Hội nghị tập huấn nghiệp vụ công tác tuyên giáo năm 2019

02/04/2019 | 1448

Ngày 02/4/2019, tại Hà Nội, Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương tổ chức Hội nghị tập huấn nghiệp vụ công tác tuyên giáo năm 2019 nhằm cập nhật kiến thức mới, kỹ năng, nghiệp vụ cho cán bộ tuyên giáo các cấp thuộc Đảng bộ Khối. Đến dự Hội nghị có đồng chí Sơn Minh Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối; đồng chí Đỗ Ngọc An, Phó Bí thư Đảng ủy Khối; đại diện lãnh đạo một số vụ thuộc Ban Tuyên giáo Trung ương; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ và đại diện lãnh đạo các ban, đơn vị Đảng ủy Khối; trưởng, phó Ban Tuyên giáo đảng ủy cấp trên cơ sở trực thuộc Đảng ủy Khối; cấp ủy phụ trách công tác tuyên giáo, cán bộ chuyên trách công tác tuyên giáo các đảng ủy trực thuộc Đảng ủy Khối.

Ảnh: Đồng chí Sơn Minh Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối phát biểu khai mạc Hội nghị

Phát biểu khai mạc Hội nghị, đồng chí Sơn Minh Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối cho rằng, năm 2019, bên cạnh những mặt thuận lợi, tình hình thế giới và trong nước có nhiều biến động, bất ổn và khó lường, trong đó có nhiều nhân tố tác động cả trực tiếp và gián tiếp đến công tác xây dựng Đảng và toàn bộ các lĩnh vực của đời sống xã hội của nước ta. Những vấn đề nêu trên đặt ra yêu cầu rất lớn đối với công tác tuyên giáo và đội ngũ cán bộ làm công tác tuyên giáo của Đảng, trong đó có Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương. Từ thực tế đó, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối tổ chức Hội nghị tập huấn công tác tuyên giáo. Hội  nghị được lãnh đạo Ban Tuyên giáo Trung ương và các đồng chí báo cáo viên Trung ương trực tiếp trao đổi các chuyên đề hết sức cơ bản, có ý nghĩa thiết thực đối với những người làm công tác tuyên giáo. Đồng chí Bí thư Đảng ủy Khối đề nghị các đại biểu dự Hội nghị phát huy tinh thần trách nhiệm, tập trung tiếp thu, chủ động nghiên cứu tài liệu; đồng thời tích cực trao đổi, thảo luận, nêu những vấn đề khó khăn, vướng mắc tại cơ sở để báo cáo viên giải đáp và ngay sau hội nghị, trên cơ sở nội dung các chuyên đề được nghiên cứu, học tập, các cấp ủy tập trung lãnh đạo, vận dụng vào thực tế ở đảng bộ mình, góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên giáo năm 2019 trong toàn Đảng bộ Khối, góp phần xây dựng và thực hiện thắng lợi Nghị quyết XII của Đảng.

Các đại biểu dự Hội nghị đã tập trung nghe, trao đổi, thảo luận 3 chuyên đề: “Công tác tuyên giáo trong tình hình mới, những vấn đề đặt ra và giái pháp” do đồng chí Nguyễn Thanh Long, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương trình bày; “Việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 6 khóa XII về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, những vấn đề đặt ra và giải pháp trong thời gian tới” do đồng chí Nguyễn Văn Tùng, Vụ trưởng Vụ Tổ chức - Điều lệ Ban Tổ chức Trung ương trình bày; “Một số giải pháp trọng tâm nâng cao chất lượng hiệu quả công tác tuyên giáo trong Đảng bộ Khối năm 2019” do đồng chí Vũ Đức Nam, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối trình bày.

Ảnh: Đồng chí Nguyễn Thanh Long, Phó trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương trình bày chuyên đề tại Hội nghị

Ảnh: Đồng chí Nguyễn Văn Tùng, Vụ trưởng Vụ Tổ chức - Điều lệ, Ban Tổ chức Trung ương trình bày chuyên đề tại Hội nghị

Ảnh: Đồng chí Vũ Đức Nam, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối trình bày chuyên đề tại Hội nghị

