Hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 39-CT/TW ngày 18/8/2014 của Bộ Chính trị “về tăng cường công tác bảo vệ chính trị nội bộ trong tình hình hiện nay”

24/10/2019 | 927

Sáng 24/10/2019, tại Hà Nội, Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương đã tổ chức Hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 39-CT/TW của Bộ Chính trị “về tăng cường công tác bảo vệ chính trị nội bộ trong tình hình hiện nay”. Đồng chí Sơn Minh Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối dự và chủ trì Hội nghị. Dự Hội nghị có đồng chí Phạm Quang Thao, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Khối; các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Khối chuyên trách; bí thư (phó bí thư) các đảng ủy trực thuộc và lãnh đạo các ban, đơn vị Đảng ủy Khối…

Ảnh: Đồng chí Sơn Minh Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối phát biểu tại Hội nghị

Phát biểu khai mạc Hội nghị, đồng chí Sơn Minh Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối khẳng định, trong những năm qua, nhận thức sâu sắc được tầm quan trọng của công tác bảo vệ chính trị nội bộ Đảng, Đảng ủy Khối và các cấp ủy trong Đảng bộ đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện đạt được một số kết quả quan trọng trong công tác bảo vệ chính trị nội bộ. Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai và tổ chức thực hiện từng bước có hiệu quả các quy định, chỉ thị, quy chế, hướng dẫn của Trung ương về công tác cán bộ và công tác bảo vệ chính trị nội bộ, nhất là việc triển khai thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 39-CT/TW về “tăng cường công tác bảo vệ chính trị nội bộ trong tình hình hiện nay” gắn với việc thực hiện Chỉ thị số 36-CT/TW của Bộ Chính trị khóa XI “về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng”; Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, XII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng; qua đó, xây dựng Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương thực sự là hạt nhân chính trị, lãnh đạo các tổ chức đảng và đội ngũ cán bộ, đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XII của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương nhiệm kỳ 2015 - 2020, góp phần quan trọng xây dựng, bảo vệ Đảng, bảo vệ chế độ, giữ vững an ninh chính trị, trật tự xã hội.

Tuy nhiên, trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện công tác bảo vệ chính trị của Đảng nói chung, trong thực hiện Chỉ thị số 39-CT/TW ngày 18/8/2014 của Bộ Chính trị về nói riêng còn có những hạn chế, bất cập, chưa đáp ứng được yêu cầu, nhiệm vụ; nhận thức của một số cấp ủy, cán bộ, đảng viên chưa thật sự đầy đủ, sâu sắc về vai trò và tầm quan trọng của công tác bảo vệ chính trị nội bộ.

 Đồng chí Bí thư Đảng ủy Khối đề nghị các đại biểu tham dự Hội nghị thảo luận, đánh giá những kết quả đã đạt được trong 05 năm qua, chỉ rõ những tồn tại hạn chế; đồng thời tích cực trao đổi, thảo luận, tìm cách tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc và đề xuất các giải pháp về tăng cường công tác bảo vệ chính trị nội bộ của Đảng bộ trong thời gian tới.

Ảnh: Đồng chí Phạm Quang Thao, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Khối báo cáo sơ kết 5 thực hiện Chỉ thị số 39-CT/TW của Bộ Chính trị “về tăng cường công tác bảo vệ chính trị nội bộ trong tình hình hiện nay” tại Hội nghị

Tại Hội nghị, các đại biểu được nghe báo cáo sơ kết 5 thực hiện Chỉ thị số 39-CT/TW của Bộ Chính trị “về tăng cường công tác bảo vệ chính trị nội bộ trong tình hình hiện nay”.

Ảnh: Đại biểu phát biểu tham luận tại Hội nghị

Tham luận tại Hội nghị, đại diện các đảng ủy trực thuộc đã nêu một số khó khăn, vướng mắc về việc nắm và xử lý vấn đề chính trị hiện nay; việc chấp hành các nguyên tắc, quy trình tuyển chọn, đề bạt cán bộ; việc nắm và xử lý vấn đề chính trị; trình độ chuyên môn, nghiệp vụ của cán bộ làm công tác bảo vệ chính trị nội ở các cấp ủy đảng…

Ảnh: Toàn cảnh Hội nghị

Phát biểu kết luận Hội nghị, đồng chí Bí thư Đảng ủy Khối biểu dương tinh thần trách nhiệm của các đồng chí đại biểu đã đến dự Hội nghị đông đủ, nghiêm túc, trách nhiệm, tập trung lắng nghe và thảo luận, đóng góp nhiều ý kiến sâu sắc để nâng cao chất lượng của công tác bảo vệ chính trị nội bộ trong Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương. Các kiến nghị, đề xuất của các đảng ủy trực thuộc và các đại biểu sẽ được chỉ đạo cơ quan tham mưu tổng hợp, tiếp thu, bổ sung vào báo cáo để triển khai, thực hiện; những vấn ngoài thẩm quyền, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối báo cáo, đề xuất với Bộ Chính trị, Ban Bí thư và các ban đảng Trung ương chỉ đạo, hướng dẫn thực hiện.

Minh Phương

 


Các bài viết khác

Toàn thể dân tộc Việt Nam chung sức, đồng lòng để chiến thắng đại dịch Covid-19

Toàn thể dân tộc Việt Nam chung sức, đồng lòng để chiến thắng đại dịch Covid-19
10 ngày trước

Hội nghị giao ban trực tuyến toàn Ngành Tổ chức xây dựng Đảng quý I-2020

Hội nghị giao ban trực tuyến toàn Ngành Tổ chức xây dựng Đảng quý I-2020
10 ngày trước

Thông báo kết luận của Bộ Chính trị về công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19

Thông báo kết luận của Bộ Chính trị về công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19
15 ngày trước

Công văn về việc thực hiện phòng, chống dịch COVID-19

Công văn về việc thực hiện phòng, chống dịch COVID-19
29 ngày trước

• Công tác chuẩn bị đại hội đảng bộ các cấp trong Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương về công tác nhân sự (1 tháng trước)

• Giao ban trực tuyến Ngành Tổ chức xây dựng Đảng tháng 3-2020 (1 tháng trước)

• Hội nghị Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương phiên thường kỳ tháng 02/2020 (1 tháng trước)

• Cơ quan Đảng ủy Khối tổ chức gặp mặt đầu xuân Canh Tý 2020 (2 tháng trước)

• Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức góp phần xây dựng đất nước ngày càng giàu đẹp, văn minh (*) (2 tháng trước)

• Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương tổ chức gặp mặt báo chí nhân dịp đón Xuân Canh Tý 2020 (2 tháng trước)

• Hội nghị tổng kết công tác năm 2019 và triển khai nhiệm vụ năm 2020 của Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương (3 tháng trước)

• Cơ quan Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương tổng kết công tác năm 2019, triển khai nhiệm vụ năm 2020 (3 tháng trước)

• Hội nghị Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương phiên thường kỳ tháng 01/2020 (3 tháng trước)

• Hội nghị báo chí toàn quốc năm 2019 (3 tháng trước)