Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương làm việc với Ban Cán sự đảng, Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ Công Thương

24/02/2023 | 622

Chiều ngày 23/02/2023, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương đã có buổi làm việc với Ban Cán sự đảng, Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ Công Thương nhằm đánh giá về kết quả công tác phối hợp lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng Đảng của Ban Cán sự đảng và Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ Công Thương từ đầu năm 2022 đến nay.

Tham dự Hội nghị, về phía Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương có các đồng chí: Nguyễn Văn Thể, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối; Lại Xuân Lâm, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Khối; Đỗ Việt Hà, Nguyễn Quang Trường, Phó Bí thư Đảng ủy Khối; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ, Giám đốc Trung tâm Bồi dưỡng chính trị, Bí thư Đoàn Thanh niên Khối các cơ quan Trung ương. Về phía Ban cán sự đảng, Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ Công Thương có các đồng chí: Nguyễn Hồng Diên, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Ban Cán sự Đảng, Bộ trưởng; Đặng Hoàng An, Bí thư Đảng ủy Bộ, Ủy viên Ban Cán sự Đảng, Thứ trưởng; Nguyễn Sinh Nhật Tân, Ủy viên Ban Cán sự Đảng, Thứ trưởng, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ; Trần Quang Huy, Ủy viên Ban Cán sự Đảng, Chủ tịch Công đoàn Công Thương Việt Nam, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ, Chánh Văn phòng Ban Cán sự Đảng, Bí thư Đoàn Thanh niên Bộ Công Thương...

Đồng chí Nguyễn Văn Thể - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương phát biểu tại buổi làm việc

Báo cáo tại Hội nghị, đồng chí Đặng Hoàng An - Bí thư Đảng ủy Bộ, Ủy viên Ban Cán sự đảng, Thứ trưởng Bộ Công Thương cho biết, năm 2022, công tác phối hợp giữa Ban Cán sự Đảng và Đảng ủy Bộ trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị chính trị được giao và công tác xây dựng Đảng của Ban Cán sự Đảng và Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ được thực hiện nghiêm túc, hiệu quả. Theo đó, Ban Cán sự Đảng, Đảng ủy Bộ đã tổ chức thành công các Hội nghị tổng kết công tác năm 2022, triển khai nhiệm vụ năm 2023 của Ngành, của Đảng ủy Bộ. Các hội nghị đã thống nhất đánh giá: dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo chủ động, linh hoạt, quyết liệt của Lãnh đạo Đảng và Nhà nước; sự vào cuộc kịp thời, hiệu quả của các Bộ, ngành, địa phương cùng với những nỗ lực vượt bậc của cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân, kinh tế - xã hội năm 2022 của nước ta đã phục hồi mạnh mẽ, đạt được nhiều kết quả tích cực; trong đó, các chỉ tiêu ngành Công Thương đều có sự tăng trưởng vượt bậc, hoàn thành và hoàn thành vượt mức kế hoạch được giao.

Đại biểu thảo luận tại Hội nghị

Đạt được những kết quả đó là nhờ vào sự đoàn kết, đồng sức, đồng lòng của tập thể cán bộ, công chức, người lao động của Bộ Công Thương, trong đó các đồng chí đảng viên tại các đơn vị là lực lượng nòng cốt, gương mẫu thực hiện và hoàn thành tốt các nhiệm vụ được Ban Cán sự Đảng, Lãnh đạo Bộ giao, đóng góp tích cực vào các thành tích chung của Bộ. Nổi bật là: (1) Đảng ủy Bộ đã bám sát nhiệm vụ chính trị của Bộ và sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng uỷ Khối cấp trên, của Ban cán sự đảng Bộ để chỉ đạo triển khai thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ công tác theo chương trình, kế hoạch đề ra; đồng thời, thực hiện nghiêm túc, hiệu quả Quy chế phối hợp công tác giữa Ban Cán sự Đảng và Đảng ủy Bộ để lãnh đạo, chỉ đạo các tổ chức đảng triển khai thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị chính trị được giao; (2) Tổ chức tuyên truyền, quán triệt kịp thời các chỉ thị, nghị quyết, quy định, kết luận của Đảng, cũng như là các chỉ thị, nghị quyết của Ban Cán sự Đảng Bộ về các mặt công tác. Đồng thời, ban hành kịp thời các kế hoạch hành động, chương trình công tác cụ thể để lãnh đạo, chỉ đạo các tổ chức đảng và đảng viên triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả các nghị quyết, kết luận của Bộ Chính trị, Ban Bí thư; (3) Tham gia có trách nhiệm với Ban Cán sự Đảng, Lãnh đạo Bộ trong công tác tổ chức, cán bộ: Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ đã phối hợp với bộ phận bảo vệ chính trị nội bộ của Bộ kết luận tiêu chuẩn chính trị đối với cán bộ thuộc diện quản lý theo thẩm quyền; tham gia ý kiến về bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, giới thiệu cán bộ ứng cử, luân chuyển, điều động đối với các cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ quản lý; (4) Triển khai thực hiện tốt công tác phát triển đảng và công tác bồi dưỡng lý luận chính trị đối với các đảng viên và tổ chức đảng trực thuộc; (5) Công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng đã được Đảng ủy Bộ quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, bảo đảm đúng quy trình, thủ tục. Những khuyết điểm, tồn tại trong quá trình kiểm tra, giám sát tại các cấp ủy trực thuộc đã được chỉ ra và uốn nắn kịp thời, do vậy tình hình tại các đơn vị cơ bản ổn định, không để xảy ra những sai phạm lớn.

