Hội nghị giao ban cộng tác viên nghiên cứu dư luận xã hội

29/01/2018 | 881

Ngày 24/01/2018, tại Hà Nội, Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối đã tổ chức Hội nghị giao ban cộng tác viên nghiên cứu dư luận xã hội cấp Đảng ủy Khối tháng 01 năm 2018, triển khai công tác nghiên cứu dư luận xã hội tháng 2 năm 2018. Đồng chí Vũ Đức Nam, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối chủ trì Hội nghị.

Ảnh: Quang cảnh Hội nghị

Tại Hội nghị, đội ngũ cộng tác viên nghiên cứu dư luận xã hội cấp Đảng ủy Khối đã phản ánh tình hình tư tưởng và dư luận xã hội trong tháng 01-2018; Theo đó, tháng 1-2018, công tác dư luận xã hội đã đạt được những kết quả tích cực: cách thức tiến hành nắm bắt, xử lý thông tin và định hướng dư luận xã hội của Đảng bộ Khối từng bước bám sát tình hình thực tiễn, hướng về cơ sở; việc xây dựng củng cố đội ngũ cộng tác viên dư luận xã hội đã cơ bản đáp ứng yêu cầu; nhiều sự việc được cộng tác viên phát hiện, báo cáo kịp thời giúp Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối tham mưu, xử lý, góp phần ổn định xã hội, ngăn chặn nguy cơ phức tạp.

Phát biểu kết luận và định hướng tuyên truyền thời gian tới, đồng chí Trưởng Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối yêu cầu đội ngũ cộng tác viên nghiên cứu dư luận xã hội cấp Đảng ủy Khối tích cực nắm tình hình triển khai tuyên truyền thực hiện Chỉ thị của Ban Bí thư về tổ chức tết năm 2018; tiếp tục nắm tình hình triển khai nội dung Nghị quyết Trung ương 6 khóa XII ở từng đảng bộ, các hoạt động đầu xuân, các hoạt động lễ hội; chăm lo tết cho người nghèo, gia đình chính sách; biểu dương người tốt việc tốt trên các lĩnh vực; tuyên truyền kết quả thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII gắn với thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị; tiếp tục đấu tranh phản bác những thông tin xấu, độc trên các phương tiện truyền thông và trang mạng xã hội…

Bùi Thị Tuyết Mai

 

f

Các bài viết khác

Giao ban Dư luận xã hội định kỳ tháng 9/2018

Giao ban Dư luận xã hội định kỳ tháng 9/2018
1 tháng trước

Tập trung tuyên truyền triển khai các Nghị quyết Trung ương 6, Trung ương 7 (khóa XII)

Tập trung tuyên truyền triển khai các Nghị quyết Trung ương 6, Trung ương 7 (khóa XII)
1 tháng trước

Kỷ niệm trọng thể 130 năm Ngày sinh Chủ tịch nước Tôn Đức Thắng

Kỷ niệm trọng thể 130 năm Ngày sinh Chủ tịch nước Tôn Đức Thắng
2 tháng trước

Một số vấn đề về đổi mới công tác tuyên giáo ở Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương

Một số vấn đề về đổi mới công tác tuyên giáo ở Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương
2 tháng trước

• Hội nghị giao ban Báo cáo viên cấp Đảng ủy Khối quý II-2018 (3 tháng trước)

• Hội nghị Giao ban cộng tác viên nghiên cứu dư luận xã hội cấp Đảng ủy Khối tháng 5 năm 2018 (5 tháng trước)

• Hội nghị giao ban cộng tác viên nghiên cứu dư luận xã hội cấp Đảng ủy Khối tháng 4 năm 2018 (6 tháng trước)

• Hội nghị tập huấn nghiệp vụ công tác tuyên giáo (6 tháng trước)

• Hội nghị giao ban báo cáo viên cấp Đảng ủy Khối (7 tháng trước)

• Hội nghị Giao ban cộng tác viên nghiên cứu dư luận xã hội cấp Đảng ủy Khối tháng 3 năm 2018 (7 tháng trước)

• Hội nghị Giao ban cộng tác viên nghiên cứu dư luận xã hội cấp Đảng ủy Khối tháng 02 năm 2018 (8 tháng trước)

• Đổi mới, nâng cao chất lượng công tác tuyên giáo ​ (9 tháng trước)

• Hội nghị giao ban Báo cáo viên cấp Đảng ủy Khối quý I-2018 (9 tháng trước)

• Đổi mới công tác học tập, quán triệt nghị quyết của Đảng trong Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương phù hợp với tính chất, đặc thù chuyên môn của các cơ quan Trung ương (9 tháng trước)