Hội nghị giao ban cộng tác viên nghiên cứu dư luận xã hội cấp Đảng ủy Khối tháng 4 năm 2018

28/04/2018 | 1147

Chiều ngày 27/4, Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối tổ chức Hội nghị giao ban cộng tác viên nghiên cứu dư luận xã hội cấp Đảng ủy Khối tháng 4 năm 2018. Dự và chủ trì Hội nghị có đồng chí Phạm Anh Thiện, Phó trưởng Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối.

Ảnh: Đồng chí Phạm Anh Thiện, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Đảng ủyKhối chủ trì Hội nghị

Tháng 4/2018, đội ngũ cộng tác viên dư luận xã hội cấp Đảng ủy Khối đã bám sát sự chỉ đạo, định hướng và thực tiễn, chủ động, tích cực nắm thông tin toàn diện, phản ánh kịp thời dư luận xã hội xung quanh tình hình thời sự, các sự kiện chính trị, kinh tế, xã hội của đất nước, của Đảng bộ Khối. Trong đó tập trung nghiên cứu về tình hình tư tưởng của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động trong quá trình triển khai các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, nhất là diễn biến tư tưởng trong triển khai Nghị quyết Trung ương 6 khóa XII; các hoạt động hướng tới các sự kiện lớn diễn ra trong Đảng bộ Khối như: sơ kết 02 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW vào trung tuần tháng 5-2018; Kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc; công tác chuẩn bị cho về kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương (7-11-1948 – 7-11-2018).

Về định hướng trong thời gian tới, đồng chí Phó trưởng Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối đề nghị đội ngũ công tác viên nghiên cứu dư luận xã hội cấp Dảng ủy Khối tăng cường nắm tình hình dư luận trong thực hiện các Chỉ thị, Nghị quyết và Kết luận của Trung ương và Đảng bộ Khối trên tất cả các lĩnh vực; những vấn đề bức xúc, nổi cộm được dư luận quan tâm./.

Bùi Thị Tuyết Mai

 

 


Các bài viết khác

Đổi mới và nâng cao chất lượng công tác điều tra, nắm bắt, nghiên cứu dư luận xã hội ở Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương

Đổi mới và nâng cao chất lượng công tác điều tra, nắm bắt, nghiên cứu dư luận xã hội ở Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương
9 ngày trước

Hội nghị giao ban Cộng tác viên nghiên cứu dư luận xã hội cấp Đảng ủy Khối phiên thường kỳ tháng 8-2019

Hội nghị giao ban Cộng tác viên nghiên cứu dư luận xã hội cấp Đảng ủy Khối phiên thường kỳ tháng 8-2019
21 ngày trước

Hội nghị Báo cáo viên cấp Đảng ủy Khối phiên thường kỳ tháng 8 năm 2019

Hội nghị Báo cáo viên cấp Đảng ủy Khối phiên thường kỳ tháng 8 năm 2019
1 tháng trước

Công tác tuyên giáo năm 2019 ở Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương

Công tác tuyên giáo năm 2019 ở Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương
1 tháng trước

• Hội nghị giao ban cộng tác viên nghiên cứu dư luận xã hội cấp Đảng ủy Khối phiên thường kỳ tháng 7-2019 (1 tháng trước)

• Hội nghị giao ban cộng tác viên nghiên cứu dư luận xã hội cấp Đảng ủy Khối phiên thường kỳ tháng 6-2019 (2 tháng trước)

• Báo chí cách mạng Việt Nam với công cuộc bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái thù địch trong tình hình hiện nay (3 tháng trước)

• Hội nghị giao ban cộng tác viên dư luận xã hội cấp Đảng ủy Khối tháng 4-2019 (4 tháng trước)

• Hội nghị tập huấn nghiệp vụ công tác tuyên giáo năm 2019 (5 tháng trước)

• Hội nghị giao ban cộng tác viên nghiên cứu dư luận xã hội cấp Đảng ủy Khối tháng 3 năm 2019 (5 tháng trước)

• Hội nghị giao ban cộng tác viên nghiên cứu dư luận xã hội cấp Đảng ủy Khối tháng 2 năm 2019 (6 tháng trước)

• Hôi nghị báo cáo viên cấp Đảng ủy Khối quý I năm 2019 (6 tháng trước)

• Hội nghị Giao ban cộng tác viên nghiên cứu dư luận xã hội cấp Đảng ủy Khối tháng 01 năm 2019 (7 tháng trước)

• Hội nghị giao ban cộng tác viên nghiên cứu dư luận xã hội cấp Đảng ủy Khối tháng 12 năm 2018 (8 tháng trước)