Ảnh: Đồng chí Đỗ Ngọc An, Phó Bí thư Đảng ủy Khối phát biểu kết luận Hội nghị

Phát biểu kết luận Hội nghị, đồng chí Đỗ Ngọc An, Phó Bí thư Đảng ủy Khối đề nghị các cấp ủy đảng, các đồng chí báo cáo viên, cộng tác viên và đội ngũ cán bộ làm công tác tuyên giáo trong toàn Đảng bộ tập trung triển khai tốt một số nội dung, góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên giáo của Đảng bộ năm 2019 như sau: (1) Căn cứ những nội dung được nghiên cứu, tham mưu cho cấp ủy triển khai cho phù hợp với đặc thù của từng đảng bộ, tạo hiệu ứng tích cực trong công tác tuyên giáo năm 2019. (2) Tập trung tuyên truyền kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, nghị quyết đại hội đảng các cấp nhiệm kỳ 2015 - 2020; kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2015 - 2020, chuẩn bị tham mưu về tổ chức đại hội đảng các cấp, tiến tới Đại hội XIII của Đảng; (3) Tiếp tục quán triệt các chủ trương, chính sách của Đảng, trong đó trọng tâm là quán triệt nội dung Nghị quyết Trung ương 6 khóa XII; Nghị quyết Hội nghị Trung ương 10, 11 khóa XII tới đây; (4) Tiếp tục tuyên truyền việc tổ chức thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII, gắn với việc thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị, trong đó tập trung tuyên truyền về kết quả đạt được, nhất là những mô hình hay, cách làm theo sáng tạo, điển hình tiên tiến… (5) Đẩy mạnh tuyên truyền về ý nghĩa lịch sử của các ngày lễ lớn, ngày kỷ niệm của Đảng, của dân tộc và đất nước; thành tựu về công tác đối ngoại của Đảng, ngoại giao nhà nước và đối ngoại nhân dân; (6) Tiếp tục quan tâm chú trọng đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ, nâng cao năng lực tham mưu cho đội ngũ cán bộ làm công tác tuyên giáo các cấp; chú ý phát huy tốt vai trò của công tác tuyên giáo ở cơ sở. Mở rộng dân chủ, tăng cường, nâng cao chất lượng thông tin hai chiều. Thực hiện có hiệu quả việc phối hợp giữa ngành tuyên giáo với các cấp, các ngành và các đơn vị trong việc thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Trung ương và của Đảng ủy Khối.

Anh Hoa


Các bài viết khác

Tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng - văn hóa của Đảng trước yêu cầu mời - nhiệm vụ của Ngành Tuyên giáo

Tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng - văn hóa của Đảng trước yêu cầu mời - nhiệm vụ của Ngành Tuyên giáo
20 giờ trước

Họp Tiểu ban Tuyên truyền Đại hội XIII của Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương nhiệm kỳ 2020 - 2025 phiên thứ ba

Họp Tiểu ban Tuyên truyền Đại hội XIII của Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương nhiệm kỳ 2020 - 2025 phiên thứ ba
2 ngày trước

Hội nghị giao ban cộng tác viên dư luận xã hội cấp Đảng ủy Khối phiên thường kỳ tháng 6/2020

Hội nghị giao ban cộng tác viên dư luận xã hội cấp Đảng ủy Khối phiên thường kỳ tháng 6/2020
12 ngày trước

Công tác tuyên truyền Đại hội đảng bộ các cấp trong Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương nhiệm kỳ 2020 - 2025

Công tác tuyên truyền Đại hội đảng bộ các cấp trong Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương nhiệm kỳ 2020 - 2025
25 ngày trước

• Thẩm định cuốn sách Lịch sử Đảng bộ cơ quan Ngân hàng Trung ương 1951 - 2020 (1 tháng trước)

• Hội nghị giao ban cộng tác viên dư luận xã hội cấp Đảng ủy Khối phiên thường kỳ tháng 5/2020 (1 tháng trước)

• Tổ chức trọng thể Lễ kỷ niệm 130 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (1 tháng trước)

• Công tác tuyên giáo ở một số tổ chức đảng trong Đảng bộ Khối (2 tháng trước)

• Một số ảnh hưởng bước đầu của đại dịch Covid-19 đến nền kinh tế Việt Nam (2 tháng trước)

• Hội nghị giao ban Báo cáo viên cấp Đảng ủy Khối (2 tháng trước)

• Hội nghị giao ban Cộng tác viên dư luận xã hội cấp Đảng ủy Khối phiên thường kỳ tháng 4/2020 (2 tháng trước)

• Đổi mới, nâng cao chất lượng công tác tư tưởng, góp phần bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng ở các cơ quan Trung ương trong điều kiện hiện nay (2 tháng trước)

• Hội nghị giao ban cộng tác viên dư luận xã hội cấp Đảng ủy Khối phiên thường kỳ tháng 2/2020 (4 tháng trước)

• Hội nghị Thông tin chuyên đề quý I-2020 (4 tháng trước)