Hội nghị sơ kết công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng 6 tháng đầu năm 2022

04/07/2022 | 2065

Sáng ngày 04/7/2022, tại Hà Nội, Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương đã tổ chức Hội nghị sơ kết công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng 6 tháng, triển khai nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2022.

Các đồng chí: Trần Đức Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương; Đỗ Việt Hà, Phó Bí thư Đảng ủy Khối; Nguyễn Thành Nam, Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Khối đồng chủ trì Hội nghị.

Ảnh: Đồng chí Trần Đức Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị

Dự Hội nghị có các đồng chí đại diện lãnh đạo các Vụ của Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Trung ương; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ, Ủy viên Ban Chấp hành, Ủy viên UBKT và đại diện lãnh đạo các ban, đơn vị Đảng ủy Khối; các đồng chí bí thư, phó bí thư, chủ nhiệm, phó chủ nhiệm và cán bộ chuyên trách làm công tác kiểm tra các đảng ủy trực thuộc Đảng ủy Khối.

Ảnh: Đồng chí Nguyễn Thành Nam, Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm UBKT Đảng ủy Khối trình bày Báo cáo sơ kết công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật đảng  6 tháng đầu năm 2022

Báo cáo sơ kết công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng 6 tháng đầu năm 2022, đồng chí Nguyễn Thành Nam, Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm UBKT Đảng ủy Khối cho biết, Đảng ủy Khối và các cấp ủy trực thuộc đã chủ động, kịp thời lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện công tác kiểm tra, giám sát.

Ban Thường vụ Đảng ủy Khối đã xem xét, thi hành kỷ luật 02 đồng chí ủy viên ban chấp hành đảng bộ trực thuộc vi phạm pháp luật và vi phạm quy định về những điều đảng viên không được làm; tham gia quy trình kiểm điểm, xem xét, đề nghị kỷ luật 02 đồng chí cán bộ thuộc diện Trung ương quản lý.

Các đảng ủy trực thuộc đã tiến hành thực hiện nhiệm vụ kiểm tra 351 tổ chức đảng cấp dưới, 2.342 đảng viên; giám sát chuyên đề 421 tổ chức đảng; 1.799 đảng viên; thi hành kỷ luật đảng 09 tổ chức đảng bằng các hình thức (khiển trách 08, cảnh cáo 01 tổ chức) và 66 đảng viên (15 đồng chí là cấp ủy viên các cấp), trong đó: khiển trách 51, cảnh cáo 08, cách chức 01, khai trừ 06, đình chỉ sinh hoạt đảng 01. Vi phạm của đảng viên tập trung vào một số biểu hiện như: vi phạm về chính sách dân số, kế hoạch hóa gia đình 31 (47%), vi phạm chính sách, pháp luật của Nhà nước 09 (13,6%), việc chấp hành nguyên tắc tập trung dân chủ, quy chế làm việc 08 (12,1%), vi phạm trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ, công vụ 13 (19,7%), vi phạm khác 05 (7,6%).

Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Khối và ủy ban kiểm tra các đảng ủy trực thuộc thực hiện tốt chức năng tham mưu, giúp cấp ủy tổ chức thực hiện toàn diện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và thực hiện tốt các nhiệm vụ do Điều lệ Đảng quy định và nhiệm vụ cấp ủy giao; chú trọng kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm; công tác giám sát có nhiều đổi mới, chú trọng đến chất lượng, hiệu quả giám sát, kịp thời chỉ ra những hạn chế, khuyết điểm cần chấn chỉnh; việc giải quyết tố cáo, khiếu nại kịp thời. UBKT các cấp đã tiến hành giám sát 208 tổ chức đảng và 540 đảng viên. Công tác tiếp nhận và xử lý đơn, thư tố cáo được các cấp ủy, UBKT các cấp quan tâm chỉ đạo và thực hiện. Những vụ việc tố cáo có nhiều nội dung, tính chất phức tạp, cấp ủy đã chỉ đạo UBKT phối hợp với các cơ quan chức năng xem xét, giải quyết kịp thời, bảo đảm đúng quy trình, quy định.

UBKT Đảng ủy Khối cũng đã tham mưu Ban Thường vụ Đảng ủy Khối kiện toàn bổ sung ủy viên, chủ nhiệm, phó chủ nhiệm UBKT đối với 4 UBKT đảng ủy trực thuộc; tổ chức 2 lớp tập huấn nghiệp vụ công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng tại khu vực miền Bắc và khu vực miền Nam, miền Trung, Tây Nguyên.

