Hội nghị phối hợp tổng kết công tác cơ quan Ủy ban Dân tộc năm 2021

30/12/2021 | 238

Ngày 29/12, tại Hà Nội, Ủy ban Dân tộc (UBDT) đã tổ chức Hội nghị phối hợp tổng kết công tác năm 2021 và đề ra phương hướng, nhiệm vụ năm 2022. Dự Hội nghị có đồng chí Nguyễn Quang Trường, Phó Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương; lãnh đạo Công đoàn viên chức Việt Nam; Văn phòng Chủ tịch nước; cùng lãnh đạo các Vụ, đơn vị trực thuộc UBDT.

Năm 2021, được sự quan tâm của Bộ Chính trị, Ban Bí thư; sự chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, việc thực hiện nhiệm vụ công tác của UBDT đã đạt  được nhiều kết quả tích cực. Lãnh đạo UBDT đã xác định những nhiệm vụ, lĩnh vực trọng tâm để chỉ đạo thực hiện quyết liệt trên cơ sở đổi mới mạnh mẽ phương thức chỉ đạo điều hành; tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số, sử dụng văn bản điện tử, hệ điều hành tác nghiệp. Qua đó đã cải tiến cách thức, lề lối làm việc, nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý hướng đến thực hiện mục tiêu Chính phủ điện tử và chuyển đổi số…

Đặc biệt, trong năm UBDT đã tổ chức tổng kết chương trình, chính sách giai đoạn 2016-2020; triển khai Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội (KT-XH) vùng dân tộc thiểu số (DTTS) và miền núi giai đoạn 2021-2030 (Chương trình MTQG); chỉ đạo, hướng dẫn tổ chức thực hiện tốt các chính sách hiện hành; tăng cường hợp tác quốc tế thu hút thêm nguồn vốn đầu tư cho vùng đặc biệt khó khăn; nắm chắc tình hình, giải quyết những vấn đề nổi cộm ở vùng dân tộc và miền núi, nhất là tình hình dịch Covid-19. Công tác chỉ đạo điều hành đảm bảo nguyên tắc dân chủ, công khai, có kế hoạch; tập thể cơ quan ổn định, giữ vững đoàn kết thống nhất; vị thế, vai trò công tác dân tộc tiếp tục được nâng lên, góp phần cải thiện đời sống đồng bào các DTTS, ổn định KT-XH, an ninh chính trị và đảm bảo an sinh xã hội ở vùng DTTS và miền núi.

Ảnh: Đồng chí Hầu A Lềnh, Bộ trưởng, Chủ nhiệm phát biểu tại Hội nghị

Về công tác xây dựng Đảng, năm 2021 tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn ra phức tạp đã làm ảnh hưởng đến quá trình thực hiện nhiệm vụ công tác xây dựng Đảng của Đảng bộ. Trong bối cảnh đó, Đảng ủy cơ quan UBDT đã bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương. Trên cơ sở Chương trình công tác toàn khóa và tình hình thực tiễn của Đảng bộ; Đảng ủy kịp thời ban hành Chương trình công tác; các kế hoạch về công tác tuyên giáo; công tác kiểm tra, giám sát; công tác dân vận và Nghị quyết lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ công tác năm 2021.

Phát huy những kết quả đã đạt được, năm 2022 UBDT tiếp tục tập trung vào một số nhiệm vụ trọng tâm như: Chỉ đạo, tổ chức triển khai các nhiệm vụ của Đề án tổng thể và Chương trình MTQG; Chủ trì, phối hợp với các bộ, cơ quan Trung ương hướng dẫn, chỉ đạo địa phương tổ chức, triển khai thực hiện nhiệm vụ của Đề án và Chương trình MTQG đảm bảo tiến độ, kế hoạch giải ngân và hiệu quả đầu tư; Thực hiện tốt 06 nhiệm vụ đã đăng ký trong Chương trình công tác của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ; Tiếp tục thực hiện tốt các chính sách hiện hành liên quan đến vùng DTTS và miền núi; Phối hợp với các bộ, ngành và địa phương trong công tác phòng, chống Covid-19; Đẩy mạnh hợp tác quốc tế và thu hút, huy động các nguồn vốn ODA vay ưu đãi nước ngoài phục vụ phát triển KT-XH vùng đồng bào DTTS và miền núi; Thực hiện tốt công tác thanh tra, kiểm tra nhằm kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, chấn chỉnh những sai phạm trong thực hiện chính sách dân tộc; Triển khai thực hiện có hiệu quả Chương trình khoa học và công nghệ cấp quốc gia giai đoạn 2021-2025.

