Đảng ủy Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tổ chức Hội nghị sơ kết công tác đảng 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2019

01/08/2019 | 32

Ngày 31/7/2019 tại Hà Nội, Đảng ủy Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN&PTNT) đã tổ chức Hội nghị sơ kết công tác đảng nhằm kiểm điểm lại những hoạt động công tác đảng trong 6 tháng đầu năm và đặt ra những nhiệm vụ trọng tâm trong 6 tháng cuối năm 2019.

 

Ảnh: Đồng chí Nguyễn Hoàng Hiệp, Bí thư Đảng ủy Bộ, Thứ trưởng Bộ NN&PTNT phát biểu chỉ đạo Hội nghị

Đến dự và chỉ đạo Hội nghị có đồng chí Phạm Quang Thao, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương; đồng chí Nguyễn Hoàng Hiệp, Bí thư Đảng ủy Bộ, Thứ trưởng Bộ NN&PTNT; đồng chí Nguyễn Văn Trường, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Bộ. Tham dự hội nghị có các đồng chí đại diện cho Ban cán sự đảng Bộ NN&PTNT; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Bộ NN&PTNT, Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Bộ…

Trong 6 tháng đầu năm 2019, Đảng ủy Bộ đã tích cực chủ động tham gia với Ban Cán sự đảng, lãnh đạo Bộ tập trung lãnh đạo, chỉ đạo cán bộ, đảng viên, công nhân viên chức, người lao động quán triệt thực hiện các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, Chính phủ, bám sát chương trình công tác trọng tâm của Bộ, triển khai đạt kết quả. Chỉ đạo thực hiện quyết liệt Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 01/01/2019 của Chính phủ về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và Dự toán Ngân sách nhà nước năm 2019, được Bộ cụ thể hóa bằng Quyết định số 01/QĐ-BNN-KH ngày 02/01/2019 về kế hoạch hành động của Bộ NN&PTNT thực hiện kế hoạch năm 2019 có hiệu quả, nhằm xây dựng nền nông nghiệp thông minh, hội nhập quốc tế, thích ứng với biến đổi khí hậu, nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững, gắn với xây dựng nông thôn mới phồn vinh và văn minh.

Trong công tác xây dựng Đảng, công tác chính trị tư tưởng; công tác xây dựng tổ chức đảng; công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng; công tác dân vận và lãnh đạo đoàn thể đã được triển khai tích cực và đạt nhiều kết quả.

Ảnh: Quang cảnh hội nghị

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Hoàng Hiệp, Bí thư Đảng ủy Bộ, Thứ trưởng Bộ NN&PTNT nhấn mạnh: 6 tháng đầu năm 2019, Đảng ủy Bộ NN&PTNTđã tập trung làm tốt công tác xây dựng Đảng, lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị, công tác dân vận,… phát huy tốt vai trò lãnh đạo của Đảng trong công tác thực hiện nhiệm vụ chính trị. Để công tác đảng đạt hiệu quả cao hơn nữa, trong 6 tháng cuối năm, Đảng ủy Bộ cần tập trung thực hiện nhiều việc như sắp xếp, kiện toàn các tổ chức đảng, cấp ủy trực thuộc; bổ sung quy hoạch cấp ủy các cấp, chuẩn bị nội dung, hướng dẫn các tổ chức đảng trực thuộc chuẩn bị tổ chức đại hội đảng các cấp; làm tốt công tác phát triển đảng viên; Tập trung nâng cao hơn nữa chất lượng chi bộ, vai trò của người đứng đầu và lãnh đạo cấp ủy; Đổi mới nội dung tổ chức, sinh hoạt của chi bộ và hoạt động của ngành nói chung. Các chi bộ cần đổi mới nội dung sinh hoạt thường kỳ và sinh hoạt chuyên đề, một số chi bộ còn nặng việc lồng ghép sinh hoạt đảng với triển khai nhiệm vụ của chính quyền, có tổ chức đảng vai trò cấp ủy còn mờ nhạt. Bên cạnh đó, Đảng ủy Bộ cần có vai trò cao hơn, đặc biệt trong việc xử lý những vấn đề nóng của ngành, chẳng hạn như như vấn về dịch tả lợn châu Phi; Công tác kiểm tra giám sát của cơ sở đảng cần tốt hơn nữa, chế độ thông tin, báo cáo xử lý công việc cấp trên giao của một số cấp ủy cần nghiêm chỉnh, kịp thời hơn…

Tại Hội nghị, Đảng bộ đã công bố quyết định và trao Giấy khen của Đảng ủy Bộ cho các tổ chức đảng và đảng viên đạt danh hiệu tổ chức đảng, đảng viên hoàn thành suất sắc nhiệm vụ năm 2018; công bố Quyết định và trao Bằng khen của Đảng ủy Khối các cơ quan trung ương cho các đồng chí đã được danh hiệu “Đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ” 5 năm liền.

 

 


Các bài viết khác

Đảng ủy Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội tổ chức Hội nghị Thông tin chuyên đề quý III năm 2019

Đảng ủy Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội tổ chức Hội nghị Thông tin chuyên đề quý III năm 2019
2 ngày trước

Đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác tuyên giáo tại Đảng bộ cơ quan Bảo hiểm xã hội Việt Nam

Đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác tuyên giáo tại Đảng bộ cơ quan Bảo hiểm xã hội Việt Nam
3 ngày trước

Xây dựng mô hình tập thể điển hình trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Xây dựng mô hình tập thể điển hình trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh
3 ngày trước

Đảng ủy Cục Phục vụ Ngoại giao đoàn tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt và triển khai Nghị quyết Trung ương 10 khóa XII

Đảng ủy Cục Phục vụ Ngoại giao đoàn tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt và triển khai Nghị quyết Trung ương 10 khóa XII
11 ngày trước

• Đảng ủy Bộ Giao thông vận tải và Đảng ủy Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp ký Quy chế phối hợp công tác (17 ngày trước)

• Đảng ủy Trung ương Đoàn tổ chức Hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019 (17 ngày trước)

• Đảng ủy Kiểm toán Nhà nước tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 10 khóa XII (19 ngày trước)

• Đảng ủy Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội tổ chức Hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2019 và Lễ trao tặng Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng (23 ngày trước)

• Nâng cao chất lượng công tác tư tưởng - Giải pháp quan trọng để xây dựng tổ chức Đảng vững mạnh (23 ngày trước)

• Đảng ủy Bộ Tài chính tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt triển khai thực hiện các nội dung Nghị quyết Hội nghị Trung ương 10 khóa XII (26 ngày trước)

• Đảng ủy Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội tổ chức Lễ trao tặng huy hiệu Đảng (1 tháng trước)

• Đảng ủy Văn phòng Chính phủ tổ chức Hội nghị trực tuyến quán triệt Nghị quyết Trung ương 10 khóa XII (1 tháng trước)

• Đảng ủy Bộ Nội vụ: Hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2019 (1 tháng trước)

• Đảng ủy cơ quan Ngân hàng Trung ương tổ chức Hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019 (1 tháng trước)