Ảnh: Toàn cảnh Hội nghị

Bên cạnh những kết quả đạt được, công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng còn một số hạn chế như: việc triển khai một số đoàn kiểm tra, giám sát của Đảng ủy Khối chưa đúng theo kế hoạch; việc giải quyết đơn thư tố cáo, khiếu nại cảu một số tổ chức đảng còn lúng túng về thâm quyền, chưa đảm bảo nguyên tắc, quy trình, thủ tục, thời gian quy định dẫn đến tình trạng tố cáo, khiếu nại nhiều nơi, kéo dài,…

Tại Hội nghị, đồng chí Trần Đức Thắng, Ủy viên Trung ương, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã quán triệt Kết luận số 34-KL/TW của Bộ Chính trị về Chiến lược công tác kiểm tra, giám sát của Đảng đến năm 2030; đồng chí Nguyễn Trung Nghĩa, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Khối báo cáo lấy ý kiến dự thảo Báo cáo tổng kết Nghị quyết số 03-NQ/ĐUK của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối về “Tăng cường hiệu lực, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát của Đảng trong Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương”.

Đại biểu thảo luận tại Hội nghị

Thảo luận tại Hội nghị, đại diện các đảng bộ đã tập trung, thảo luận, đánh giá kết quả thực hiện công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng 6 tháng đầu năm 2022 và nêu những khó khăn, vướng mắc trong lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện; nêu nguyên nhân và đề xuất, kiến nghị một số giải pháp để thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát đạt được kết quả cao trong thời gian tới.

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, đồng chí Trần Đức Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ nhiệm UBKT Trung ương đồng tình, đánh giá cao nội dung báo cáo và ý kiến tham luận của các đại biểu trình bày tại Hội nghị. Trong 6 tháng cuối năm, đồng chí Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương đề nghị Đảng ủy Khối và Ủy ban Kiểm tra các cấp trong Đảng bộ Khối cần tập trung, đẩy mạnh thực hiện một số nội dung sau:

Một là, tiếp tục tạo sự chuyển biến mạnh mẽ hơn nữa về nhận thức và quyết tâm chính trị của cấp ủy, tổ chức đảng các cấp và cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu về vị trí, vai trò, mục đích, ý nghĩa, tầm quan trọng của công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng. Đẩy mạnh tuyên truyền, phố biển công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng bằng nhiều hình thức, biện pháp thích hợp; chú trọng nhân rộng các nhân tố điển hình, kinh nghiệm hay, cách làm sáng tạo, hiệu quả.

Hai là, quan tâm chỉ đạo nghiên cứu xây dựng hoàn chỉnh các nghị quyết, chỉ thị, quy chế, quy định về công tác xây dựng Đảng, công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng đồng bộ, thống nhất. Phát huy vai trò, thế mạnh của Khối, kiên quyết, đi đầu trong đấu tranh với những quan điểm sai trái, phản bác luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch, phần tử xấu lợi dụng cuộc đấu tranh phòng, chống suy thoái, tham nhũng, “lợi ích nhóm”, tiêu cực.

Ba là, thực hiện có hiệu quả cơ chế phối hợp giữa cấp ủy các cấp với ban cán sự đảng, đảng đoàn, lãnh đạo các bộ, ban, ngành, đoàn thể, trong đó có nội dung phối hợp giữa Ban Thường vụ Đảng ủy Khối với UBKT Trung ương và các cơ quan thanh tra, điều tra, kiểm toán và với các cơ quan quản lý nhà nước, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội.

Bốn là, đổi mới công tác nắm tình hình để chủ động phòng ngừa, phát hiện sớm dấu hiệu vi phạm để quyết định kiểm tra; thực hiện đồng bộ giữa công tác kiểm tra và công tác giám sát, chú trọng giám sát cấp uỷ viên các cấp, cán bộ thuộc diện cấp ủy quản lý, cán bộ tham mưu chiến lược, trước hết là người đứng đầu, cán bộ chủ chốt, tập trung vào những nội dung trọng yếu, những lĩnh vực, địa bàn dễ phát sinh vi phạm; tăng cường kiểm tra, giám sát, xử lý tình trạng thiếu gương mẫu, thiếu trách nhiệm, suy thoái, tham nhũng, “lợi ích nhóm”. Khi cần thiết thì tiến hành kiểm tra “cách cấp” để tạo sự quyết tâm, thúc đẩy, lan tỏa việc thực hiện trong toàn Đảng. Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác hướng dẫn, chỉ đạo của UBKT cấp trên đối với cấp uỷ, tổ chức đảng cấp dưới, chỉ đạo, hướng dẫn đối với UBKT cấp dưới trong thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng.

Năm là, đổi mới công tác tổng kết thực tiễn, nghiên cứu lý luận về công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật của Đảng. Nâng cao khả năng dự báo về tình hình vi phạm của tổ chức đảng và đảng viên, nhất là những vi phạm mới do tác động của toàn cầu hoá, cơ chế thị trường, hội nhập kinh tế quốc tế, sự phát triển nhanh chóng của khoa học- công nghệ mới... Chú trọng nghiên cứu các chủ trương, biện pháp, cơ chế, chính sách để phát hiện sớm, chủ động phòng ngừa, ngăn chặn xảy ra khuyết điểm, vi phạm của tổ chức đảng và đảng viên. Tăng cường tổ chức các lớp tập huấn bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ, tổng kết thực tiễn, học tập, trao đổi kinh nghiệm về công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng.