Ảnh: Đồng chí Nguyễn Quang Trường, Phó Bí thư Đảng ủy Khối trao các Kỷ niệm chương cho đồng chí Hầu A Lềnh

Phát biểu kết luận Hội nghị, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Hầu A Lềnh ghi nhận, đánh giá cao sự cố gắng, nỗ lực của các Vụ, đơn vị.

Bộ trưởng, Chủ nhiệm UBDT đề nghị, năm 2022, các Vụ, đơn vị phải thực hiện nhiệm vụ trên phương châm “đổi mới, tăng cường kỷ luật kỷ cương, xây dựng tình đoàn kết gắn bó, phát huy dân chủ tối đa, phối hợp chặt chẽ”; Tổ chức quán triệt và cụ thể hóa Nghị quyết của Đại hội Đảng các cấp, các chỉ đạo của Cấp ủy cấp trên và của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ trong bối cảnh phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của UBDT; Xây dựng, rà soát lại hệ thống quy chế trong cơ quan UBDT để sửa đổi, bổ sung theo hướng phân cấp mạnh mẽ, rõ ràng, rõ chức năng nhiệm vụ, rõ người chủ trì, rõ người phối hợp và trách nhiệm của từng thành viên; Cán bộ, công nhân viên chức phải đổi mới về tư duy, phương pháp tham mưu, tự trau dồi, nâng cao trình độ; Nâng cao hơn nữa công tác phối hợp với các bộ, ngành và địa phương; Đẩy mạnh công tác thi đua khen thưởng…

Tại Hội nghị, ông Nguyễn Quang Trường, Phó Bí thư Đảng ủy Khối cơ quan Trung ương đã trao Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp công tác tổ chức xây dựng Đảng” và Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp xây dựng Đảng Khối cơ quan Trung ương” của Đảng ủy Khối cho Bí thư Ban cán sự Đảng, Bộ trưởng, Chủ nhiệm UBDT Hầu A Lềnh

 


Các bài viết khác

Đảng bộ VKSND tối cao tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2021, triển khai nhiệm vụ công tác năm 2022

Đảng bộ VKSND tối cao tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2021, triển khai nhiệm vụ công tác năm 2022
5 ngày trước

Đảng ủy Bộ Nội vụ tổng kết công tác Đảng và đoàn thể năm 2021, triển khai nhiệm vụ công tác năm 2022

Đảng ủy Bộ Nội vụ tổng kết công tác Đảng và đoàn thể năm 2021, triển khai nhiệm vụ công tác năm 2022
5 ngày trước

Đảng ủy Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội tổng kết công tác năm 2021 và triển khai nhiệm vụ năm 2022

Đảng ủy Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội tổng kết công tác năm 2021 và triển khai nhiệm vụ năm 2022
11 ngày trước

Đảng ủy cơ quan Ban Tổ chức Trung ương tham mưu hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao

Đảng ủy cơ quan Ban Tổ chức Trung ương tham mưu hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao
12 ngày trước

• Đảng bộ Bộ Tư pháp tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2021, triển khai nhiệm vụ công tác năm 2022 (12 ngày trước)

• Đảng bộ Trung ương Đoàn tổ chức Hội nghị trực tuyến tổng kết công tác Đảng năm 2021 (12 ngày trước)

• Đảng bộ cơ quan TW Hội LHPN Việt Nam tổng kết công tác đảng năm 2021, triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2022 (13 ngày trước)

• Đảng ủy Thông tấn xã Việt Nam triển khai nhiệm vụ công tác năm 2022 (13 ngày trước)

• Đảng bộ Viện Kiểm sát nhân dân tối cao với công tác xây dựng Đảng, công tác xây dựng ngành, lãnh đạo thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị năm 2021 (15 ngày trước)

• Đảng bộ Bộ Giao thông vận tải triển khai nhiệm vụ năm 2022 (24 ngày trước)

• Đảng ủy Bộ Y tế tổ chức Hội nghị tập huấn nghiệp vụ công tác Đảng năm 2021 (1 tháng trước)

• Công bố các Quyết định chuẩn y Ủy viên Ban Chấp hành, Ủy viên Ban Thường vụ, Bí thư, Phó Bí thư Đảng ủy Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam (1 tháng trước)

• Công bố quyết định chuẩn y đồng chí Vũ Việt Trang giữ chức vụ Bí thư Đảng ủy Thông tấn xã Việt Nam (2 tháng trước)

• Đảng ủy Bộ Giao thông vận tải phổ biến, quán triệt các văn bản mới của Đảng và bồi dưỡng nghiệp vụ năm 2021 (2 tháng trước)