Hội nghị giao ban cộng tác viên dư luận xã hội cấp Đảng ủy Khối tháng 4-2019

26/04/2019 | 1118

Ngày 25-4, Ban Tuyên giáo tổ chức hội nghị giao ban cộng tác viên dư luận xã hội cấp Đảng ủy Khối tháng 4-2019

Ảnh: Quang cảnh Hội nghị

Trong tháng 4, Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối đã nhận được các lượt thông tin, báo cáo phản ánh dư luận về tình hình tư tưởng, tâm trạng xã hội từ các cộng tác viên cấp Đảng ủy Khối và một số tổ cộng tác viên dư luận xã hội các đảng ủy trực thuộc. Cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động ở các cơ quan Trung ương bày tỏ sự quan tâm đến những vấn đề trong nước: các vấn đề liên quan kỳ thi tốt nghiệp THPT quốc gia; vấn đề phòng, chống tham nhũng đã thể hiện rõ nét hơn tinh thần thượng tôn pháp luật; vấn đề biên giới, lãnh thổ hiện nay; tình hình hạn hán và thiếu nước sinh hoạt ở một số địa phương; vấn đề bạo lực học đường và nạn xâm hại tình dục diễn biến phức tạp trong thời gian gần đây...

Bên cạnh đó, dư luận cũng còn nhiều băn khoăn về việc thực hiện chủ trương sắp xếp, sáp nhập các đơn vị hành chính cấp xã, khu dân cư; tội phạm, tín dụng đen, mất an toàn vệ sinh an toàn thực phẩm, ô nhiễm môi trường ở cả thành thị và nông thôn còn nhiều bất cập.

Tại hội nghị, các cộng tác viên dư luận xã hội đã đóng góp ý kiến làm rõ thêm những vấn đề được cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động ở các cơ quan Trung ương quan tâm. Các kiến nghị, đề xuất sẽ được Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối tiếp thu, tổng hợp gửi đến Thường trực Đảng ủy Khối và Ban Tuyên giáo Trung ương./.

Bùi Tuyết Mai 


Các bài viết khác

Hội nghị giao ban cộng tác viên nghiên cứu dư luận xã hội cấp Đảng ủy Khối phiên thường kỳ tháng 11-2019

Hội nghị giao ban cộng tác viên nghiên cứu dư luận xã hội cấp Đảng ủy Khối phiên thường kỳ tháng 11-2019
22 ngày trước

Hội nghị giao ban cộng tác viên nghiên cứu dư luận xã hội cấp Đảng ủy Khối phiên thường kỳ tháng 10-2019

Hội nghị giao ban cộng tác viên nghiên cứu dư luận xã hội cấp Đảng ủy Khối phiên thường kỳ tháng 10-2019
1 tháng trước

Hội nghị giao ban Cộng tác viên nghiên cứu dư luận xã hội cấp Đảng ủy Khối phiên thường kỳ tháng 9

Hội nghị giao ban Cộng tác viên nghiên cứu dư luận xã hội cấp Đảng ủy Khối phiên thường kỳ tháng 9
2 tháng trước

Đổi mới và nâng cao chất lượng công tác điều tra, nắm bắt, nghiên cứu dư luận xã hội ở Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương

Đổi mới và nâng cao chất lượng công tác điều tra, nắm bắt, nghiên cứu dư luận xã hội ở Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương
3 tháng trước

• Hội nghị giao ban Cộng tác viên nghiên cứu dư luận xã hội cấp Đảng ủy Khối phiên thường kỳ tháng 8-2019 (3 tháng trước)

• Hội nghị Báo cáo viên cấp Đảng ủy Khối phiên thường kỳ tháng 8 năm 2019 (4 tháng trước)

• Công tác tuyên giáo năm 2019 ở Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương (4 tháng trước)

• Hội nghị giao ban cộng tác viên nghiên cứu dư luận xã hội cấp Đảng ủy Khối phiên thường kỳ tháng 7-2019 (4 tháng trước)

• Hội nghị giao ban cộng tác viên nghiên cứu dư luận xã hội cấp Đảng ủy Khối phiên thường kỳ tháng 6-2019 (5 tháng trước)

• Báo chí cách mạng Việt Nam với công cuộc bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái thù địch trong tình hình hiện nay (5 tháng trước)

• Hội nghị tập huấn nghiệp vụ công tác tuyên giáo năm 2019 (8 tháng trước)

• Hội nghị giao ban cộng tác viên nghiên cứu dư luận xã hội cấp Đảng ủy Khối tháng 3 năm 2019 (8 tháng trước)

• Hội nghị giao ban cộng tác viên nghiên cứu dư luận xã hội cấp Đảng ủy Khối tháng 2 năm 2019 (9 tháng trước)

• Hôi nghị báo cáo viên cấp Đảng ủy Khối quý I năm 2019 (9 tháng trước)