Hội nghị giao ban cộng tác viên nghiên cứu dư luận xã hội cấp Đảng ủy Khối phiên thường kỳ tháng 6-2019

28/06/2019 | 571

Ngày 26/6, tại Hà Nội, Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương đã tổ chức Hội nghị giao ban cộng tác viên nghiên cứu dư luận xã hội cấp Đảng ủy Khối phiên thường kỳ tháng 6/2019. Đồng chí Vũ Đức Nam, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối chủ trì Hội nghị.

Ảnh: Đồng chí Vũ Đức Nam, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối phát biểu kết luận Hội nghị

Theo kết quả đội ngũ cộng tác viên phản ánh tại Hội nghị cho thấy, tháng 6/2019, việc nắm tình hình tư tưởng và dư luận xã hội của Đảng bộ Khối đã có những nỗ lực, đổi mới, các đồng chí cộng tác viên nghiên cứu dư luận xã hội cấp Đảng ủy Khối đã khẳng định được vai trò, vị thế, nắm được những thông tin phản hồi từ cơ sở, thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ và đạt được nhiều kết quả tốt, góp phần quan trọng hoàn thành nhiệm vụ chính trị của toàn Đảng bộ trong công tác tuyên truyền miệng, quán triệt các chỉ thị, nghị quyết của Đảng; thực hiện học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Đặc biệt, đội ngũ cộng tác viên đã làm tốt việc nắm tình hình tổ chức học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 10 khóa XII của Đảng ủy Khối; tập trung phản ánh tình hình dư luận quan tâm như: nội dung về Kỳ họp thứ 7, Quốc hội Khóa XIV; kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2019; công tác phòng chống tham nhũng; về một số tình hình kinh tế - chính trị - xã hội nổi bật trong nước và quốc tế diễn ra trong tháng 6/2019.

Phát biểu kết luận tại Hội nghị, đồng chí Trưởng Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối nhấn mạnh đội ngũ cộng tác viên nghiên cứu dư luận xã hội cấp Đảng ủy Khối thời gian qua đã rất nỗ lực, tạo cơ sở rất vững chắc cho việc nắm các kết quả tuyên truyền, định hướng tư tưởng và dư luận xã hội; triển khai hiệu quả các Nghị quyết Trung ương khóa XII và các định hướng của Trung ương trong việc ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ thời gian tới./.

Bùi Thị Tuyết Mai


Các bài viết khác

Hội nghị báo cáo viên cấp Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương tháng 02 năm 2020

Hội nghị báo cáo viên cấp Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương tháng 02 năm 2020
3 ngày trước

Kết quả hoạt động của đội ngũ cộng tác viên dư luận xã hội năm 2019, phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm năm 2020

Kết quả hoạt động của đội ngũ cộng tác viên dư luận xã hội năm 2019, phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm năm 2020
17 ngày trước

Công tác tuyên truyền, định hướng tư tưởng ở Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương

Công tác tuyên truyền, định hướng tư tưởng ở Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương
20 ngày trước

Hội nghị giao ban cộng tác viên nghiên cứu dư luận xã hội cấp Đảng ủy Khối phiên thường kỳ tháng 01/2020

Hội nghị giao ban cộng tác viên nghiên cứu dư luận xã hội cấp Đảng ủy Khối phiên thường kỳ tháng 01/2020
24 ngày trước

• Hội nghị giao ban cộng tác viên nghiên cứu dư luận xã hội cấp Đảng ủy Khối phiên thường kỳ tháng 12-2019 (1 tháng trước)

• Tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, chuẩn bị Đại hội các cấp (2 tháng trước)

• Đổi mới nội dung, phương thức tuyên truyền tạo sự thống nhất trong Đảng và đồng thuận trong xã hội (2 tháng trước)

• Hội nghị tổng kết công tác Tuyên giáo năm 2019, triển khai nhiệm vụ công tác năm 2020 và tập huấn nghiệp vụ công tác tuyên giáo (2 tháng trước)

• Hội nghị giao ban cộng tác viên nghiên cứu dư luận xã hội cấp Đảng ủy Khối phiên thường kỳ tháng 11-2019 (3 tháng trước)

• Hội nghị giao ban cộng tác viên nghiên cứu dư luận xã hội cấp Đảng ủy Khối phiên thường kỳ tháng 10-2019 (4 tháng trước)

• Hội nghị giao ban Cộng tác viên nghiên cứu dư luận xã hội cấp Đảng ủy Khối phiên thường kỳ tháng 9 (5 tháng trước)

• Đổi mới và nâng cao chất lượng công tác điều tra, nắm bắt, nghiên cứu dư luận xã hội ở Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương (5 tháng trước)

• Hội nghị giao ban Cộng tác viên nghiên cứu dư luận xã hội cấp Đảng ủy Khối phiên thường kỳ tháng 8-2019 (6 tháng trước)

• Hội nghị Báo cáo viên cấp Đảng ủy Khối phiên thường kỳ tháng 8 năm 2019 (6 tháng trước)