Hội nghị phối hợp tổng kết công tác cơ quan Ủy ban Dân tộc năm 2021

30/12/2021 | 662

Ngày 29/12, tại Hà Nội, Ủy ban Dân tộc (UBDT) đã tổ chức Hội nghị phối hợp tổng kết công tác năm 2021 và đề ra phương hướng, nhiệm vụ năm 2022. Dự Hội nghị có đồng chí Nguyễn Quang Trường, Phó Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương; lãnh đạo Công đoàn viên chức Việt Nam; Văn phòng Chủ tịch nước; cùng lãnh đạo các Vụ, đơn vị trực thuộc UBDT.

Năm 2021, được sự quan tâm của Bộ Chính trị, Ban Bí thư; sự chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, việc thực hiện nhiệm vụ công tác của UBDT đã đạt  được nhiều kết quả tích cực. Lãnh đạo UBDT đã xác định những nhiệm vụ, lĩnh vực trọng tâm để chỉ đạo thực hiện quyết liệt trên cơ sở đổi mới mạnh mẽ phương thức chỉ đạo điều hành; tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số, sử dụng văn bản điện tử, hệ điều hành tác nghiệp. Qua đó đã cải tiến cách thức, lề lối làm việc, nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý hướng đến thực hiện mục tiêu Chính phủ điện tử và chuyển đổi số…

Đặc biệt, trong năm UBDT đã tổ chức tổng kết chương trình, chính sách giai đoạn 2016-2020; triển khai Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội (KT-XH) vùng dân tộc thiểu số (DTTS) và miền núi giai đoạn 2021-2030 (Chương trình MTQG); chỉ đạo, hướng dẫn tổ chức thực hiện tốt các chính sách hiện hành; tăng cường hợp tác quốc tế thu hút thêm nguồn vốn đầu tư cho vùng đặc biệt khó khăn; nắm chắc tình hình, giải quyết những vấn đề nổi cộm ở vùng dân tộc và miền núi, nhất là tình hình dịch Covid-19. Công tác chỉ đạo điều hành đảm bảo nguyên tắc dân chủ, công khai, có kế hoạch; tập thể cơ quan ổn định, giữ vững đoàn kết thống nhất; vị thế, vai trò công tác dân tộc tiếp tục được nâng lên, góp phần cải thiện đời sống đồng bào các DTTS, ổn định KT-XH, an ninh chính trị và đảm bảo an sinh xã hội ở vùng DTTS và miền núi.

Ảnh: Đồng chí Hầu A Lềnh, Bộ trưởng, Chủ nhiệm phát biểu tại Hội nghị

Về công tác xây dựng Đảng, năm 2021 tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn ra phức tạp đã làm ảnh hưởng đến quá trình thực hiện nhiệm vụ công tác xây dựng Đảng của Đảng bộ. Trong bối cảnh đó, Đảng ủy cơ quan UBDT đã bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương. Trên cơ sở Chương trình công tác toàn khóa và tình hình thực tiễn của Đảng bộ; Đảng ủy kịp thời ban hành Chương trình công tác; các kế hoạch về công tác tuyên giáo; công tác kiểm tra, giám sát; công tác dân vận và Nghị quyết lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ công tác năm 2021.

Phát huy những kết quả đã đạt được, năm 2022 UBDT tiếp tục tập trung vào một số nhiệm vụ trọng tâm như: Chỉ đạo, tổ chức triển khai các nhiệm vụ của Đề án tổng thể và Chương trình MTQG; Chủ trì, phối hợp với các bộ, cơ quan Trung ương hướng dẫn, chỉ đạo địa phương tổ chức, triển khai thực hiện nhiệm vụ của Đề án và Chương trình MTQG đảm bảo tiến độ, kế hoạch giải ngân và hiệu quả đầu tư; Thực hiện tốt 06 nhiệm vụ đã đăng ký trong Chương trình công tác của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ; Tiếp tục thực hiện tốt các chính sách hiện hành liên quan đến vùng DTTS và miền núi; Phối hợp với các bộ, ngành và địa phương trong công tác phòng, chống Covid-19; Đẩy mạnh hợp tác quốc tế và thu hút, huy động các nguồn vốn ODA vay ưu đãi nước ngoài phục vụ phát triển KT-XH vùng đồng bào DTTS và miền núi; Thực hiện tốt công tác thanh tra, kiểm tra nhằm kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, chấn chỉnh những sai phạm trong thực hiện chính sách dân tộc; Triển khai thực hiện có hiệu quả Chương trình khoa học và công nghệ cấp quốc gia giai đoạn 2021-2025.

Ảnh: Đồng chí Nguyễn Quang Trường, Phó Bí thư Đảng ủy Khối trao các Kỷ niệm chương cho đồng chí Hầu A Lềnh

Phát biểu kết luận Hội nghị, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Hầu A Lềnh ghi nhận, đánh giá cao sự cố gắng, nỗ lực của các Vụ, đơn vị.

