Hội nghị tập huấn về công tác tổ chức xây dựng Đảng năm 2023

12/05/2023 | 2217

Sáng 12/5/2023, tại Hà Nội, Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương đã tổ chức Hội nghị tập huấn về công tác tổ chức xây dựng Đảng cho 85 cán bộ phụ trách công tác tổ chức xây dựng Đảng các đảng ủy trực thuộc Đảng bộ Khối.

Ảnh: Đồng chí Nguyễn Quang Trường, Phó Bí thư Đảng ủy Khối phát biểu tại Hội nghị

Dự Hội nghị có đồng chí Nguyễn Quang Trường, Phó Bí thư Đảng ủy Khối; các đồng chí lãnh đạo cùng cán bộ, công chức Ban Tổ chức Đảng ủy Khối và các đồng chí cán bộ phụ trách công tác tổ chức xây dựng Đảng các đảng ủy trực thuộc Đảng bộ Khối

Phát biểu khai mạc Hội nghị, đồng chí Nguyễn Quang Trường cho biết, để cập nhật và nắm vững các nội dung văn bản mới của Đảng về công tác tổ chức xây dựng Đảng, hằng năm, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối xây dựng kế hoạch tổ chức tập huấn công tác tổ chức xây dựng Đảng trong toàn Đảng bộ Khối nhằm triển khai thực hiện có hiệu quả công tác chỉ đạo, điều hành và đảm bảo sự thống nhất trong thực hiện nhiệm vụ của các cấp ủy đảng; giúp các đồng chí cán bộ phụ trách công tác tổ chức kịp thời bám sát những nội dung cơ bản, sát thực với hoạt động công tác đảng ở các cấp ủy đảng trong đảng bộ mình.

Ảnh: Toàn cảnh Hội nghị

Thay mặt Ban Thường vụ Đảng ủy Khối, đồng chí Nguyễn Quang Trường đề nghị các đồng chí tham dự Hội nghị nêu cao tinh thần trách nhiệm, tập trung nghiên cứu, trao đổi, thảo luận và chia sẻ kinh nghiệm xử lý các tình huống thường gặp trong công tác tổ chức xây dựng Đảng, những nội dung còn băn khoăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện để tìm ra các giải pháp, từng bước khắc phục những tồn tại, hạn chế trong công tác tổ chức xây dựng Đảng…

Tại Hội nghị, các đồng chí lãnh đạo, quản lý, cấp ủy viên được nghiên cứu, trao đổi 3 chuyên đề do các đồng chí Trưởng phòng nghiệp vụ Ban Tổ chức Đảng ủy Khối trình bày: (1) Một số vấn đề về công tác cán bộ cấp ủy; (2) Một số vấn đề về bảo vệ chính trị nội bộ Đảng theo Quy định số 58-QĐ/TW ngày 08/2/2022 của Bộ Chính trị; (3) nghiệp vụ công tác tổ chức cơ sở đảng và đảng viên. Đây là các chuyên đề có ý nghĩa thiết thực nhằm giúp các đồng chí nắm vững, hiểu sâu một cách có hệ thống, từng bước khắc phục khó khăn, vướng mắc của công tác tổ chức xây dựng Đảng để tổ chức thực hiện có hiệu quả hơn nữa trong thời gian tới, nhất là về một số văn bản mới của Đảng khóa XIII.

Hội nghị đã nhận được 10 ý kiến phát biểu, trao đổi, thảo luận, đánh giá cao các nội dung chuyên đề được truyền đạt sát thực hướng dẫn và giúp các đảng ủy trực thuộc giải quyết được các vấn đề khó khăn, vướng mắc trong thực hiện nhiệm vụ công tác tổ chức xây dựng Đảng tại các đảng ủy trong Đảng bộ Khối.  

Ban Tổ chức Đảng ủy Khối


Các bài viết khác

Hội thảo góp ý kiến Đề án tổng kết 10 năm thực hiện Quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy của đảng ủy cấp trên trực tiếp tổ chức cơ sở đảng thuộc Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương

Hội thảo góp ý kiến Đề án tổng kết 10 năm thực hiện Quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy của đảng ủy cấp trên trực tiếp tổ chức cơ sở đảng thuộc Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương
23 ngày trước

Giải pháp nâng cao chất lượng tổ chức cơ sở đảng, đảng viên trong Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương

Giải pháp nâng cao chất lượng tổ chức cơ sở đảng, đảng viên trong Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương
4 tháng trước

Một số lưu ý về việc kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng tổ chức đảng, đảng viên năm 2022

Một số lưu ý về việc kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng tổ chức đảng, đảng viên năm 2022
5 tháng trước

Hội nghị quán triệt, triển khai thực hiện Quy định số 80-QĐ/TW và Thông báo kết luận số 20-TB/TW của Bộ Chính trị

Hội nghị quán triệt, triển khai thực hiện Quy định số 80-QĐ/TW và Thông báo kết luận số 20-TB/TW của Bộ Chính trị
8 tháng trước

• Chi bộ Ban Tổ chức Đảng ủy Khối tổ chức thành công Đại hội nhiệm kỳ 2022 - 2025 (9 tháng trước)

• Ban Tổ chức Trung ương triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022 (11 tháng trước)

• Hội nghị sơ kết công tác tổ chức xây dựng Đảng 6 tháng đầu năm 2022, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022 (11 tháng trước)

• Nhìn lại 15 năm công tác tổ chức xây dựng Đảng ở Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương (1 năm trước)

• Sơ kết việc thực hiện Quy định số 98-QĐ/TW ngày 7-10-2017 của Bộ Chính trị về luân chuyển cán bộ (1 năm trước)

• Ngành Tổ chức xây dựng Đảng tổng kết công tác năm 2021, triển khai nhiệm vụ năm 2022 (1 năm trước)

• Công tác quản lý đảng viên và những vấn đề cần quan tâm (1 năm trước)

• Triển khai thực hiện Quy định số 34-QĐ/TW của Ban Bí thư, các đảng ủy đơn vị sự nghiệp Trung ương phát huy vai trò lãnh đạo toàn diện, xây dựng đảng bộ trong sạch, vững mạnh (1 năm trước)

• Tập trung củng cố tổ chức, nâng cao năng lực lãnh đạo của các cấp ủy cơ sở và chi bộ trong Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương (1 năm trước)

• Một số nội dung chính trong quy trình chuyển giao, tiếp nhận tổ chức đảng, đảng viên trong Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương (1 năm trước)