Hội nghị giao ban cộng tác viên nghiên cứu dư luận xã hội cấp Đảng ủy Khối tháng 4 năm 2018

28/04/2018 | 1246

Chiều ngày 27/4, Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối tổ chức Hội nghị giao ban cộng tác viên nghiên cứu dư luận xã hội cấp Đảng ủy Khối tháng 4 năm 2018. Dự và chủ trì Hội nghị có đồng chí Phạm Anh Thiện, Phó trưởng Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối.

Ảnh: Đồng chí Phạm Anh Thiện, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Đảng ủyKhối chủ trì Hội nghị

Tháng 4/2018, đội ngũ cộng tác viên dư luận xã hội cấp Đảng ủy Khối đã bám sát sự chỉ đạo, định hướng và thực tiễn, chủ động, tích cực nắm thông tin toàn diện, phản ánh kịp thời dư luận xã hội xung quanh tình hình thời sự, các sự kiện chính trị, kinh tế, xã hội của đất nước, của Đảng bộ Khối. Trong đó tập trung nghiên cứu về tình hình tư tưởng của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động trong quá trình triển khai các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, nhất là diễn biến tư tưởng trong triển khai Nghị quyết Trung ương 6 khóa XII; các hoạt động hướng tới các sự kiện lớn diễn ra trong Đảng bộ Khối như: sơ kết 02 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW vào trung tuần tháng 5-2018; Kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc; công tác chuẩn bị cho về kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương (7-11-1948 – 7-11-2018).

Về định hướng trong thời gian tới, đồng chí Phó trưởng Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối đề nghị đội ngũ công tác viên nghiên cứu dư luận xã hội cấp Dảng ủy Khối tăng cường nắm tình hình dư luận trong thực hiện các Chỉ thị, Nghị quyết và Kết luận của Trung ương và Đảng bộ Khối trên tất cả các lĩnh vực; những vấn đề bức xúc, nổi cộm được dư luận quan tâm./.

Bùi Thị Tuyết Mai

 

 


Các bài viết khác

Hội nghị giao ban cộng tác viên dư luận xã hội cấp Đảng ủy Khối phiên thường kỳ tháng 5/2020

Hội nghị giao ban cộng tác viên dư luận xã hội cấp Đảng ủy Khối phiên thường kỳ tháng 5/2020
8 ngày trước

Tổ chức trọng thể Lễ kỷ niệm 130 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh

Tổ chức trọng thể Lễ kỷ niệm 130 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh
18 ngày trước

Công tác tuyên giáo ở một số tổ chức đảng trong Đảng bộ Khối

Công tác tuyên giáo ở một số tổ chức đảng trong Đảng bộ Khối
25 ngày trước

Một số ảnh hưởng bước đầu của đại dịch Covid-19 đến nền kinh tế Việt Nam

Một số ảnh hưởng bước đầu của đại dịch Covid-19 đến nền kinh tế Việt Nam
1 tháng trước

• Hội nghị giao ban Báo cáo viên cấp Đảng ủy Khối (1 tháng trước)

• Hội nghị giao ban Cộng tác viên dư luận xã hội cấp Đảng ủy Khối phiên thường kỳ tháng 4/2020 (1 tháng trước)

• Đổi mới, nâng cao chất lượng công tác tư tưởng, góp phần bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng ở các cơ quan Trung ương trong điều kiện hiện nay (1 tháng trước)

• Hội nghị giao ban cộng tác viên dư luận xã hội cấp Đảng ủy Khối phiên thường kỳ tháng 2/2020 (3 tháng trước)

• Hội nghị Thông tin chuyên đề quý I-2020 (3 tháng trước)

• Hội nghị báo cáo viên cấp Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương tháng 02 năm 2020 (3 tháng trước)

• Kết quả hoạt động của đội ngũ cộng tác viên dư luận xã hội năm 2019, phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm năm 2020 (3 tháng trước)

• Công tác tuyên truyền, định hướng tư tưởng ở Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương (4 tháng trước)

• Hội nghị giao ban cộng tác viên nghiên cứu dư luận xã hội cấp Đảng ủy Khối phiên thường kỳ tháng 01/2020 (4 tháng trước)

• Hội nghị giao ban cộng tác viên nghiên cứu dư luận xã hội cấp Đảng ủy Khối phiên thường kỳ tháng 12-2019 (5 tháng trước)