Hội nghị giao ban cộng tác viên nghiên cứu dư luận xã hội

29/01/2018 | 794

Ngày 24/01/2018, tại Hà Nội, Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối đã tổ chức Hội nghị giao ban cộng tác viên nghiên cứu dư luận xã hội cấp Đảng ủy Khối tháng 01 năm 2018, triển khai công tác nghiên cứu dư luận xã hội tháng 2 năm 2018. Đồng chí Vũ Đức Nam, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối chủ trì Hội nghị.

Ảnh: Quang cảnh Hội nghị

Tại Hội nghị, đội ngũ cộng tác viên nghiên cứu dư luận xã hội cấp Đảng ủy Khối đã phản ánh tình hình tư tưởng và dư luận xã hội trong tháng 01-2018; Theo đó, tháng 1-2018, công tác dư luận xã hội đã đạt được những kết quả tích cực: cách thức tiến hành nắm bắt, xử lý thông tin và định hướng dư luận xã hội của Đảng bộ Khối từng bước bám sát tình hình thực tiễn, hướng về cơ sở; việc xây dựng củng cố đội ngũ cộng tác viên dư luận xã hội đã cơ bản đáp ứng yêu cầu; nhiều sự việc được cộng tác viên phát hiện, báo cáo kịp thời giúp Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối tham mưu, xử lý, góp phần ổn định xã hội, ngăn chặn nguy cơ phức tạp.

Phát biểu kết luận và định hướng tuyên truyền thời gian tới, đồng chí Trưởng Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối yêu cầu đội ngũ cộng tác viên nghiên cứu dư luận xã hội cấp Đảng ủy Khối tích cực nắm tình hình triển khai tuyên truyền thực hiện Chỉ thị của Ban Bí thư về tổ chức tết năm 2018; tiếp tục nắm tình hình triển khai nội dung Nghị quyết Trung ương 6 khóa XII ở từng đảng bộ, các hoạt động đầu xuân, các hoạt động lễ hội; chăm lo tết cho người nghèo, gia đình chính sách; biểu dương người tốt việc tốt trên các lĩnh vực; tuyên truyền kết quả thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII gắn với thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị; tiếp tục đấu tranh phản bác những thông tin xấu, độc trên các phương tiện truyền thông và trang mạng xã hội…

Bùi Thị Tuyết Mai

 


Các bài viết khác

Hội nghị giao ban Báo cáo viên cấp Đảng ủy Khối quý II-2018

Hội nghị giao ban Báo cáo viên cấp Đảng ủy Khối quý II-2018
hôm qua

Hội nghị Giao ban cộng tác viên nghiên cứu dư luận xã hội cấp Đảng ủy Khối tháng 5 năm 2018

Hội nghị Giao ban cộng tác viên nghiên cứu dư luận xã hội cấp Đảng ủy Khối tháng 5 năm 2018
1 tháng trước

Hội nghị giao ban cộng tác viên nghiên cứu dư luận xã hội cấp Đảng ủy Khối tháng 4 năm 2018

Hội nghị giao ban cộng tác viên nghiên cứu dư luận xã hội cấp Đảng ủy Khối tháng 4 năm 2018
2 tháng trước

Hội nghị tập huấn nghiệp vụ công tác tuyên giáo

Hội nghị tập huấn nghiệp vụ công tác tuyên giáo
3 tháng trước

• Hội nghị giao ban báo cáo viên cấp Đảng ủy Khối (3 tháng trước)

• Hội nghị Giao ban cộng tác viên nghiên cứu dư luận xã hội cấp Đảng ủy Khối tháng 3 năm 2018 (3 tháng trước)

• Hội nghị Giao ban cộng tác viên nghiên cứu dư luận xã hội cấp Đảng ủy Khối tháng 02 năm 2018 (4 tháng trước)

• Đổi mới, nâng cao chất lượng công tác tuyên giáo ​ (5 tháng trước)

• Hội nghị giao ban Báo cáo viên cấp Đảng ủy Khối quý I-2018 (5 tháng trước)

• Đổi mới công tác học tập, quán triệt nghị quyết của Đảng trong Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương phù hợp với tính chất, đặc thù chuyên môn của các cơ quan Trung ương (6 tháng trước)

• Hội nghị Báo cáo viên các tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Trung ương khu vực phía Bắc, tháng 1/2018 (6 tháng trước)

• Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương triển khai nhiệm vụ công tác tuyên giáo năm 2018 (7 tháng trước)

• Hội nghị Báo cáo viên tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Trung ương khu vực phía Bắc (7 tháng trước)

• Hướng dẫn tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn trong năm 2017 (1 năm trước)