Hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 39-CT/TW ngày 18/8/2014 của Bộ Chính trị “về tăng cường công tác bảo vệ chính trị nội bộ trong tình hình hiện nay”

24/10/2019 | 814

Sáng 24/10/2019, tại Hà Nội, Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương đã tổ chức Hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 39-CT/TW của Bộ Chính trị “về tăng cường công tác bảo vệ chính trị nội bộ trong tình hình hiện nay”. Đồng chí Sơn Minh Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối dự và chủ trì Hội nghị. Dự Hội nghị có đồng chí Phạm Quang Thao, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Khối; các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Khối chuyên trách; bí thư (phó bí thư) các đảng ủy trực thuộc và lãnh đạo các ban, đơn vị Đảng ủy Khối…

Ảnh: Đồng chí Sơn Minh Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối phát biểu tại Hội nghị

Phát biểu khai mạc Hội nghị, đồng chí Sơn Minh Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối khẳng định, trong những năm qua, nhận thức sâu sắc được tầm quan trọng của công tác bảo vệ chính trị nội bộ Đảng, Đảng ủy Khối và các cấp ủy trong Đảng bộ đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện đạt được một số kết quả quan trọng trong công tác bảo vệ chính trị nội bộ. Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai và tổ chức thực hiện từng bước có hiệu quả các quy định, chỉ thị, quy chế, hướng dẫn của Trung ương về công tác cán bộ và công tác bảo vệ chính trị nội bộ, nhất là việc triển khai thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 39-CT/TW về “tăng cường công tác bảo vệ chính trị nội bộ trong tình hình hiện nay” gắn với việc thực hiện Chỉ thị số 36-CT/TW của Bộ Chính trị khóa XI “về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng”; Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, XII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng; qua đó, xây dựng Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương thực sự là hạt nhân chính trị, lãnh đạo các tổ chức đảng và đội ngũ cán bộ, đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XII của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương nhiệm kỳ 2015 - 2020, góp phần quan trọng xây dựng, bảo vệ Đảng, bảo vệ chế độ, giữ vững an ninh chính trị, trật tự xã hội.

Tuy nhiên, trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện công tác bảo vệ chính trị của Đảng nói chung, trong thực hiện Chỉ thị số 39-CT/TW ngày 18/8/2014 của Bộ Chính trị về nói riêng còn có những hạn chế, bất cập, chưa đáp ứng được yêu cầu, nhiệm vụ; nhận thức của một số cấp ủy, cán bộ, đảng viên chưa thật sự đầy đủ, sâu sắc về vai trò và tầm quan trọng của công tác bảo vệ chính trị nội bộ.

 Đồng chí Bí thư Đảng ủy Khối đề nghị các đại biểu tham dự Hội nghị thảo luận, đánh giá những kết quả đã đạt được trong 05 năm qua, chỉ rõ những tồn tại hạn chế; đồng thời tích cực trao đổi, thảo luận, tìm cách tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc và đề xuất các giải pháp về tăng cường công tác bảo vệ chính trị nội bộ của Đảng bộ trong thời gian tới.

Ảnh: Đồng chí Phạm Quang Thao, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Khối báo cáo sơ kết 5 thực hiện Chỉ thị số 39-CT/TW của Bộ Chính trị “về tăng cường công tác bảo vệ chính trị nội bộ trong tình hình hiện nay” tại Hội nghị

Tại Hội nghị, các đại biểu được nghe báo cáo sơ kết 5 thực hiện Chỉ thị số 39-CT/TW của Bộ Chính trị “về tăng cường công tác bảo vệ chính trị nội bộ trong tình hình hiện nay”.

Ảnh: Đại biểu phát biểu tham luận tại Hội nghị

Tham luận tại Hội nghị, đại diện các đảng ủy trực thuộc đã nêu một số khó khăn, vướng mắc về việc nắm và xử lý vấn đề chính trị hiện nay; việc chấp hành các nguyên tắc, quy trình tuyển chọn, đề bạt cán bộ; việc nắm và xử lý vấn đề chính trị; trình độ chuyên môn, nghiệp vụ của cán bộ làm công tác bảo vệ chính trị nội ở các cấp ủy đảng…

Ảnh: Toàn cảnh Hội nghị

Phát biểu kết luận Hội nghị, đồng chí Bí thư Đảng ủy Khối biểu dương tinh thần trách nhiệm của các đồng chí đại biểu đã đến dự Hội nghị đông đủ, nghiêm túc, trách nhiệm, tập trung lắng nghe và thảo luận, đóng góp nhiều ý kiến sâu sắc để nâng cao chất lượng của công tác bảo vệ chính trị nội bộ trong Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương. Các kiến nghị, đề xuất của các đảng ủy trực thuộc và các đại biểu sẽ được chỉ đạo cơ quan tham mưu tổng hợp, tiếp thu, bổ sung vào báo cáo để triển khai, thực hiện; những vấn ngoài thẩm quyền, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối báo cáo, đề xuất với Bộ Chính trị, Ban Bí thư và các ban đảng Trung ương chỉ đạo, hướng dẫn thực hiện.

Minh Phương

 


Các bài viết khác

Ban Tuyên giáo Trung ương làm việc với Đảng ủy Bộ Giao thông vận tải

Ban Tuyên giáo Trung ương làm việc với Đảng ủy Bộ Giao thông vận tải
2 ngày trước

Hội thi “Cán bộ, công chức, viên chức các cơ quan Đảng Trung ương thi đua thực hiện văn hóa công sở”

Hội thi “Cán bộ, công chức, viên chức các cơ quan Đảng Trung ương thi đua thực hiện văn hóa công sở”
14 ngày trước

Hội nghị học tập, quán triệt các nội dung Hội nghị Trung ương 11 khóa XII của Đảng và một số văn bản mới của Bộ Chính trị, Ban Bí thư

Hội nghị học tập, quán triệt các nội dung Hội nghị Trung ương 11 khóa XII của Đảng và một số văn bản mới của Bộ Chính trị, Ban Bí thư
23 ngày trước

Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương lần thứ 18

Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương lần thứ 18
1 tháng trước

• Hội nghị công bố Quyết định của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối về công tác cán bộ (1 tháng trước)

• Hội nghị Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương (1 tháng trước)

• Một số kết quả về công tác xây dựng Đảng ở Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương (2 tháng trước)

• Hội nghị công bố và trao Quyết định của Ban Bí thư về công tác cán bộ (2 tháng trước)

• Bế giảng lớp bồi dưỡng, cập nhật kiến thức cho cán bộ diện Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương quản lý năm 2019 (2 tháng trước)

• Giải pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tư tưởng ở Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương (3 tháng trước)

• Họp báo về Hội thảo khoa học “Noi gương Chủ tịch Hồ Chí Minh” (3 tháng trước)

• Hội nghị sơ kết công tác thi đua, khen thưởng 6 tháng đầu năm, phương hướng, nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2019 (3 tháng trước)

• Hội nghị đánh giá 03 năm thực hiện Chỉ thị số 01-CT/ĐUK của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối; hướng dẫn thực hiện Quy định số 126-QĐ/TW của Bộ Chính trị (3 tháng trước)

• Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương lần thứ mười bảy, nhiệm kỳ 2015-2020 (3 tháng trước)