Bộ trưởng, Chủ nhiệm UBDT đề nghị, năm 2022, các Vụ, đơn vị phải thực hiện nhiệm vụ trên phương châm “đổi mới, tăng cường kỷ luật kỷ cương, xây dựng tình đoàn kết gắn bó, phát huy dân chủ tối đa, phối hợp chặt chẽ”; Tổ chức quán triệt và cụ thể hóa Nghị quyết của Đại hội Đảng các cấp, các chỉ đạo của Cấp ủy cấp trên và của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ trong bối cảnh phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của UBDT; Xây dựng, rà soát lại hệ thống quy chế trong cơ quan UBDT để sửa đổi, bổ sung theo hướng phân cấp mạnh mẽ, rõ ràng, rõ chức năng nhiệm vụ, rõ người chủ trì, rõ người phối hợp và trách nhiệm của từng thành viên; Cán bộ, công nhân viên chức phải đổi mới về tư duy, phương pháp tham mưu, tự trau dồi, nâng cao trình độ; Nâng cao hơn nữa công tác phối hợp với các bộ, ngành và địa phương; Đẩy mạnh công tác thi đua khen thưởng…

Tại Hội nghị, ông Nguyễn Quang Trường, Phó Bí thư Đảng ủy Khối cơ quan Trung ương đã trao Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp công tác tổ chức xây dựng Đảng” và Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp xây dựng Đảng Khối cơ quan Trung ương” của Đảng ủy Khối cho Bí thư Ban cán sự Đảng, Bộ trưởng, Chủ nhiệm UBDT Hầu A Lềnh

 


Các bài viết khác

Công tác xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng, đạo đức ở Đảng bộ Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Công tác xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng, đạo đức ở Đảng bộ Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
5 ngày trước

Đại hội Chi bộ Văn hóa, Giáo dục (Đảng bộ cơ quan Văn phòng Quốc hội) nhiệm kỳ 2022 – 2025 thành công tốt đẹp

Đại hội Chi bộ Văn hóa, Giáo dục (Đảng bộ cơ quan Văn phòng Quốc hội) nhiệm kỳ 2022 – 2025 thành công tốt đẹp
15 ngày trước

Đảng ủy Cục Phục vụ Ngoại giao đoàn tổ chức Hội nghị quán triệt, học tập và triển khai Nghị quyết Hội nghị Trung ương 5 khóa XIII

Đảng ủy Cục Phục vụ Ngoại giao đoàn tổ chức Hội nghị quán triệt, học tập và triển khai Nghị quyết Hội nghị Trung ương 5 khóa XIII
23 ngày trước

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ trao Huy hiệu 40 năm tuổi Đảng tặng Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Phó Chủ tịch Quốc hội, Thượng tướng Trần Quang Phương

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ trao Huy hiệu 40 năm tuổi Đảng tặng Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Phó Chủ tịch Quốc hội, Thượng tướng Trần Quang Phương
25 ngày trước

• Đảng ủy Cơ quan BHXH Việt Nam hỗ trợ xã Linh Thông (Định Hóa, Thái Nguyên) giảm nghèo bền vững (29 ngày trước)

• Đảng ủy Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức Hội nghị tập huấn công tác Đảng năm 2022 (1 tháng trước)

• Đảng bộ cơ quan Trung ương Hội Cựu chiến binh Việt Nam tổ chức nghiên cứu, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ 5 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII (1 tháng trước)

• Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn chủ trì hội nghị sơ kết công tác phối hợp giữa Đảng đoàn Quốc hội và Đảng ủy cơ quan Văn phòng Quốc hội (1 tháng trước)

• Đảng bộ Bộ Thông tin và Truyền thông tăng cường tính tiên phong, gương mẫu của đội ngũ cán bộ, đảng viên, đi đầu trong tham mưu xây dựng xã hội số, kinh tế số (1 tháng trước)

• Trao Huy hiệu 50 năm tuổi Đảng cho đồng chí Trương Tấn Sang (1 tháng trước)

• Đảng ủy Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội sơ kết công tác 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2022 (2 tháng trước)

• Đảng ủy cơ quan Ngân hàng Trung ương ký kết văn bản ghi nhớ kết nối, hỗ trợ giảm nghèo bền vững trên địa bàn huyện Sơn Động, tỉnh Bắc Giang (2 tháng trước)

• Đảng bộ Bộ Công Thương: Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thành công đại hội các chi bộ trực thuộc nhiệm kỳ 2022-2025 (2 tháng trước)

• Làm tốt công tác xây dựng Đảng, tiền đề quan trọng để lãnh đạo hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị (2 tháng trước)