Hội nghị sơ kết công tác thi đua, khen thưởng 6 tháng đầu năm, phương hướng, nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2019

09/08/2019 | 312

Thực hiện chương trình công tác năm 2019, ngày 8/8/2019, tại Khánh Hòa, Khối Thi đua các cơ quan Đảng Trung ương tổ chức hội nghị sơ kết công tác thi đua, khen thưởng 6 tháng đầu năm, phương hướng nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2019; tổng kết 10 năm thực hiện phong trào thi đua “cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới”; triển khai kế hoạch cuộc thi “Cán bộ, công chức, viên chức các cơ quan Đảng Trung ương thi đua thực hiện văn  hóa công sở”; đóng góp ý kiến sửa đổi, bổ sung Luật Thi đua - khen thưởng, Thông tư số 08/2017/TT-BNV của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua - Khen thưởng.

Đồng chí Sơn Minh Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương, đại diện đơn vị Khối phó Khối thi đua; đồng chí Nguyễn Duy Bắc, Phó Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, đại diện đơn vị Khối trưởng Khối thi đua; đồng chí Bùi Tuấn Quang, Phó Trưởng ban Dân vận Trung ương, đại diện đơn vị Khối phó Khối Thi đua chủ trì Hội nghị.

Tới dự hội nghị có đồng chí Nguyễn Hải Ninh, Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương, Phó Chánh Văn phòng Trung ương Đảng; đồng chí Phạm Huy Giang, Phó Trưởng Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương; đồng chí Nguyễn Tấn Tuấn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Khánh Hòa. Tham dự Hội nghị có các đồng chí đại diện lãnh đạo và cán bộ làm công tác thi đua, khen thưởng của 14 cơ quan, đơn vị thuộc Khối thi đua các cơ quan Đảng Trung ương.

 

Ảnh: Đồng chí Sơn Minh Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương phát biểu tại Hội nghị

Phát biểu khai mạc hội nghị, đồng chí Sơn Minh Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương nhấn mạnh, trong 6 tháng đầu năm 2019, bằng sự chủ động trong việc triển khai kế hoạch công tác, các đơn vị thuộc Khối Thi đua đã hoàn thành một khối lượng lớn công việc với chất lượng và hiệu quả cao. Đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức làm công tác thi đua, khen thưởng của các cơ quan Đảng Trung ương đã nỗ lực và phát huy tinh thần, trách nhiệm tham mưu cho thủ trưởng các cơ quan, đơn vị trong Khối triển khai và tổ chức các phong trào thi đua thiết thực, hiệu quả, tạo không khí thi đua sôi nổi, tác động cổ vũ, động viên, khích lệ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động góp phần hoàn thành nhiệm vụ chính trị của mỗi cơ quan, đơn vị trong Khối, đồng thời đóng góp nhiều nhiệm vụ quan trọng thực hiện nghị quyết đại hội đảng các cấp và Nghị quyết Đại hội lần thứ XII của Đảng. Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đã đạt được, chúng ta cũng nghiêm túc chỉ ra những hạn chế, tồn tại trong công tác thi đua, khen thưởng để cùng tháo gỡ.

Đồng chí Sơn Minh Thắng đề nghị các đại biểu dự hội nghị tập trung thảo luận, góp ý kiến vào dự thảo Báo cáo sơ kết công tác thi đua, khen thưởng 6 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2019; Báo cáo tổng kết 10 năm thực hiện phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới” triển khai Kế hoạch Cuộc thi “Cán bộ, công chức, viên chức các cơ quan Đảng Trung ương thi đua thực hiện văn hóa công sở” nhằm nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên, công chức và người lao động trong Khối thi đua; tham gia góp ý kiến sửa đổi Luật Thi đua - Khen thưởng, Thông tư số 08/217/TT-BNV của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua - Khen thưởng và tổ chức hoạt động an sinh xã hội. Đồng thời, tập trung góp ý kiến, kiến nghị, đề xuất với Trung ương để có những giải pháp, cơ chế, chính sách hỗ trợ hoạt động của Khối thi đua phù hợp với thực tiễn của các đơn vị trong Khối thi đua.

Ảnh: Đại biểu thảo luận, góp ý kiến tại Hội nghị

Thảo luận, góp ý kiến tại hội nghị, các đại biểu đã đánh giá công tác thi đua, khen thưởng 6 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2019 và đưa ra một số kiến nghị, đề xuất như tổ chức các lớp tập huấn nhằm bồi dưỡng nghiệp vụ cho cán bộ làm công tác thi đua, khen thưởng, đặc biệt là tập huấn về những vấn đề mới được sửa đổi, bổ sung trong Luật Thi đua - Khen thưởng, các nghị định của Chính phủ và thông tư hướng dẫn của bộ, ngành Trung ương về công tác thi đua, khen thưởng để các Cụm, Khối thi đua thực hiện tốt nhiệm vụ được giao.

