Hội nghị tập huấn nghiệp vụ đội ngũ cộng tác viên nghiên cứu dư luận xã hội Đảng bộ Khối năm 2020

08/10/2020 | 91

Ngày 08/10/2020, tại Hà Nội, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối tổ chức Hội nghị tập huấn công tác tuyên truyền miệng và hoạt động nghiệp vụ của đội ngũ báo cáo viên của Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương và giao ban đội ngũ báo cáo viên tháng 10/2020.

Dự Hội nghị có đồng chí Lại Xuân Lâm, Phó Bí thư Đảng ủy Khối; đồng chí Đoàn Văn Báu, Giám đốc Trung tâm thông tin công tác tuyên giáo Ban Tuyên giáo Trung ương; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Khối; lãnh đạo các ban, đơn vị Đảng ủy Khối; các đồng chí bí thư, phó bí thư, trưởng ban, phó trưởng ban tuyên giáo các đảng ủy trực thuộc…

Ảnh: Đồng chí Lại Xuân Lâm, Phó Bí thư Đảng ủy Khối phát biểu tại Hội nghị

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Lại Xuân Lâm, Phó Bí thư Đảng ủy Khối nhấn mạnh, hiện nay, trong bối cảnh của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư, với thông tin bùng nổ, nhiều loại hình truyền thông đa dạng về hình thức, phong phú về nội dung, thông tin đa chiều, không xác định biên giới, khó xác định tính chân thực, dễ tác động, ảnh hưởng không tốt đến tư tưởng của cán bộ, đảng viên và nhân dân. Do vậy công tác tuyên truyền miệng càng phải khẳng định vị trí, vai trò không thể thiếu trong công tác tuyên truyền nói chung mà còn giữ vai trò chủ đạo, là kênh thông tin chính thống, trực tiếp và thường xuyên truyền bá sâu rộng chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh đến cán bộ, đảng viên và nhân dân; là công cụ sắc bén bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, các âm mưu chống phá của các thế lực thù địch, góp phần tạo nên sự thống nhất về ý chí và hành động trong toàn Đảng, sự đồng thuận trong xã hội và toàn thể nhân dân.

Nhận thức rõ vai trò, vị trí, tầm quan trọng của công tác tuyên truyền miệng và hoạt động của báo cáo viên, trong nhiệm kỳ 2015 - 2020 Ban Thường vụ Đảng ủy Khối đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo công tác tuyên truyền miệng, ban hành nhiều văn bản chỉ đạo, hướng dẫn và giám sát việc thực hiện công tác tuyên truyền miệng. Ban Thường vụ Đảng ủy Khối đã thành lập đội ngũ báo cáo viên cấp Đảng ủy Khối gồm 30 đồng chí, đảm bảo vệ tiêu chuẩn, số lượng, có cơ cấu hợp lý; các đảng ủy trực thuộc Đảng bộ Khối đã xây dựng kế hoạch thực hiện, thành lập, củng cố, kiện toàn đội ngũ báo cáo viên cùng cấp theo phương châm tinh gọn, hiệu quả, thiết thực; phát huy tốt vai trò “mỗi cán bộ, đảng viên là một báo cáo viên, tuyên truyền viên của Đảng”. Công tác tuyên truyền miệng và hoạt động của đội ngũ báo cáo viên các cấp trong Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương đã góp phần nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp và Nghị quyết Đại hội XII của Đảng.

Ảnh: Đại tá Tô Quang Hanh, Phó Trưởng phòng Báo cáo viên, Cục Tuyên huấn Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam, Bộ Quốc phòng báo cáo chuyên đề tại Hội nghị 

 

Ảnh: Vũ Đức Nam, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối báo cáo chuyên đề tại Hội nghị

Tại hội nghị, các đại biểu đã được nghe 02 chuyên đề: (1) “Một số kinh nghiệm, kỹ năng công tác tuyên truyền miệng” do Đại tá Tô Quang Hanh, Phó Trưởng phòng Báo cáo viên, Cục Tuyên huấn Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam, Bộ Quốc phòng trình bày; (2) “Phát huy ưu thế của công tác tuyên truyền miệng và hoạt động của đội ngũ báo cáo viên góp phần bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới” do đồng chí Vũ Đức Nam, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối trình bày. Đây là các chuyên đề nhằm nâng cao kỹ năng công tác tuyên truyền miệng và hoạt động nghiệp vụ cho đội ngũ báo cáo viên cấp Đảng ủy Khối và các đảng ủy trực thuộc và nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền của Đảng, góp phần thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp.

A.H


Các bài viết khác

Hội nghị giao ban cộng tác viên dư luận xã hội cấp Đảng ủy Khối phiên thường kỳ tháng 10/2020

Hội nghị giao ban cộng tác viên dư luận xã hội cấp Đảng ủy Khối phiên thường kỳ tháng 10/2020
12 ngày trước

Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên giáo trong Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương

Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên giáo trong Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương
13 ngày trước

Hội nghị giao ban cộng tác viên dư luận xã hội cấp Đảng ủy Khối phiên thường kỳ tháng 9/2020

Hội nghị giao ban cộng tác viên dư luận xã hội cấp Đảng ủy Khối phiên thường kỳ tháng 9/2020
1 tháng trước

Hội nghị tập huấn nghiệp vụ đội ngũ cộng tác viên nghiên cứu dư luận xã hội Đảng bộ Khối năm 2020

Hội nghị tập huấn nghiệp vụ đội ngũ cộng tác viên nghiên cứu dư luận xã hội Đảng bộ Khối năm 2020
1 tháng trước

• Hội nghị Thông tin chuyên đề quý III/2020 (1 tháng trước)

• Vai trò của công tác tư tưởng trong quản lý hoạt động xuất bản hiện nay (1 tháng trước)

• Giao ban cộng tác viên dư luận xã hội cấp Đảng ủy Khối phiên thường kỳ tháng 8/2020 (2 tháng trước)

• Hôi nghị Báo cáo viên cấp Đảng ủy Khối tháng 8 năm 2020 (2 tháng trước)

• Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối thẩm định cuốn sách:Lịch sử Đảng bộ Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh 1945-2020 (2 tháng trước)

• Ngành Tuyên giáo của Đảng - 90 năm đồng hành cùng dân tộc (3 tháng trước)

• Hội nghị giao ban cộng tác viên dư luận xã hội cấp Đảng ủy Khối phiên thường kỳ tháng 7/2020 (3 tháng trước)

• Tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng - văn hóa của Đảng trước yêu cầu mời - nhiệm vụ của Ngành Tuyên giáo (3 tháng trước)

• Họp Tiểu ban Tuyên truyền Đại hội XIII của Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương nhiệm kỳ 2020 - 2025 phiên thứ ba (3 tháng trước)

• Hội nghị giao ban cộng tác viên dư luận xã hội cấp Đảng ủy Khối phiên thường kỳ tháng 6/2020 (4 tháng trước)