Ảnh: Đồng chí Đỗ Việt Hà, Phó Bí thư Đảng ủy Khối phát biểu kết luận Hội nghị

Phát biểu kết luận Hội nghị, đồng chí Đỗ Việt Hà, Phó Bí thư Đảng ủy Khối trân trọng cảm ơn và tiếp thu ý kiến chỉ đạo của đồng chí Trần Đức Thắng, Phó Chủ nhiệm UBKT Trung ương và các ý kiến tham luận, đóng góp tại hội nghị. Đồng thời đề nghị Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Khối và các đảng ủy trực thuộc tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai toàn diện, cụ thể hóa các nghị quyết, chỉ thị, quy định, kết luận, hướng dẫn của Ủy ban Kiểm tra Trung ương, của Đảng ủy Khối về công tác kiểm tra, giám sát sát, đặc biệt là Kết luận số 34-KL/TW ngày 18/4/2022 của Bộ Chính trị về Chiến lược kiểm tra, giám sát của Đảng đến năm 2030; Thông báo kết luận số 156-TB/TW ngày 01/10/2019 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 5 khóa X về “Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát của Đảng; Kết luận 141-KL/UBKTTW của Ủy ban Kiểm tra Trung ương về kết luận kiểm tra đối với Ban Thường vụ Đảng ủy Khối.

Tập trung xây dựng hệ thống văn bản lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát. Thực hiện nghiêm túc chương trình kiểm tra, giám sát năm 2022, đưa công tác kiểm tra, giám sát thành nền nếp, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật đảng.

Chủ động phát hiện và tiến hành kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với tổ chức đảng và đảng viên; giải quyết kịp thời, dứt điểm đơn, thư khiếu nại, tố cáo theo quy định của Đảng; xem xét những vấn đề nổi cộm phát sinh ở cơ quan, đơn vị, có biện pháp xử lý và đề xuất xử lý kỷ luật kịp thời tổ chức đảng và đảng viên vi phạm.

Kịp thời kiện toàn ủy ban kiểm tra, cơ quan ủy ban kiểm tra và xây dựng đội ngũ cán bộ kiểm tra các cấp, bố trí cán bộ kiểm tra chuyên trách theo Thông báo kết luận số 156-TB/TW của Bộ Chính trị và Quy định 215-QĐ/TW của Ban Bí thư về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy của đảng ủy cấp trên trực tiếp tổ chức cơ sở đảng thuộc Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương.

Minh Phương

Nguồn tin: Đang cập nhật

Các bài viết khác

Chi bộ cơ quan Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương tổ chức thành công Đại hội nhiệm kỳ 2022 - 2025

Chi bộ cơ quan Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương tổ chức thành công Đại hội nhiệm kỳ 2022 - 2025
29 ngày trước

Triển khai toàn diện, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác kiểm tra,  giám sát 6 tháng đầu năm 2022 góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị của các cơ quan Trung ương

Triển khai toàn diện, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát 6 tháng đầu năm 2022 góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị của các cơ quan Trung ương
1 tháng trước

Kỳ họp lần thứ mười một Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương nhiệm kỳ 2020-2025

Kỳ họp lần thứ mười một Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương nhiệm kỳ 2020-2025
2 tháng trước

Kỳ họp lần thứ mười Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương nhiệm kỳ 2020-2025

Kỳ họp lần thứ mười Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương nhiệm kỳ 2020-2025
3 tháng trước

• Kỳ họp lần thứ chín Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương nhiệm kỳ 2020-2025 (4 tháng trước)

• Bế mạc Hội nghị tập huấn nghiệp vụ công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng năm 2022 (4 tháng trước)

• Hội nghị tập huấn nghiệp vụ công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng năm 2022 (5 tháng trước)

• Hội nghị toàn quốc giao ban công tác kiểm tra, giám sát Quý I; triển khai nhiệm vụ Quý II năm 2022 (5 tháng trước)

• Chủ động, trách nhiệm tham mưu, phát huy hiệu lực, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát góp phần xây dựng Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương ngày càng trong sạch, vững mạnh (5 tháng trước)

• Hội nghị tập huấn nghiệp vụ công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng (6 tháng trước)

• Công tác kiểm tra, giám sát góp phần đổi mới, nâng cao năng lực lãnh đạo của Đảng, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị năm 2021 của các cơ quan Trung ương (7 tháng trước)

• Kỳ họp lần thứ tám Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương nhiệm kỳ 2020-2025 (8 tháng trước)

• Kỳ họp lần thứ bảy Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương nhiệm kỳ 2020-2025 (8 tháng trước)

• Hội nghị toàn quốc tổng kết công tác kiểm tra, giám sát năm 2021; triển khai nhiệm vụ năm 2022 (8 tháng trước)