Về Báo cáo tổng kết 10 năm thực hiện phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới”, các tham luận tại hội nghị cho biết, nhiều cơ quan, đơn vị có cách làm hay, sáng tạo, có sức lan tỏa rộng trong toàn ngành và cả nước. Thông qua các hoạt động của thành viên trong Khối, phong trào được nhân rộng hơn, nâng cao được nhận thức của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và nhân dân; huy động được nhiều nguồn lực của các địa phương, đơn vị và nhân dân trong xây dựng nông thôn mới, đồng thời đề xuất với Chính phủ tiếp tục thể chế hóa chủ trương của Đảng và ban hành một số chính sách mới nhằm hỗ trợ nông dân và lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn để phát triển bền vững trong điều kiện nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế.

Ảnh: Đồng chí Phạm Huy Giang, Phó Trưởng Ban Thi đua, Khen thưởng Trung ương phát biểu tại Hội nghị

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Phạm Huy Giang, Phó Trưởng Ban Thi đua, Khen thưởng Trung ương đã đánh giá cao những kết quả đã đạt được thông qua các hoạt động phát động phong trào thi đua nổi bật của Khối thi đua các cơ quan Đảng Trung ương trong 6 tháng đầu năm 2019. Thống nhất với các dự thảo Báo cáo và các các ý kiến thảo luận tại hội nghị, đồng chí đề nghị Khối thi đua các cơ quan Đảng Trung ương tiếp tục gắn công tác thi đua, khen thưởng của toàn Khối với việc động viên, khích lệ đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và người lao động hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị của từng cơ quan, đơn vị. Đồng thời, hướng các hoạt động, phong trào thi đua của Khối vào triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, Kế hoạch tổ chức Đại hội thi đua yêu nước các cấp tiến tới Đại hội thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ X. Triển khai tổ chức cuộc thi “Cán bộ, công chức, viên chức các cơ quan Đảng Trung ương thi đua thực hiện văn hóa công sở; tổ chức kiểm tra, tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2019 và triển khai kế hoạch hoạt động năm 2020. Nâng cao chất lượng công tác thi đua, khen thưởng, thực hiện công khai, nghiêm minh các quy định về thi đua, khen thưởng trong bình xét, lựa chọn, đề nghị khen thưởng, đảm bảo chính xác, dân chủ, kịp thời.

Ảnh Toàn cảnh Hội nghị

A.H


Các bài viết khác

Hội nghị Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương tháng 5/2020

Hội nghị Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương tháng 5/2020
9 ngày trước

Hội nghị công bố các Quyết định của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối về công tác tổ cán bộ

Hội nghị công bố các Quyết định của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối về công tác tổ cán bộ
11 ngày trước

Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương lần thứ 20

Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương lần thứ 20
16 ngày trước

Hội nghị Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương phiên thường kỳ tháng 5/2020

Hội nghị Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương phiên thường kỳ tháng 5/2020
21 ngày trước

• Tiểu ban Tuyên truyền Đại hội XIII của Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương nhiệm kỳ 2020 - 2025 họp phiên thứ hai (1 tháng trước)

• Thủ tướng Chính phủ chỉ thị tiếp tục các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 trong tình hình mới (1 tháng trước)

• Tổng Bí thư: Công tác nhân sự liên quan đến sự sống còn của Đảng (1 tháng trước)

• Hội nghị trực tuyến tập huấn, chuyển giao phần mềm kiểm phiếu bầu cử (1 tháng trước)

• Thủ tướng: Nới lỏng một bước hoạt động xã hội nhưng phải kiểm soát đúng mức (1 tháng trước)

• Cơ quan Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương tổ chức Hội nghị công bố các Quyết định về công tác tổ chức, cán bộ (1 tháng trước)

• Không được lơi lỏng, chủ quan, không được phép lơ là, mất cảnh giác (1 tháng trước)

• Thực hiện nghiêm túc các giải pháp phòng, chống dịch bệnh (1 tháng trước)

• Phòng, chống dịch COVID-19: Tiếp tục thực hiện nghiêm cách ly toàn xã hội (1 tháng trước)

• Chuẩn bị kịch bản, giải pháp cho làn sóng thứ 2 lây nhiễm COVID-19 (1 tháng trước)