Hội nghị giao ban cộng tác viên nghiên cứu dư luận xã hội cấp Đảng ủy Khối tháng 4 năm 2018

28/04/2018 | 958

Chiều ngày 27/4, Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối tổ chức Hội nghị giao ban cộng tác viên nghiên cứu dư luận xã hội cấp Đảng ủy Khối tháng 4 năm 2018. Dự và chủ trì Hội nghị có đồng chí Phạm Anh Thiện, Phó trưởng Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối.

Ảnh: Đồng chí Phạm Anh Thiện, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Đảng ủyKhối chủ trì Hội nghị

Tháng 4/2018, đội ngũ cộng tác viên dư luận xã hội cấp Đảng ủy Khối đã bám sát sự chỉ đạo, định hướng và thực tiễn, chủ động, tích cực nắm thông tin toàn diện, phản ánh kịp thời dư luận xã hội xung quanh tình hình thời sự, các sự kiện chính trị, kinh tế, xã hội của đất nước, của Đảng bộ Khối. Trong đó tập trung nghiên cứu về tình hình tư tưởng của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động trong quá trình triển khai các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, nhất là diễn biến tư tưởng trong triển khai Nghị quyết Trung ương 6 khóa XII; các hoạt động hướng tới các sự kiện lớn diễn ra trong Đảng bộ Khối như: sơ kết 02 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW vào trung tuần tháng 5-2018; Kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc; công tác chuẩn bị cho về kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương (7-11-1948 – 7-11-2018).

Về định hướng trong thời gian tới, đồng chí Phó trưởng Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối đề nghị đội ngũ công tác viên nghiên cứu dư luận xã hội cấp Dảng ủy Khối tăng cường nắm tình hình dư luận trong thực hiện các Chỉ thị, Nghị quyết và Kết luận của Trung ương và Đảng bộ Khối trên tất cả các lĩnh vực; những vấn đề bức xúc, nổi cộm được dư luận quan tâm./.

Bùi Thị Tuyết Mai

 

 

f

Các bài viết khác

Hội nghị giao ban cộng tác viên nghiên cứu dư luận xã hội cấp Đảng ủy Khối tháng 12 năm 2018

Hội nghị giao ban cộng tác viên nghiên cứu dư luận xã hội cấp Đảng ủy Khối tháng 12 năm 2018
22 ngày trước

Hội nghị tổng kết hoạt động đội ngũ báo cáo viên, cộng tác viên dư luận xã hội

Hội nghị tổng kết hoạt động đội ngũ báo cáo viên, cộng tác viên dư luận xã hội
29 ngày trước

Hội nghị giao ban cộng tác viên nghiên cứu dư luận xã hội cấp Đảng ủy Khối tháng 11 năm 2018

Hội nghị giao ban cộng tác viên nghiên cứu dư luận xã hội cấp Đảng ủy Khối tháng 11 năm 2018
1 tháng trước

Giao ban Dư luận xã hội định kỳ tháng 9/2018

Giao ban Dư luận xã hội định kỳ tháng 9/2018
3 tháng trước

• Tập trung tuyên truyền triển khai các Nghị quyết Trung ương 6, Trung ương 7 (khóa XII) (4 tháng trước)

• Kỷ niệm trọng thể 130 năm Ngày sinh Chủ tịch nước Tôn Đức Thắng (5 tháng trước)

• Một số vấn đề về đổi mới công tác tuyên giáo ở Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương (5 tháng trước)

• Hội nghị giao ban Báo cáo viên cấp Đảng ủy Khối quý II-2018 (6 tháng trước)

• Hội nghị Giao ban cộng tác viên nghiên cứu dư luận xã hội cấp Đảng ủy Khối tháng 5 năm 2018 (7 tháng trước)

• Hội nghị tập huấn nghiệp vụ công tác tuyên giáo (9 tháng trước)

• Hội nghị giao ban báo cáo viên cấp Đảng ủy Khối (9 tháng trước)

• Hội nghị Giao ban cộng tác viên nghiên cứu dư luận xã hội cấp Đảng ủy Khối tháng 3 năm 2018 (9 tháng trước)

• Hội nghị Giao ban cộng tác viên nghiên cứu dư luận xã hội cấp Đảng ủy Khối tháng 02 năm 2018 (10 tháng trước)

• Đổi mới, nâng cao chất lượng công tác tuyên giáo ​ (11 tháng trước)