư luận xã hội của Đảng ủy Khối

Hội nghị thông tin chuyên đề kỳ này gồm 2 nội dung: (1) chuyên đề “Khắc phục, hạn chế những tác động không mong muốn khi thực hiện Hiệp định đối tác toàn diện và tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP) đối với Việt Nam” do đồng chí Lương Hoàng Thái, Vụ trưởng Vụ Chính sách thương mại đa biên - Bộ Công Thương làm báo cáo viên; (2) chuyên đề “Đấu tranh phản bác các luận điệu sai trái, thù địch, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng” do đồng chí Vũ Trọng Hà, Phó Vụ trưởng, Chánh Văn phòng Ban Chỉ đạo 94 Trung ương, Ban Tuyên giáo Trung ương làm báo cáo viên.

Ảnh: Đồng chí Lương Hoàng Thái, Vụ trưởng Vụ Chính sách thương mại đa biên - Bộ Công Thương báo cáo chuyên đề tại Hội nghị

Hiệp định đối tác toàn diện và tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (gọi tắt là CPTPP) mà Việt Nam tham gia là thành viên vừa được Quốc hội nước ta thông qua cuối năm 2018. Nhìn lại quá trình chuẩn bị tiến tới phê chuẩn tham gia Hiệp định khẳng định Việt Nam rất chủ động, tích cực và thể hiện sự sẵn sàng để hội nhập sâu với thế giới trên tất cả các mặt, trong đó mặt trận ngoại giao và kinh tế là những mũi nhọn được tập trung triển khai.

Theo đồng chí Lương Hoàng Thái, để khắc phục, hạn chế những tác động không mong muốn khi thực hiện Hiệp định (CPTPP), Việt Nam cần phải có những bước cải cách đột phá mạnh mẽ trong rất nhiều các lĩnh vực để cho môi trường đầu tư kinh doanh trở nên thuận lợi hơn. Việc cải cách này cũng gắn với những cải cách của Chính phủ, giúp chi phí giao dịch giảm, tạo ra được những tiền đề tốt cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ, cho phong trào khởi nghiệp thực chất sẽ đi lên.

Ảnh: Đồng chí Vũ Trọng Hà, Phó Vụ trưởng, Chánh Văn phòng Ban Chỉ đạo 94 Trung ương, Ban Tuyên giáo Trung ương báo cáo chuyên đề tại Hội nghị

Đấu tranh, phản bác các luận điệu sai trái, thù địch, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng luôn được Đảng ta coi là nhiệm vụ trọng tâm hàng đầu và xuyên suốt quá trình lãnh đạo cách mạng. Theo đồng chí Vũ Trọng Hà, dưới sự lãnh đạo của Đảng, bên cạnh những thành quả to lớn mà chúng ta có được ngày nay, công tác tư tưởng, việc đấu tranh, phản bác các luận điệu sai trái, thù địch, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng còn rất nhiều khó khăn, thách thức trong bối cảnh chúng ta hội nhập ngày càng sâu rộng với thế giới và cuộc cách mạng khoa học công nghệ lần thứ 4, trong đó trận địa thông tin, truyền thông là một trong những thách thức rất lớn mà chúng ta phải đối mặt.

