Hội nghị quán triệt Quy định số 08-QĐi/TW của Ban Chấp hành Trung ương về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương

28/02/2019 | 273

Ngày 28/02/2018, tại Hà Nội, Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương đã tổ chức Hội nghị quán triệt Quy định số 08-QĐi/TW ngày 25/10/2018 của Ban Chấp hành Trung ương về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương.

Dự Hội nghị có đồng chí Sơn Minh Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy  Khối các cơ quan Trung ương; các đồng chí Phó Bí thư Đảng ủy Khối; các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Khối, Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Khối; các đồng chí bí thư, phó bí thư các đảng ủy trực thuộc; các đồng chí trưởng ban tổ chức, trưởng ban tuyên giáo đảng ủy cấp trên cơ sở trực thuộc Đảng ủy Khối; đồng chí cấp ủy viên phụ trách công tác tổ chức, công tác tuyên giáo của các đảng ủy cơ sở trực thuộc Đảng ủy Khối.

Ảnh: Đồng chí Phạm Quang Thao, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Khối phát biểu tại Hội nghị

Phát biểu khai mạc Hội nghị, đồng chí Phạm Quang Thao, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy  Khối nhấn mạnh, sự ra đời của Quy định 08-QĐi/TW nhằm tiếp tục hoàn thiện các quy định của Đảng về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ quản lý, cán bộ cấp cao. Điều đó càng khẳng định nêu gương là một trong những phương thức lãnh đạo của Đảng và nêu gương là trách nhiệm, bổn phận và đạo lý của người cán bộ. Việc quán triệt nội dung của Quy định đến từng cán bộ, đảng viên góp phần xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên có chất lượng; lựa chọn những cán bộ vừa có đức, có tài, “vừa hồng, vừa chuyên”, thực sự tiêu biểu về đạo đức cách mạng, bản lĩnh chính trị, trí tuệ, trong sáng, gương mẫu về mọi mặt, có đủ phẩm chất, năng lực, uy tín là nguồn nhân lực dồi dào chuẩn bị cho việc tổ chức thành công đại hội đảng các cấp tiến tới Đại hội Đảng bộ Khối XIII và Đại hội XIII của Đảng.

Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Khối cho rằng việc tổ chức quán triệt Quy định số 08-Qđi/TW và chuyên đề xây dựng đảng là đạo đức, là văn minh trong Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương là nhiệm vụ rất quan trọng cần được tổ chức một cách thiết thực, hiệu quả, bảo đảm để mỗi cấp ủy, tổ chức đảng, cấp ủy viên các cấp và cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo, quản lý được quán triệt đầy đủ, nắm vững nội dung và sáng tạo triển khai đạt hiệu quả cao nhất và phù hợp với thực tế từng cơ quan, đơn vị và mỗi đảng bộ. Đồng thời, việc quán triệt Quy định 08-Qđi/TW cũng là nhiệm vụ, trách nhiệm của toàn Đảng và của mỗi cán bộ, đảng viên trước hết là của các cấp ủy và đồng chí bí thư cấp ủy, cán bộ lãnh đạo, quản lý lại càng quan trọng và cần thiết.

Tại Hội nghị, các đại biểu tham dự được quán triệt các nội dung trong Quy định số 08-Qđi/TW do đồng chí Nguyễn Đức Hà, chuyên viên cao cấp, nguyên Vụ trưởng Vụ cơ sở đảng, Ban Tổ chức Trung ương làm báo cáo viên và chuyên đề “Xây dựng Đảng là đạo đức, là văn minh” ở Đảng bộ Khối  các cơ quan Trung ương do đồng chí Vũ Đức Nam, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối làm báo cáo viên.

Ảnh: Đồng chí Nguyễn Đức Hà, chuyên viên cao cấp, nguyên Vụ trưởng Vụ cơ sở đảng, Ban Tổ chức Trung ương báo cáo Quy định 08-QĐi/TW tại Hội nghị

