Hội nghị tập huấn nghiệp vụ đội ngũ cộng tác viên nghiên cứu dư luận xã hội Đảng bộ Khối năm 2020

23/09/2020 | 108

Nhằm nâng cao hơn nữa chất lượng và hiệu quả hoạt động của đội ngũ cộng tác viên dư luận xã hội của Đảng bộ Khối, ngày 21/9/2020, tại Hà Nội, Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương tổ chức Hội nghị tập huấn nghiệp vụ đội ngũ cộng tác viên nghiên cứu dư luận xã hội Đảng bộ Khối năm 2020.

Dự Hội nghị có các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Khối; lãnh đạo các ban, đơn vị Đảng ủy Khối; các đồng chí bí thư, phó bí thư các đảng ủy trực thuộc… Đồng chí Vũ Đức Nam, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối chủ trì Hội nghị.

Ảnh: Đồng chí Thượng tá Nguyễn Anh Tuấn, Phó Cục trưởng Cục an ninh chính trị nội bộ, Bộ Công an trình bày chuyên đề tại Hội nghị

Ảnh: Đồng chí Đỗ Thị Thanh Hà, Viện trưởng Viện Dư luận xã hội Ban Tuyên giáo Trung ương trình bày chuyên đề tại Hội nghị

Tại hội nghị, các đại biểu đã được nghe, trao đổi, thảo luận 02 chuyên đề: (1) “Công tác nghiên cứu dư luận xã hội gắn với công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trước thềm Đại hội XIII của Đảng” do đồng chí Thượng tá Nguyễn Anh Tuấn, Phó Cục trưởng Cục an ninh chính trị nội bộ, Bộ Công an trình bày; (2) “Dư luận xã hội và vai trò của nghiên cứu dư luận xã hội trong công tác lãnh đạo, quản lý” do đồng chí Đỗ Thị Thanh Hà, Viện trưởng Viện Dư luận xã hội Ban Tuyên giáo Trung ương trình bày. Đây là các chuyên đề hết sức cơ bản, có ý nghĩa thiết thực đối với những người làm công tác nghiên cứu dư luận xã hội.

Ảnh: Đồng chí Vũ Đức Nam, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối phát biểu tại Hội nghị

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Vũ Đức Nam, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối nhấn mạnh, việc thường xuyên tổ chức cung cấp thông tin và chủ động cập nhật thông tin về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; những thông tin chính trị - thời sự; kịp thời nắm bắt tâm tư, nguyện vọng, ý chí của nhân dân để có những quyết sách phù hợp đúng đắn về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước là việc làm có ý nghĩa rất quan trọng. Để làm được điều đó, việc xây dựng đội ngũ cộng tác viên nghiên cứu dư luận xã hội đúng quy định, bảo đảm đầy đủ về phẩm chất, năng lực công tác; đảm bảo cơ cấu, số lượng hợp lý đại diện cho các tổ chức đảng trực thuộc, các đoàn thể và cán bộ, đảng viên của cơ quan, đơn vị trong toàn Đảng bộ là nhiệm vụ hết sức quan trọng trong công tác tuyên giáo.

Trên cơ sở nội dung các chuyên đề đã được nghiên cứu, học tập, đồng chí Trưởng Ban Tuyên giáo đề nghị các cấp ủy tập trung lãnh đạo, vận dụng vào thực tế ở đảng bộ mình, góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác nghiên cứu dư luận xã hội năm 2020 trong toàn Đảng bộ Khối và đem lại thành công cho Đại hội Đảng bộ Khối lần thứ XIII và Đại hội XIII của Đảng.

Anh Hoa


Các bài viết khác

Hội nghị giao ban cộng tác viên dư luận xã hội cấp Đảng ủy Khối phiên thường kỳ tháng 10/2020

Hội nghị giao ban cộng tác viên dư luận xã hội cấp Đảng ủy Khối phiên thường kỳ tháng 10/2020
12 ngày trước

Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên giáo trong Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương

Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên giáo trong Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương
13 ngày trước

Hội nghị tập huấn nghiệp vụ đội ngũ cộng tác viên nghiên cứu dư luận xã hội Đảng bộ Khối năm 2020

Hội nghị tập huấn nghiệp vụ đội ngũ cộng tác viên nghiên cứu dư luận xã hội Đảng bộ Khối năm 2020
21 ngày trước

Hội nghị giao ban cộng tác viên dư luận xã hội cấp Đảng ủy Khối phiên thường kỳ tháng 9/2020

Hội nghị giao ban cộng tác viên dư luận xã hội cấp Đảng ủy Khối phiên thường kỳ tháng 9/2020
1 tháng trước

• Hội nghị Thông tin chuyên đề quý III/2020 (1 tháng trước)

• Vai trò của công tác tư tưởng trong quản lý hoạt động xuất bản hiện nay (1 tháng trước)

• Giao ban cộng tác viên dư luận xã hội cấp Đảng ủy Khối phiên thường kỳ tháng 8/2020 (2 tháng trước)

• Hôi nghị Báo cáo viên cấp Đảng ủy Khối tháng 8 năm 2020 (2 tháng trước)

• Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối thẩm định cuốn sách:Lịch sử Đảng bộ Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh 1945-2020 (2 tháng trước)

• Ngành Tuyên giáo của Đảng - 90 năm đồng hành cùng dân tộc (3 tháng trước)

• Hội nghị giao ban cộng tác viên dư luận xã hội cấp Đảng ủy Khối phiên thường kỳ tháng 7/2020 (3 tháng trước)

• Tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng - văn hóa của Đảng trước yêu cầu mời - nhiệm vụ của Ngành Tuyên giáo (3 tháng trước)

• Họp Tiểu ban Tuyên truyền Đại hội XIII của Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương nhiệm kỳ 2020 - 2025 phiên thứ ba (3 tháng trước)

• Hội nghị giao ban cộng tác viên dư luận xã hội cấp Đảng ủy Khối phiên thường kỳ tháng 6/2020 (4 tháng trước)