Về một số giải pháp đấu tranh phòng, chống các luận điệu sai trái, thù địch, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong tình hình mới, đồng chí Vũ Trọng Hà đưa ra 3 giải pháp cần thực hiện trong thời gian tới là: (1) Nâng cao vai trò, trách nhiệm của các cấp ủy đảng, hệ thống chính trị, trong đó yêu cầu các cấp ủy đảng, người đứng đầu các địa phương, cơ quan, đơn vị chịu trách nhiệm trực tiếp lãnh đạo, chỉ đạo công tác này và nâng cao vai trò, trách nhiệm của cả hệ thống chính trị trong cuộc đấu tranh này; (2) Xây dựng, tổ chức lực lượng, đó là kiện toàn đồng bộ Ban Chỉ đạo 35 các cấp; phát huy vai trò tham mưu chỉ đạo, phối hợp triển khai thực hiện công tác của cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo 35 các cấp; xây dựng kiện toàn Tổ thư ký tham mưu giúp việc Ban Chỉ đạo 35 các cấp là cán bộ thuộc các ngành lĩnh vực có thành viên Ban Chỉ đạo và một số ngành liên quan; xây dựng tổ chức lực lượng nòng cốt Nhóm chuyên gia, cộng tác viên từ Trung ương đến địa phương; quan tâm bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ công tác đấu tranh phản bác cho các lực lượng; ngoài việc sử dụng truyền thông báo, đài, báo điện tử, trang tin điện tử cần phối hợp xây dựng tạo lập hệ thống trang web, blog, facebook, youtube trong hệ thống chính trị; phải có sự phối hợp thường xuyên, nhịp nhàng giữa Trung ương với các địa phương, bộ, ngành và giữa các địa phương với nhau trong đấu tranh phòng, chống. (3) Xây dựng cơ chế để triển khai thực hiện nhiệm vụ bao gồm cơ chế phối hợp giữa các lực lượng và cơ chế về trang thiết bị, hạ tầng kỹ thuật.

Ảnh: Đồng chí Lại Xuân Lâm, Phó Bí thư Đảng ủy Khối phát biểu tại Hội nghị

Phát biểu kết thúc Hội nghị, đồng chí Lại Xuân Lâm, Phó Bí thư Đảng ủy Khối đề nghị sau hội nghị này, các báo cáo viên, tuyên truyền viên và cán bộ, đảng viên ban tuyên giáo các đảng ủy trực thuộc Đảng bộ Khối thông tin nội dung các chuyên đề này đến cán bộ, đảng viên các chi bộ trực thuộc đảng bộ mình, đồng thời tích lũy, tìm hiểu thêm nội dung thông tin chuyên đề để triển khai sinh hoạt trong các đảng bộ, chi bộ.

P.V

f

Các bài viết khác

Bế mạc Hội nghị lần thứ 10, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII

Bế mạc Hội nghị lần thứ 10, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII
5 ngày trước

Hội nghị đánh giá 3 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị

Hội nghị đánh giá 3 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị
7 ngày trước

Khai mạc trọng thể Hội nghị lần thứ 10 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII

Khai mạc trọng thể Hội nghị lần thứ 10 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII
8 ngày trước

Khối Thi đua các cơ quan Đảng Trung ương bàn giao nhà tình nghĩa cho gia đình chính sách tại phường Tân Thịnh, thành phố Thái Nguyên

Khối Thi đua các cơ quan Đảng Trung ương bàn giao nhà tình nghĩa cho gia đình chính sách tại phường Tân Thịnh, thành phố Thái Nguyên
9 ngày trước

• Triển khai thực hiện các nội dung về Năm an toàn cho phụ nữ và trẻ em (14 ngày trước)

• Một số suy nghĩ về phương pháp, tác phong công tác của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ chủ chốt trong các cơ quan, đơn vị Trung ương theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh (15 ngày trước)

• Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ trong giai đoạn hiện nay theo tư tưởng Hồ Chí Minh (15 ngày trước)

• Hội nghị thông tin chuyên đề quý II-2019 (17 ngày trước)

• Xây dựng Đảng “là đạo đức, là văn minh” ở Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương (20 ngày trước)

• Vai trò lãnh đạo của Đảng trong công cuộc đổi mới đất nước sau 44 năm thống nhất (28 ngày trước)

• Xuất bản cuốn sách của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước về chống tham nhũng (1 tháng trước)

• BHXH Việt Nam cung cấp thông tin định kỳ về tình hình thực hiện chính sách BHXH, BHYT (1 tháng trước)

• Tập trung nguồn lực tài chính cho cải cách tiền lương (2 tháng trước)

• Tháo gỡ vướng mắc trong quyết toán chi phí khám, chữa bệnh BHYT (2 tháng trước)