Hội nghị sơ kết công tác tuyên giáo 6 tháng đầu năm 2020, tọa đàm “công tác tuyên giáo của Đảng trong thời kỳ mới”, biểu dương, khen thưởng tổ chức đảng, đảng viên tiêu biểu 04 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW

08/07/2020 | 306

Sáng 08/7/2020, tại Hà Nội, Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương đã tổ chức Hội nghị sơ kết công tác tuyên giáo 6 tháng đầu năm 2020, tọa đàm “công tác tuyên giáo của Đảng trong thời kỳ  mới”, biểu dương, khen thưởng tổ chức đảng, đảng viên tiêu biểu 04 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW.

Dự Hội nghị có các đồng chí: Sơn Minh Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối; Đỗ Ngọc An, Phó Bí thư Đảng ủy Khối; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng bộ Khối; đại diện lãnh đạo các ban, đơn vị Đảng ủy Khối; bí thư, phó bí thư, lãnh đạo ban tuyên giáo các đảng ủy trực thuộc…

Ảnh: Đồng chí Sơn Minh Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối phát biểu tại Hội nghị

Phát biểu khai mạc Hội nghị, đồng chí Sơn Minh Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối nhấn mạnh, sáu tháng qua, dưới với sự lãnh đạo, chỉ đạo sát sao của Đảng ủy Khối, cấp ủy các cấp và sự nỗ lực của đội ngũ cán bộ làm công tác tuyên giáo trong toàn Đảng bộ, công tác tuyên giáo trong Đảng bộ Khối đã không ngừng đổi mới, nâng cao chất lượng theo hướng thiết thực, hiệu quả, đạt được kết quả toàn diện; góp phần quan trọng xây dựng Đảng bộ Khối trong sạch, vững mạnh. Trước thềm Đại hội Đảng lần thứ XIII, Đảng ủy Khối và các đảng ủy trực thuộc đã chủ động, nắm bắt kịp thời công tác dư luận xã hội, những vấn đề nổi cộm để dự báo tình hình; nhận định, lường trước những vấn đề nổi cộm để tham mưu thật tốt, xử lý thật hiệu quả góp phần tổ chức tốt đại hội đảng bộ các cấp trong thời gian qua. Tuy nhiên, công tác tuyên giáo hiện nay vẫn còn những hạn chế cần phải đổi mới thực sự cả về nội dung, phương thức theo hướng chủ động hơn, kịp thời, nhạy bén hơn, sâu sắc, toàn diện, hiệu quả và cập nhật hơn…

Đồng chí Bí thư Đảng ủy Khối đề nghị các đại biểu dự Hội nghị phát huy tinh thần, trách nhiệm, tập trung tiếp thu, chủ động nghiên cứu tài liệu; đồng thời, nêu những vấn đề khó khăn, vướng mắc tại cơ sở để trao đổi, thảo luận và đề xuất giải quyết. Trên cơ sở nội dung các chuyên đề được nghiên cứu, thảo luận, các cấp ủy tập trung lãnh đạo, vận dụng vào thực tế ở đảng bộ mình nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên giáo trong Đảng bộ góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, lập thành tích chào mừng Đại hội Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương lần thứ XIII, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Ảnh: Đồng chí Vũ Đức Nam, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối báo cáo kết quả công tác tuyên giáo 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm công tác tuyên giáo 6 tháng cuối năm 2020 tại Hội nghị, 

Báo cáo kết quả công tác tuyên giáo 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm công tác tuyên giáo 6 tháng cuối năm 2020 tại Hội nghị, đồng chí Vũ Đức Nam, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối nêu rõ: 6 tháng  đầu năm 2020 Đảng ủy Khối và các đảng ủy trực thuộc đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền kết quả thực hiện nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội Đảng bộ Khối lầ thứ XIII và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Việc tăng cường nắm bắt, định hướng dư luận xã hội được các cấp ủy quan tâm triển khai thực hiện. Việc học tập, quán triệt và tuyên truyền Chỉ thị số 05-CT/TW và các chuyên đề hằng năm được thực hiện nghiêm túc, hiệu quả, trực tiếp đến toàn thể cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động. Sau 04 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị đã có bước chuyển biến tích cực trong toàn Đảng bộ, tạo được sức lan tỏa trong cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động ở các cơ quan Trung ương. Hoạt động của Ban Chi đạo 35 về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương nền nếp và hiệu quả.

Bên cạnh những kết quả đã đạt được, công tác tuyên giáo 6 tháng đầu năm 2020 còn một số hạn chế như: công tác nắm tình hình tư tưởng, dư luận xã hội, định hướng tư tưởng, và công tác tuyên truyền miệng chưa được quan tâm đúng mức. Công tác tuyên truyền ở một số cấp ủy, tổ chức đảng nội dung còn khô cứng, tính hấp dẫn trong nội dung tuyên truyền còn hạn chế, thiếu chủ động. Việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/W ở một số đảng bộ chưa đi vào chiều sâu. Việc nêu gương của người đứng đầu ở một số cấp ủy, cơ quan, đơn vị có mặt còn hạn chế. Công tác tuyên truyền, nhân rộng mô hình và tổng kết mô hình còn chậm và chưa được thường xuyên.

