Hội nghị quán triệt, học tập Chỉ thị số 27-CT/TW và Quy định số 179-QĐ/TW của Bộ Chính trị

22/05/2019 | 319

Sáng ngày 22/5/2019, tại Hà Nội, Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương đã tổ chức Hội nghị quán triệt, học tập Chỉ thị số 27-CT/TW ngày 10/01/2019 của Bộ Chính trị về về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo vệ người phát hiện, tố giác, người đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực và Quy định số 179-QĐ/TW ngày 25/02/2019 của Bộ Chính trị về chế độ kiểm tra, giám sát trong công tác cán bộ. Dự và chủ trì Hội nghị có đồng chí Trương Xuân Cừ, Phó Bí thư Đảng ủy Khối.

Ảnh: Đồng chí Trương Xuân Cừ, Phó Bí thư Đảng ủy Khối phát biểu tại Hội nghị

Tham dự Hội nghị có đồng chí Phạm Quang Thao, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Khối; đồng chí Lại Xuân Lâm, Phó Bí thư Đảng ủy Khối; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ; Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Khối; các đồng chí Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Khối; các đồng chí bí thư, phó bí thư, trưởng ban tuyên giáo, thường trực ủy ban kiểm tra các đảng ủy trực thuộc; báo cáo viên cấp Đảng ủy Khối; lãnh đạo các ban, đơn vị Đảng ủy Khối.

Phát biểu khai mạc Hội nghị, đồng chí Trương Xuân Cừ, Phó Bí thư Đảng ủy Khối nhấn mạnh, trong những năm qua công tác phát hiện, đấu tranh phòng, chống tham nhũng và các tiêu cực được nhân dân hết sức quan tâm. Để phát huy vai trò của nhân dân trong công tác phát hiện đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, Đảng và Nhà nước ta có rất nhiều chủ trương, giải pháp để bảo vệ những người tố giác, đấu tranh. Tuy nhiên, trong công tác này vẫn còn bộc lộ một số hạn chế, bất cập, như tình trạng để lộ lọt thông tin của người tố cáo; không ít trường hợp người tố cáo không được bảo vệ, bị trả thù, trù dập; các hành vi trả thù, trù dập chưa được phát hiện, xử lý nghiêm. Chính vì thế, Bộ Chính trị ban hành Chỉ thị số 27-CT/TW về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo vệ người phát hiện, tố giác, người đấu tranh chống tham nhũng, lãng  phí, tiêu cực để khắc phục những hạn chế, bất cập trong công tác bảo vệ người phát hiện, tố giác, người đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực…

Công tác cán bộ là một khâu then chốt. Trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng hiện nay, công tác cán bộ được Đảng ta hết sức quan tâm và ngày càng đi tới hoàn thiện. Quy định 179-QĐ/TW của Bộ Chính trị về chế độ kiểm tra, giám sát trong công tác cán bộ có rất nhiều vấn đề cần đi sâu từ nguyên tắc thực hiện; chủ thể kiểm tra, giám sát đến đối tượng kiểm tra, giám sát,… thể hiện trách nhiệm của cấp ủy đối với việc kiểm tra, giám sát công tác cán bộ.

Đồng chí Phó Bí thư Đảng ủy Khối đề nghị các đại biểu dự Hội nghị tranh thủ thời gian để suy ngẫm, trao đổi, thảo luận và tiếp thu Chỉ thị, Quy định này một cách sâu sắc, toàn diện, cụ thể nhất.

Tại Hội nghị, các đại biểu được nghe đồng chí Trương Xuân Cừ, Phó Bí thư Đảng ủy Khối phổ biến, quán triệt Quy định số 179-QĐ/TW ngày 25/02/2019 của Bộ Chính trị về chế độ kiểm tra, giám sát công tác cán bộ. Đồng chí nhấn mạnh, Bộ Chính trị ban hành Quy định 179-QĐ/TW nhằm nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng, sự đoàn kết thống nhất; giữ gìn kỷ luật, kỷ cương của Đảng trong công tác cán bộ. Đồng thời đánh giá đúng công tác cán bộ, kịp thời phát hiện, chấn chỉnh và xử lý các khuyết điểm, vi phạm của tổ chức đảng và cán bộ, đảng viên, bảo đảm công tác cán bộ được thực hiện đúng quy định. Góp phần chủ động phòng ngừa, ngăn chặn chạy chức, chạy quyền trong công tác cán bộ; sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”,  “tự chuyển  hóa” trong cán bộ, đảng viên; kịp thời phát hiện, nêu gương người tốt, việc tốt đối với các  tập thể và cá nhân.

Ảnh: Đồng chí Phạm Gia Túc, Phó Trưởng Ban Nội chính Trung ương phổ biến, quán triệt Chỉ thị 27-QĐ/TW tại Hội nghị

Cũng tại Hội nghị, các đại biểu được nghe phổ biến, quán triệt Chỉ thị số 27-QĐ/TW ngày 10/01/2019 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo vệ người phát hiện, tố giác, người đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực do đồng chí Phạm Gia Túc, Phó Trưởng Ban Nội chính Trung ương trình bày.

Phát biểu kết luận Hội nghị, đồng chí Trương Xuân Cừ, Phó Bí thư Đảng ủy Khối đề nghị các cấp ủy đảng tổ chức quán triệt Chỉ thị và Quy định đến cán bộ, đảng viên tại đảng bộ mình để thực hiện một cách hiệu quả nhất nhằm tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ và tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược, đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ.

A.H


Các bài viết khác

Hội nghị Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương phiên thường kỳ tháng 11/2019

Hội nghị Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương phiên thường kỳ tháng 11/2019
9 ngày trước

Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương làm việc với Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ Ngoại giao

Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương làm việc với Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ Ngoại giao
10 ngày trước

Hội nghị góp ý Đề án sửa đổi, bổ sung chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy của Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương

Hội nghị góp ý Đề án sửa đổi, bổ sung chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy của Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương
15 ngày trước

Ban Tuyên giáo Trung ương làm việc với Đảng ủy Bộ Giao thông vận tải

Ban Tuyên giáo Trung ương làm việc với Đảng ủy Bộ Giao thông vận tải
18 ngày trước

• Hội thi “Cán bộ, công chức, viên chức các cơ quan Đảng Trung ương thi đua thực hiện văn hóa công sở” (1 tháng trước)

• Hội nghị học tập, quán triệt các nội dung Hội nghị Trung ương 11 khóa XII của Đảng và một số văn bản mới của Bộ Chính trị, Ban Bí thư (1 tháng trước)

• Hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 39-CT/TW ngày 18/8/2014 của Bộ Chính trị “về tăng cường công tác bảo vệ chính trị nội bộ trong tình hình hiện nay” (1 tháng trước)

• Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương lần thứ 18 (1 tháng trước)

• Hội nghị công bố Quyết định của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối về công tác cán bộ (1 tháng trước)

• Hội nghị Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương (2 tháng trước)

• Một số kết quả về công tác xây dựng Đảng ở Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương (3 tháng trước)

• Hội nghị công bố và trao Quyết định của Ban Bí thư về công tác cán bộ (3 tháng trước)

• Bế giảng lớp bồi dưỡng, cập nhật kiến thức cho cán bộ diện Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương quản lý năm 2019 (3 tháng trước)

• Giải pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tư tưởng ở Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương (3 tháng trước)