Hội nghị học tập, quán triệt các nội dung Hội nghị Trung ương 12 khóa XII của Đảng và thông tin chuyên đề quý II/2020

28/05/2020 | 456

Sáng 28/5/2020, tại Hà Nội, Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt các nội dung Hội nghị Trung ương 12 khóa XII của Đảng và thông tin chuyên đề quý II/2020. Dự Hội nghị có đồng chí Sơn Minh Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối và các đồng chí Phó Bí thư Đảng ủy Khối; Ủy viên Ban Thường vụ; Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Khối; lãnh đạo các ban, đơn vị và Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Khối; đại diện thường trực các đảng ủy trwch thuộc, báo cáo viên, cộng tác viên dư luận xã hội cấp Đảng ủy Khối…

Ảnh: Đồng chí Sơn Minh Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối quán triệt các nội dung Hội nghị Trung ương 12 khóa XII của Đảng tại Hội nghị

Tại Hội nghị, các đại biểu được nghe đồng chí Sơn Minh Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối báo cáo nội dung Nghị quyết Hội nghị lần thứ 12 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII. Theo đó, từ ngày 11/5 đến ngày 14/5/2020, tại Hà Nội, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XII họp Hội nghị lần thứ 12 để thảo luận, cho ý kiến về: Phương hướng công tác nhân sự Ban Chấp hành Trung ương khoá XIII của Đảng; Phương hướng bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026; Báo cáo kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư năm 2019; Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và kỷ luật đảng năm 2019 và một số vấn đề quan trọng khác. Các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng và các đại biểu được mời dự Hội nghị đã thể hiện tinh thần trách nhiệm cao, phát huy dân chủ, trí tuệ, thẳng thắn thảo luận, đóng góp nhiều ý kiến quan trọng vào các đề án, báo cáo, tờ trình. Bộ Chính trị đã họp, thảo luận, tiếp thu ý kiến của Trung ương và giải trình những vấn đề còn có ý kiến khác nhau. Ban Chấp hành Trung ương Đảng đã thống nhất cao, thông qua Nghị quyết Hội nghị.

Ảnh: Đồng chí Đinh Xuân Tùng, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức Đảng ủy Khối báo cáo chuyên đề tại Hội nghị

Báo cáo chuyên đề “Kết quả bước đầu đại hội chi bộ, đảng bộ cơ sở và những vấn đề đặt ra để tổ chức thành công đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội XIII của Đảng bộ Khối nhiệm kỳ 2020 - 2025”, đồng chí Đinh Xuân Tùng, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức Đảng ủy Khối cho biết, các đảng ủy đã thành lập các tổ công tác giúp Ban Thường vụ cấp ủy lãnh đạo, chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn, hỗ trợ việc chuẩn bị tổ chức đại hội ở các đơn vị được chọn làm điểm. Tập trung chỉ đạo, giải quyết dứt điểm các vấn đề phức tạp, phát sinh tại cơ quan, đơn vị. Công tác chuẩn bị, xây dựng văn kiện trình đại hội được thực hiện công phu, chu đáo, kỹ lưỡng. Điểm mới trong kỳ đại hội lần này là các cấp ủy đã chủ động xây dựng dự thảo chương trình hành động thực hiện nghị quyết để đại hội thảo luận. Việc xây dựng văn kiện đại hội được chỉ đạo thực hiện theo hướng mở rộng dân chủ, phát huy trí tuệ của tập thể cấp ủy và ý kiến tham gia rộng rãi của đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức và người lao động, trên cơ sở bám sát tình hình thực tế của cơ quan, đơn vị.

Đồng chí Đinh Xuân Tùng nhấn mạnh, để chuẩn bị và tổ chức tốt đại hội các cấp trong Đảng bộ Khối, tiến tới Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương, các cấp ủy trực thuộc cần lưu ý thực hiện tốt những nội dung về công tác chỉ đạo; công tác chuẩn bị và tổ chức đại hội; chuẩn bị hồ sơ và đăng ký thời gian duyệt đại hội.

Ảnh: Đồng chí Vũ Đức Nam, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối báo cáo chuyên đề tại Hội  nghị

Cũng tại Hội nghị, các đại biểu đã được nghe đồng chí Vũ Đức Nam, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối báo cáo chuyên đề “Kỷ niệm 130 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh và một số kết quả nổi bật trong 4 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị ở Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương”.

Phát biểu kết luận Hội nghị, đồng chí Vũ Đức Nam, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối đề nghị các đại biểu dự Hội nghị quán triệt sâu sắc các nội dung Nghị quyết Hội nghị Trung ương 12 và triển khai tổ chức học tập, quán triệt thật tốt các nội dung cơ bản của Nghị quyết đến toàn thể cán bộ, đảng viên trong đảng bộ mình; tổ chức sinh hoạt chuyên đề ở chi bộ để đảng viên có điều kiện thảo luận sâu sắc hơn nội dung của Nghị quyết.

A.H


Các bài viết khác

Phòng và chống vấn nạn

Phòng và chống vấn nạn "chạy chức, chạy quyền"
15 ngày trước

Kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội theo tư tưởng Hồ Chí Minh

Kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội theo tư tưởng Hồ Chí Minh
21 ngày trước

Trao tặng Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng và Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp xây dựng Đảng Khối các cơ quan Trung ương”

Trao tặng Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng và Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp xây dựng Đảng Khối các cơ quan Trung ương”
22 ngày trước

Vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam trong tổng khởi nghĩa tháng Tám năm 1945 và công cuộc đổi mới, hội nhập quốc tế hiện nay

Vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam trong tổng khởi nghĩa tháng Tám năm 1945 và công cuộc đổi mới, hội nhập quốc tế hiện nay
1 tháng trước

• Thực hiện tập trung dân chủ để làm tốt công tác cán bộ trong đại hội Đảng bộ các cấp hướng tới Đại hội XIII của Đảng (1 tháng trước)

• Những điểm mới trong thực hiện chính sách ưu đãi đối với người có công và gia đình người có công với cách mạng (2 tháng trước)

• Lựa chọn cán bộ liêm chính và gương mẫu cho cấp ủy khóa mới (2 tháng trước)

• Cán bộ, đảng viên Chi bộ Ban Tổ chức Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương với việc thực hiện trách nhiệm nêu gương (3 tháng trước)

• Phòng và chống bệnh “cánh hẩu” trong công tác cán bộ trước thềm Đại hội XIII của Đảng (3 tháng trước)

• Chương trình hiến máu tình nguyện “Giọt hồng cho em” (3 tháng trước)

• Bế mạc Hội nghị Trung ương Đảng lần thứ 12 khóa XII (4 tháng trước)

• Phòng, chống lười học lý luận chính trị theo Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII (4 tháng trước)

• Ngày làm việc thứ nhất Hội nghị Trung ương 12 khóa XII (4 tháng trước)

• Công tác nhân sự phải thật sự khách quan, công tâm, trong sáng (4 tháng trước)