Ảnh: Đồng chí Hoàng Phúc Lâm, Phó Bí thư Thường trực, Phó Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tham luận tại Hội nghị tọa đàm

Tọa đàm “Công tác Tuyên giáo của Đảng trong thời kỳ mới” được tổ chức với 20 tham luận của các nhà khoa học, quản lý, lãnh đạo Ban Tuyên giáo Trung ương và Đảng ủy Khối nhằm tổng kết thực tiễn, nghiên cứu lý luận, cập nhật sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chấp hành, Bộ Chính trị, Ban Bí thư về công tác chính trị tư tưởng, đạo đức, lối sống, phòng chống “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong các cơ quan Trung ương và trong toàn Đảng. Các bài viết tập trung khai thác những góc nhìn đa chiều về ba chủ đề lớn: (1) Thành tựu, đóng góp của Ngành tuyên giáo của Đảng trong 90 năm qua; (2) Vai trò, trách nhiệm của Ngành tuyên giáo trong bảo vệ và xây dựng Tổ quốc; (3) Các nhiệm vụ, giải pháp để nâng cao chất lượng công tác tuyên giáo. Đây là những chuyên đề có ý nghĩa, thiết thực đối với những người làm công tác tuyên giáo.

Ảnh: Các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh giai đoạn 2018 - 2020 được vinh danh nhận Bằng khen của Đảng ủy Khối 

4 năm qua, cán bộ, đảng viên và tổ chức đảng ở các cơ quan Trung ương đã nêu gương, đẩy mạnh thực hiện việc làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, xuất hiện nhiều tổ chức đảng, đảng viên tiêu biểu, người tốt, việc tốt, góp phần đẩy lùi cái xấu, tiêu cực. Tại Hội nghị, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối đã vinh danh, khen thưởng 21 tập thể, 16 cá nhân có thành tích xuất sắc trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh giai đoạn 2018 - 2020.

Ảnh: Đồng chí Đỗ Ngọc An, Phó Bí thư Đảng ủy Khối phát biểu bế mạc Hội nghị

Phát biểu bế mạc Hội nghị, đồng chí Đỗ Ngọc An, Phó Bí thư Đảng ủy Khối đề nghị ban tuyên giáo các cấp ủy: (1) Đẩy mạnh tuyên truyền kết quả đại hội đảng bộ các cấp. (2) Tích cực chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ quan trọng liên quan đến chuẩn bị Đại hội XIII của Đảng bộ Khối và Đại hội XIII của Đảng theo tinh thần Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ Chính trị và các hướng dẫn của Trung ương và của Đảng ủy Khối. (3) Tăng cường nắm tình hình dư luận xã hội và định hướng dư luận xã hội, đặc biệt là tình hình dư luận xung quanh việc chuẩn bị tổ chức đại hội đảng bộ các cấp, nhất là công tác nhân sự. Chủ động ngăn chặn, đấu tranh kịp thời, hiệu quả các hoạt động lợi dụng việc góp ý kiến văn kiện đại hội đảng bộ các cấp để tán phát các thông tin, quan điểm sai trái, thù địch, lệch lạc, chống phá Đảng, Nhà nước và chế độ ta. (4) Tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị với chuyên đề năm 2020 về “Tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đáp ứng yêu cầu giai đoạn cách mạng mới”. (6) Tăng cường công tác định hướng hoạt động thông tin báo chí, xuất bản ở các cơ quan ban, bộ, ngành, đoàn thể Trung ương trước, trong và sau đại hội đảng bộ các cấp, Đại hội Đảng bộ Khối lần thứ XIII và Đại hội của Đảng.

A.H

 


Các bài viết khác

Đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương làm việc với Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương

Đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương làm việc với Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương
21 giờ trước

Cơ quan Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương sơ kết công tác 6 tháng đầu năm 2020, triển khai nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2020

Cơ quan Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương sơ kết công tác 6 tháng đầu năm 2020, triển khai nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2020
hôm qua

Cơ quan Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương tổ chức Đại hội thi đua yêu nước lần thứ III, giai đoạn 2020 - 2025

Cơ quan Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương tổ chức Đại hội thi đua yêu nước lần thứ III, giai đoạn 2020 - 2025
hôm qua

Hội nghị Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương

Hội nghị Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương
2 ngày trước

• Nâng cao chất lượng các văn kiện và tổ chức thật tốt việc thảo luận tại Đại hội (16 ngày trước)

• Hội nghị công bố Quyết định của Bộ Chính trị về công tác cán bộ (22 ngày trước)

• Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ Khối lần thứ 21 (29 ngày trước)

• Hội nghị Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương (1 tháng trước)

• Hội nghị công bố các quyết định về công tác cán bộ (1 tháng trước)

• Đại hội Đảng bộ cơ quan Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương nhiệm kỳ 2020 - 2025 thành công tốt đẹp (1 tháng trước)

• Hội nghị góp ý vào dự thảo Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Đảng bộ Khối khóa XII trình Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 (1 tháng trước)

• Thường trực Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương chúc mừng các cơ quan thông tấn báo chí (1 tháng trước)

• Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Quyết định 290-QĐ/TW của Bộ Chính trị về quy chế công tác dân vận của hệ thống chính trị (1 tháng trước)

• Kết quả bước đầu trong công tác chỉ đạo đại hội đảng bộ các cấp trong Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương (2 tháng trước)