Hội nghị góp ý dự thảo đối với các quy trình kiểm tra, giám sát của chi bộ trong Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương

18/05/2023 | 303

Ngày 17/5/2023, tại Hà Nội, Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương đã tổ chức Hội nghị góp ý dự thảo đối với các quy trình kiểm tra, giám sát của chi bộ trong Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương.

Tham dự Hội nghị có các đồng chí: Đỗ Việt Hà, Phó Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương; Nguyễn Thành Nam, Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Khối; đại diện Lãnh đạo Vụ Địa bàn I, Vụ Nghiên cứu cơ quan Ủy ban Kiểm tra Trung ương; các đồng chí Thường trực Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Khối, Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Khối; đại diện 39 tổ chức đảng trực thuộc.

Ảnh: Đồng chí Đỗ Việt Hà, Phó Bí thư Đảng ủy Khối phát biểu khai mạc Hội nghị

Phát biểu khai mạc Hội nghị, đồng chí Đỗ Việt Hà, Phó Bí thư Đảng ủy Khối nhấn mạnh: Từ sau Đại hội XIII đến nay, thực hiện các quy định của Trung ương và của Đảng ủy Khối về công tác kiểm tra giám sát, đã giúp công tác kiểm tra, giám sát trong toàn Đảng bộ Khối ngày càng đi vào nền nếp, chiều sâu, hiệu quả; quy trình, thủ tục chặt chẽ, minh bạch, rõ ràng hơn, góp phần tích cực nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng. Cụ thể hóa Quyết định số 89-QĐ/TW ngày 01/12/2022 của Ban Bí thư về ban hành quy trình kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đảng, giải quyết tố cáo, khiếu nại kỷ luật đảng của cấp ủy tỉnh và tương đương đến cơ sở và thực tiễn công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng, giải quyết tố cáo, khiếu nại, kỷ luật đảng của các chi bộ trong Đảng bộ Khối, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối đã quyết định xây dựng và ban hành các quy trình kiểm tra, giám sát và kỷ luật đảng của chi bộ trong Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương. Đây cũng là một trong nội dung quan trọng thực hiện Nghị quyết số 15-NQ/ĐUK, ngày 16/01/2023 của Ban Chấp hành Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương về tăng cường hiệu lực, hiệu quả kiểm tra, giám sát của Đảng trong Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương.

Ảnh: Đồng chí Nguyễn Thành Nam, Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra báo cáo tại Hội nghị

Báo cáo tổng hợp ý kiến tham gia góp ý của đảng ủy, ủy ban kiểm tra các đảng ủy trực thuộc vào dự thảo, đồng chí Nguyễn Thành Nam, Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Khối cho biết, việc xây dựng quy trình kiểm tra, giám sát của chi bộ đã bám sát chỉ đạo của Trung ương, đảm bảo tính đồng bộ, thống nhất trong tổ chức thực hiện công tác kiểm tra, giám sát tại các chi bộ trong toàn Đảng bộ Khối. Trong quá trình soạn thảo, Tổ Biên tập xây dựng quy trình đã nhận được 131 ý kiến tham gia góp ý.

Tại hội nghị, đã có 12 lượt ý kiến đại diện các đảng ủy trực thuộc. Các ý kiến tập trung góp ý vào dự thảo 5 quy trình, đề nghị giảm bớt một số hồ sơ, thủ tục như “Chi bộ báo cáo cấp ủy cấp trên trực tiếp kết quả kiểm tra”, “Tổ kiểm tra/giám sát họp rút kinh nghiệm”, “Có văn bản nhận xét, đánh giá từng thành viên tổ kiểm tra”, “Giảm hoặc kết hợp các bước, các văn bản, các cuộc họp/hội nghị trong quy trình phù hợp với mô hình của chi bộ trực thuộc vì số lượng đảng viên ít, khối lượng công việc chuyên môn nhiều”. Các đại biểu cũng đề nghị cân nhắc hợp nhất các quy trình thành một quy trình chung, thống nhất, trong đó chia ra các chương, phần cho từng mảng công tác cụ thể như: giám sát chuyên đề, kiểm tra, kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm, xem xét thi hành kỷ luật….

Ảnh: Toàn cảnh Hội nghị

Phát biểu kết luận Hội nghị, đồng chí Đỗ Việt Hà, Phó Bí thư Đảng ủy Khối ghi nhận và đánh giá cao sự tham gia có trách nhiệm, phản ánh thực tiễn thực hiện công tác kiểm tra, giám sát tại các đảng bộ. Đồng chí đề nghị Tổ Biên tập tiếp thu, hoàn thiện các quy trình, nghiên cứu ban hành văn bản mẫu trong công tác kiểm tra, giám sát của chi bộ. Đồng chí cũng đề nghị các đảng bộ kịp thời triển khai sau khi Ban Thường vụ Đảng ủy Khối ban hành quy trình; thường xuyên báo cáo, kiến nghị những vướng mắc trong quá trình thực hiện quy trình./.

An Huệ tổng hợp

 


Các bài viết khác

Ban Thường vụ Đảng ủy Khối công bố Quyết định kỷ luật Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ Giáo dục và Đào tạo, nhiệm kỳ 2015-2020

Ban Thường vụ Đảng ủy Khối công bố Quyết định kỷ luật Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ Giáo dục và Đào tạo, nhiệm kỳ 2015-2020
18 ngày trước

Đảng ủy Liên hiệp Hội Việt Nam tổ chức Hội nghị tập huấn nghiệp vụ công tác kiểm tra, giám sát năm 2023

Đảng ủy Liên hiệp Hội Việt Nam tổ chức Hội nghị tập huấn nghiệp vụ công tác kiểm tra, giám sát năm 2023
29 ngày trước

Tăng cường hiệu lực, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát của Đảng trong Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương

Tăng cường hiệu lực, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát của Đảng trong Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương
1 tháng trước

Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Khối tăng cường hiệu lực, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát

Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Khối tăng cường hiệu lực, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát
1 tháng trước

• Hội nghị triển khai thực hiện Nghị quyết về “Tăng cường hiệu lực, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát của Đảng trong Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương” và Kế hoạch triển khai “Năm tăng cường công tác kiểm tra, giám sát” (3 tháng trước)

• Tọa đàm “Thực trạng các cơ chế thực thi nguyên tắc tập trung dân chủ của Đảng hiện nay tại Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương” (3 tháng trước)

• Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát của Đảng góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của các cơ quan Trung ương (3 tháng trước)

• Kỳ họp lần thứ 17 Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Khối cơ quan Trung ương nhiệm kỳ 2020-2025 (4 tháng trước)

• Kỳ họp lần thứ 16 Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Khối cơ quan Trung ương nhiệm kỳ 2020-2025 (5 tháng trước)

• Kỳ họp lần thứ 15 Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Khối cơ quan Trung ương nhiệm kỳ 2020 - 2025 (5 tháng trước)

• Kỳ họp lần thứ mười bốn Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương nhiệm kỳ 2020-2025 (5 tháng trước)

• Kỳ họp lần thứ mười ba Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương (6 tháng trước)

• Công tác kiểm tra, giám sát của Đảng trong Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương trong giai đoạn 2013-2022: Dấu ấn và những bài học kinh nghiệm (6 tháng trước)

• Hội thảo góp ý Đề án tổng kết 10 năm thực hiện Quyết định số 136-QĐ/TW của Ban Bí thư (7 tháng trước)