Hội nghị tập huấn nghiệp vụ công tác tuyên giáo

17/04/2018 | 3809

Ngày 17/4/2018, tại Hà Nội, Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương tổ chức Hội nghị tập huấn nghiệp vụ công tác tuyên giáo năm 2018 cho 250 cán bộ làm công tác tuyên giáo tại các đảng ủy trực thuộc Đảng ủy Khối. Dự và trực tiếp truyền đạt các chuyên đề có đồng chí Trần Hồng Hà, Phó Bí thư Đảng ủy Khối; đồng chí Trương Ngọc Nam, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Học viện Báo chí và Tuyên truyền; đồng chí Vũ Đức Nam, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối;  đồng chí Nguyễn Minh Tuấn, Viện trưởng Viện xây dựng Đảng, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh.

Ảnh: Đồng chí Trần Hồng Hà, Phó Bí thư Đảng ủy Khối phát biểu tại Hội nghị

Phát biểu khai mạc Hội nghị, đồng chí Trần Hồng Hà, Phó Bí thư Đảng ủy Khối cho rằng: Trong bối cảnh tình hình quốc tế và trong nước hiện nay, công tác xây dựng Đảng nói chung và công tác tuyên giáo nói riêng đặt ra nhiều nhiệm vụ, nhiều thử thách nặng nề đối với đội ngũ cán bộ làm công tác tuyên giáo. Để đáp ứng yêu cầu của nhiều cấp ủy, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối tổ chức Hội nghị tập huấn nghiệp vụ công tác tuyên giáo năm 2018 nhằm để trang bị, củng cố thêm những nhận thức mới, những vấn đề mới đặt ra cho công tác tuyên giáo trong giai đoạn hiện nay.

Đồng chí Phó Bí thư Đảng ủy Khối mong muốn qua các chuyên đề nghiên cứu, đội ngũ cán bộ làm công tác tuyên giáo của Đảng bộ Khối tiếp tục đào sâu nghiên cứu, cụ thể hóa, vận dụng vào từng đảng bộ để làm tốt hơn công tác tuyên giáo, công tác tư tưởng của Đảng trong tình hình mới.

Đồng chí đề nghị các đồng chí tham dự hội nghị tập trung nghe, trao đổi, thảo luận với báo cáo viên để làm rõ những vấn đề đặt ra, nhiệm vụ và giải pháp cụ thể trong từng lĩnh vực của công tác tuyên giáo.

Ảnh: Đồng chí Trương Ngọc Nam, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Học viện Báo chí và Tuyên truyền truyền đạt chuyên đề tại Hội nghị

Tại hội nghị, các đại biểu được nghe các chuyên đề về: (1) Khủng hoảng truyền thông trên mạng xã hội - những vấn đề đặt ra đối với Ngành Tuyên giáo Việt Nam hiện nay; (2) Công tác đấu tranh phòng, chống “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch trên lĩnh vực tư tưởng văn hóa; (3) Những vấn đề mới về công tác xây dựng Đảng khi thực hiện đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 6 khóa XII; (4) Một số giải pháp trọng tâm nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động báo cáo viên, cộng tác viên dư luận xã hội trong các cơ quan Trung ương.

Anh Hoa

 

 

f

Các bài viết khác

Giao ban Dư luận xã hội định kỳ tháng 9/2018

Giao ban Dư luận xã hội định kỳ tháng 9/2018
1 tháng trước

Tập trung tuyên truyền triển khai các Nghị quyết Trung ương 6, Trung ương 7 (khóa XII)

Tập trung tuyên truyền triển khai các Nghị quyết Trung ương 6, Trung ương 7 (khóa XII)
2 tháng trước

Kỷ niệm trọng thể 130 năm Ngày sinh Chủ tịch nước Tôn Đức Thắng

Kỷ niệm trọng thể 130 năm Ngày sinh Chủ tịch nước Tôn Đức Thắng
3 tháng trước

Một số vấn đề về đổi mới công tác tuyên giáo ở Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương

Một số vấn đề về đổi mới công tác tuyên giáo ở Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương
3 tháng trước

• Hội nghị giao ban Báo cáo viên cấp Đảng ủy Khối quý II-2018 (4 tháng trước)

• Hội nghị Giao ban cộng tác viên nghiên cứu dư luận xã hội cấp Đảng ủy Khối tháng 5 năm 2018 (5 tháng trước)

• Hội nghị giao ban cộng tác viên nghiên cứu dư luận xã hội cấp Đảng ủy Khối tháng 4 năm 2018 (6 tháng trước)

• Hội nghị giao ban báo cáo viên cấp Đảng ủy Khối (7 tháng trước)

• Hội nghị Giao ban cộng tác viên nghiên cứu dư luận xã hội cấp Đảng ủy Khối tháng 3 năm 2018 (7 tháng trước)

• Hội nghị Giao ban cộng tác viên nghiên cứu dư luận xã hội cấp Đảng ủy Khối tháng 02 năm 2018 (8 tháng trước)

• Đổi mới, nâng cao chất lượng công tác tuyên giáo ​ (9 tháng trước)

• Hội nghị giao ban Báo cáo viên cấp Đảng ủy Khối quý I-2018 (9 tháng trước)

• Hội nghị giao ban cộng tác viên nghiên cứu dư luận xã hội (9 tháng trước)

• Đổi mới công tác học tập, quán triệt nghị quyết của Đảng trong Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương phù hợp với tính chất, đặc thù chuyên môn của các cơ quan Trung ương (10 tháng trước)