Toàn cảnh Hội nghị

Tại Hội nghị, các đại biểu đã trao đổi, thảo luận về công tác phối hợp lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng Đảng của Ban Cán sự Đảng và Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ trong thời gian qua nhằm kịp thời khắc phục những khó khăn, vướng mắc trong thời gian qua, tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác xây dựng Đảng, góp phần cùng toàn Ngành thực hiện thắng lợi và toàn diện các mục tiêu, nhiệm vụ năm 2023.

Đồng thời, các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Khối đã trao đổi, thảo luận, làm rõ hơn những ưu điểm, hạn chế và những khó khăn, vướng mắc, đề xuất kiến nghị của Đảng ủy Bộ Công Thương.

Phát biểu kết luận Hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Thể, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối đã đánh giá cao một số kết quả hoạt động của Đảng bộ Bộ Công Thương trong năm 2022, trong đó có sự phối hợp giữa Ban cán sự đảng và Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ Công Thương, trong lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng Đảng. Đồng chí nhấn mạnh một số nhiệm vụ trọng tâm cần thực hiện trong thời gian tới, nhất là trong công tác chính trị, tư tưởng, nắm tình hình dư luận xã hội trong Đảng bộ; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát theo chủ đề năm 2023 của Đảng ủy Khối (Năm tăng cường công tác kiểm tra, giám sát).

Về các đề xuất, kiến nghị, đồng chí Bí thư Đảng ủy Khối yêu cầu các ban, đơn vị Đảng ủy Khối tiếp thu, nghiên cứu, phân loại để kiến nghị với Trung ương những vấn đề không thuộc thẩm quyền của Đảng ủy Khối; còn những vấn đề thuộc thẩm quyền của Đảng ủy Khối thì khẩn trương tham mưu, đề xuất với Ban Thường vụ Đảng ủy Khối chỉ đạo, giải quyết.

Đảng ủy Bộ Công Thương


Các bài viết khác

Trao Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng cho đồng chí Nguyễn Văn Thể, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối

Trao Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng cho đồng chí Nguyễn Văn Thể, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối
2 ngày trước

Hội nghị Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương tháng 5/2023

Hội nghị Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương tháng 5/2023
4 ngày trước

Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương phải là Đảng bộ gương mẫu đi đầu trong học tập và làm theo Bác trong cả nước

Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương phải là Đảng bộ gương mẫu đi đầu trong học tập và làm theo Bác trong cả nước
16 ngày trước

Tăng cường tính tiên phong, gương mẫu theo tư tưởng, đạo đức, phong cách hồ chí minh góp phần nâng cao đạo đức cách mạng, quét sạch chủ nghĩa cá nhân trong Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương

Tăng cường tính tiên phong, gương mẫu theo tư tưởng, đạo đức, phong cách hồ chí minh góp phần nâng cao đạo đức cách mạng, quét sạch chủ nghĩa cá nhân trong Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương
16 ngày trước

• Hội nghị Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương tháng 4/2023 (1 tháng trước)

• Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương làm việc với Ban cán sự Đảng và Ban Thường vụ Đảng ủy cơ quan Bộ Kế hoạch và Đầu tư (1 tháng trước)

• Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ Khối lần thứ 12 (mở rộng) (1 tháng trước)

• Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương làm việc với Ban Cán sự Đảng, Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ TN&MT (1 tháng trước)

• Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương làm việc Lãnh đạo, Đảng ủy cơ quan Ban Đối ngoại Trung ương (1 tháng trước)

• Hội nghị công tác tư tưởng và dư luận xã hội giữa nhiệm kỳ Đại hội XIII (1 tháng trước)

• Hội nghị Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương tháng 3/2023 (2 tháng trước)

• Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương làm việc với Ban cán sự đảng và Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ Nông nghiệp & PTNT (2 tháng trước)

• Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương làm việc với Ban Cán sự đảng, Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ Xây dựng (2 tháng trước)

• Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương làm việc với Đảng đoàn, Đảng ủy Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam (2 tháng trước)