Hội nghị góp ý vào dự thảo Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Đảng bộ Khối khóa XII trình Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2020 - 2025

21/06/2020 | 377

Để tiếp tục xây dựng và hoàn chỉnh dự thảo Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Đảng bộ Khối khóa XII trình Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2020-2025, sáng 20/6/2020, Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương phối hợp với Hội đồng khoa học các cơ quan Đảng Trung ương tổ chức hội nghị góp ý vào dự thảo báo cáo chính trị trình Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2020-2025 nhằm lấy ý kiến, phát huy trí tuệ của đông đảo đội ngũ cán bộ, đảng viên, trí thức, các nhà quản lý, nhà khoa học của các cơ quan Trung ương.

Ảnh: Toàn cảnh Hội nghị

Tham dự Hội nghị có các đồng chí lãnh đạo Hội đồng Lý luận Trung ương, Hội đồng khoa học các cơ quan Đảng Trung ương, các ban, bộ, ngành, đoàn thể Trung ương; các đồng chí lãnh đạo và nguyên lãnh đạo Đảng ủy Khối; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Khối; thường trực và đại diện các đảng ủy trực thuộc Đảng bộ Khối và một số chuyên gia, nhà khoa học, nhà quản lý có nhiều kinh nghiệm trong công tác nghiên cứu và cả trong hoạt động thực tiễn, có tâm huyết, trách nhiệm với công tác xây dựng Đảng và Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương.

Các đồng chí: Sơn Minh Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối; Phạm Quang Thao, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Khối; Phùng Hữu Phú, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng lý luận Trung ương, Chủ tịch Hội đồng khoa học các cơ quan Đảng Trung ương chủ trì Hội nghị.

Ảnh: Đồng chí Sơn Minh Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối phát biểu tại Hội nghị

Phát biểu khai mạc Hội nghị, đồng chí Sơn Minh Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối nhấn mạnh, Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương có vai trò, vị trí quan trọng, bao gồm các tổ chức đảng trong các cơ quan tham mưu chiến lược, quản lý ở tầm vĩ mô của Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị xã hội, đơn vị sự nghiệp Trung ương. Hoạt động của các tổ chức đảng và đội ngũ cán bộ, đảng viên trong Đảng bộ Khối có ảnh hưởng trực tiếp đến chất lượng, hiệu quả hoạt động của cả hệ thống chính trị và sự phát triển của đất nước. Việc đánh giá đúng những kết quả đạt được trong nhiệm kỳ 2015 - 2020, chỉ ra những hạn chế, yếu kém, nguyên nhân, bài học kinh nghiệm và đặc biệt xác định đúng mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp cho nhiệm kỳ tới của Đảng bộ Khối có ý nghĩa rất quan trọng, góp phần trực tiếp vào nhiệm vụ tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, xây dựng Đảng thực sự trong sạch, vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức ngay trong các cơ quan đầu não của Đảng, Nhà nước ở Trung ương.

Đồng chí Bí thư Đảng ủy Khối đề nghị các đại biểu dự Hội nghị tập trung nghiên cứu, phân tích, thảo luận và đóng góp ý kiến vào một số nội dung trọng tâm như: kết cấu; chủ đề; những kết quả đạt được trong công tác xây dựng Đảng, lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị, những hạn chế, yếu kém, nguyên nhân, những bài học kinh nghiệm; phương hướng, mục tiêu, các nhiệm vụ, giải pháp và các đột phá được nêu trong dự thảo Báo cáo chính trị.

Ảnh: Đồng chí Phạm Quang Thao, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Khối báo cáo đề dẫn tại Hội nghị

Báo cáo đề dẫn tại Hội nghị, đồng chí Phạm Quang Thao, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Khối đã trình bày tóm tắt quá trình xây dựng dự thảo Báo cáo chính trị và đề nghị các đại biểu dự Hội nghị  trao đổi, làm rõ thêm về nội hàm của chủ đề Đại hội; bổ sung thêm phần nhận định, đánh giá khái quát trong dự thảo Báo cáo chính trị, kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu lần thứ XII của Đảng bộ Khối, kết quả việc thực hiện các mục tiêu, chỉ tiêu, phương hướng, nhiệm vụ, nhất là việc thực hiện bốn khâu đột phá trong nhiệm kỳ 2015 - 2020 được đề ra trong Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương; những bài học kinh nghiệm của các cấp ủy trong quá trình lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện nhiệm vụ của công tác xây dựng Đảng, lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị trong nhiệm kỳ qua; đồng thời đề ra mục tiêu, chỉ tiêu, phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp mà Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương cần tập trung thực hiện trong nhiệm kỳ tới.