Theo đồng chí Nguyễn Đức Hà, thời gian qua, một bộ phận cán bộ lãnh đạo quản lý ở các cấp, trong đó có cả cán bộ cao cấp của Đảng và Nhà nước đã vi phạm khuyết điểm và phải xử lý bằng pháp luật. Điều này đã có tác động rất xấu đến toàn xã hội, ảnh hưởng đến vai trò lãnh đạo và uy tín của Đảng, Nhà nước. Để khắc phục tình trạng trên, trong thời gian vừa qua, Đảng và Nhà nước ta đã đấu tranh quyết liệt với tệ tham nhũng, lãng phí và được nhân dân đồng tình, ủng hộ. Nhờ đó, niềm tin của dân đối với Đảng được củng cố, tăng cường. Chủ tịch Hồ Chí Minh từng căn dặn: “Một tấm gương sống còn có giá trị hơn một trăm bài diễn văn tuyên truyền”. Điều đó cho thấy Người rất chú trọng việc biểu dương tấm gương người tốt việc tốt, bởi những việc tốt không chỉ lôi cuốn những người khác làm theo mà còn có sự lan tỏa mạnh mẽ. Nếu tất cả cán bộ, đảng viên, trước hết là các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương đề cao trách nhiệm nêu gương thì chắc chắn những việc tốt được lan tỏa mạnh mẽ góp phần quan trọng xây dựng Đảng thật sự trong sạch, vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức theo tinh thần Nghị quyết Đại hội XII của Đảng.

Ảnh: Đồng chí Vũ Đức Nam, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối báo cáo chuyên đề tại Hội nghị

Trình bày chuyên đề: “Xây dựng Đảng là đạo đức, là văn minh” ở Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương, đồng chí Vũ Đức Nam khẳng định, xây dựng Đảng về đạo đức ở Đảng bộ Khối tập trung vào 6 nội dung được đúc kết trong chuẩn mực đạo đức của cán bộ, đảng viên của Đảng bộ theo tư tưởng, đạo đức, phong cách chủ tịch Hồ Chí Minh là: “Trung thành - Trung thực - Tận tụy - Đoàn kết - Sáng tạo - Nêu gương”.

Phát biểu bế mạc Hội nghị, đồng chí Phạm Quang Thao, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Khối đề nghị, sau hội nghị này các đảng ủy trực thuộc tiếp tục tổ chức quán triệt Quy định đến cán bộ, đảng viên tại đảng bộ mình để mỗi cán bộ, đảng viên trong Đảng bộ Khối nhận thức đầy đủ về trách nhiệm nêu gương của bản thân, chuyển từ nhận thức thành hành động, tự soi vào bản thân mình, đề cao trách nhiệm nêu gương và gương mẫu đi đầu trong việc thực hiện, tạo sức lan tỏa rộng lớn trong toàn đảng bộ về tinh thần nêu gương theo Quy định số 08 của Trung ương.

P.V

 

f

Các bài viết khác

Bế mạc Hội nghị lần thứ 10, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII

Bế mạc Hội nghị lần thứ 10, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII
5 ngày trước

Hội nghị đánh giá 3 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị

Hội nghị đánh giá 3 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị
7 ngày trước

Khai mạc trọng thể Hội nghị lần thứ 10 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII

Khai mạc trọng thể Hội nghị lần thứ 10 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII
8 ngày trước

Khối Thi đua các cơ quan Đảng Trung ương bàn giao nhà tình nghĩa cho gia đình chính sách tại phường Tân Thịnh, thành phố Thái Nguyên

Khối Thi đua các cơ quan Đảng Trung ương bàn giao nhà tình nghĩa cho gia đình chính sách tại phường Tân Thịnh, thành phố Thái Nguyên
9 ngày trước

• Triển khai thực hiện các nội dung về Năm an toàn cho phụ nữ và trẻ em (14 ngày trước)

• Một số suy nghĩ về phương pháp, tác phong công tác của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ chủ chốt trong các cơ quan, đơn vị Trung ương theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh (15 ngày trước)

• Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ trong giai đoạn hiện nay theo tư tưởng Hồ Chí Minh (15 ngày trước)

• Hội nghị thông tin chuyên đề quý II-2019 (17 ngày trước)

• Xây dựng Đảng “là đạo đức, là văn minh” ở Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương (20 ngày trước)

• Vai trò lãnh đạo của Đảng trong công cuộc đổi mới đất nước sau 44 năm thống nhất (28 ngày trước)

• Xuất bản cuốn sách của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước về chống tham nhũng (1 tháng trước)

• BHXH Việt Nam cung cấp thông tin định kỳ về tình hình thực hiện chính sách BHXH, BHYT (1 tháng trước)

• Tập trung nguồn lực tài chính cho cải cách tiền lương (2 tháng trước)

• Tháo gỡ vướng mắc trong quyết toán chi phí khám, chữa bệnh BHYT (2 tháng trước)