Ảnh: GS Hoàng Chí Bảochuyên gia cao cấp, nguyên Ủy viên Hội đồng lý luận Trung ương trình bày tham luận tại Hội nghị

Tham luận tại Hội nghị, các đại biểu đã sôi nổi trao đổi, thảo luận, góp ý kiến tâm huyết, trách nhiệm, sâu sắc, thuyết phục; phân tích, bổ sung làm sáng tỏ thêm về chủ đề Đại hội, nội dung trọng tâm theo gợi ý thảo luận của Đảng ủy Khối nhằm góp phần thoàn chỉnh dự thảo báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Đảng bộ Khối khóa XII trình Đại hội đại biểu Đảng bộ lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2020-2025.

Phát biểu kết luận Hội nghị, đồng chí Phạm Quang Thao, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Khối nhấn mạnh, việc tham gia đóng góp ý kiến của đội ngũ cán bộ, đảng viên, trí thức đó trong quá trình chuẩn bị văn kiện đại hội đảng các cấp và Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối lần thứ XIII là hết sức quan trọng và có ý nghĩa. Nhận thức rõ Đại hội là một đợt sinh hoạt chính trị quan trọng, do vậy, Đảng ủy Khối đã sớm chuẩn bị và chỉ đạo việc xây dựng dự thảo các văn kiện trình Đại hội. Ban Thường vụ Đảng ủy Khối đã thường xuyên chỉ đạo hoàn thiện Dự thảo Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Đảng bộ Khối khóa XIII - một trong những văn kiện đặc biệt quan trọng để trình Đại hội. đã được chuẩn bị công phu, kỹ lưỡng, qua một số lần tiếp thu chỉnh sửa, bổ sung, hoàn thiện. Hội nghị hôm nay đã nhận được 11 ý kiến phát biểu trực tiếp và nhiều ý kiến góp ý bằng văn bản; các ý kiến trao đổi, thảo luận kỹ lưỡng, làm rõ thêm nhiều vấn đề và một số bài tham luận thể hiện sự tâm huyết, tinh thần trách nhiệm và quan tâm sâu sắc của các đại biểu đến hoạt động của Đảng bộ Khối. Thay mặt Ban Thường vụ Đảng ủy Khối, đồng chí tiếp thu các ý kiến tham gia của các đại biểu và đề nghị Tiểu ban văn kiện, Hội đồng Khoa học Đảng ủy Khối nghiên cứu, bổ sung, hoàn thiện dự thảo Báo cáo chính trị để trình Đại hội.

A.H


Các bài viết khác

Bế giảng lớp bồi dưỡng, cập nhật kiến thức cho cán bộ diện Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương quản lý năm 2020

Bế giảng lớp bồi dưỡng, cập nhật kiến thức cho cán bộ diện Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương quản lý năm 2020
3 ngày trước

Khai giảng lớp bồi dưỡng, cập nhật kiến thức cho cán bộ diện Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương quản lý năm 2020

Khai giảng lớp bồi dưỡng, cập nhật kiến thức cho cán bộ diện Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương quản lý năm 2020
5 ngày trước

Hội nghị công bố quyết định của Ban Bí thư và Ban Thường vụ Đảng ủy Khối về công tác cán bộ

Hội nghị công bố quyết định của Ban Bí thư và Ban Thường vụ Đảng ủy Khối về công tác cán bộ
6 ngày trước

Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương làm việc với Ban Thường vụ Đảng ủy Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam

Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương làm việc với Ban Thường vụ Đảng ủy Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam
12 ngày trước

• Hội nghị công bố quyết định của Ban Bí thư về công tác cán bộ đối với đồng chí Phạm Quang Thao, nguyên Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Khối (14 ngày trước)

• Hội nghị Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương phiên thường kỳ tháng 11/2020 (14 ngày trước)

• THƯ CẢM ƠN (21 ngày trước)

• Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương hỗ trợ đồng bào thiệt hại do bão, lũ ở Phú Yên (23 ngày trước)

• Công bố và trao Quyết định của Ban Bí thư về việc nghỉ hưu của đồng chí Trương Xuân Cừ, Phó Bí thư Đảng ủy Khối khóa XII (28 ngày trước)

• Đoàn đại biểu tham dự Đại hội Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 báo công dâng Bác và dâng hương tại Đài tưởng niệm các Anh hùng liệt sỹ Bắc Sơn (1 tháng trước)

• Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương xây dựng tổ chức đảng trong sạch, vững mạnh; phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu và nâng cao năng lực công tác của cán bộ, đảng viên; hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị nhiệm kỳ 2015 - 2020 (1 tháng trước)

• Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ Khối lần thứ 24 (1 tháng trước)

• Hội nghị Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương phiên thường kỳ tháng 10/2020 (1 tháng trước)

• Cơ quan Đảng ủy Khối quyên góp ủng hộ đồng bào miền Trung khắc phục hậu quả thiên tai, lũ lụt (1 tháng trước)