Hội nghị giao ban cộng tác viên dư luận xã hội cấp Đảng ủy Khối phiên thường kỳ tháng 11/2020

27/11/2020 | 863

Ngày 25/11/2020, tại Hà Nội, Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương tổ chức Hội nghị giao ban cộng tác viên nghiên cứu dư luận xã hội cấp Đảng ủy Khối phiên thường kỳ tháng 11/2020. Đồng chí Nguyễn Minh Chung, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối chủ trì Hội nghị.

Tại Hội nghị, các đồng chí cộng tác viên tập trung phản ánh dư luận trong nước và quốc tế về các nội dung: (1) Nội dung Hội nghị lần thứ 13 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII; (2) Công tác chỉ đạo và kết quả phòng chống tham nhũng của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng; (3) Về nội dung và kết quả kỳ họp thứ X, Quốc hội khóa XIV; (3) Về phát triển kinh tế đi đôi với thực hiện các biện pháp phòng chống dịch bệnh Covid-19 quyết liệt, hiệu quả; (4) Về nội dung Quốc hội biểu quyết thông qua Nghị quyết không tổ chức chính quyền đô thị thị Thành Phố Hồ Chí Minh; (5) Về vấn đề Biển Đông và dự luật Cảnh sát biển của Trung Quốc vv...

Ảnh: Toàn cảnh giao ban dư luận xã hội tháng 11/2020

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Minh Chung, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương đánh giá cao sự nhiệt tình, trách nhiệm của đội ngũ cộng tác viên dư luận cấp Đảng ủy Khối trong năm 2020, đồng thời đề nghị các cộng tác viên dư luận tiếp tục phát huy sự nhiệt tình, trách nhiệm trong công tác trong thời gian tới. Trong tháng 12/2020, các đồng chí cộng tác viên cần chủ động nắm tình hình dư luận của cán bộ, đảng viên, công chức, người lao động đối với 06 nội dung: (1) Công tác chuẩn bị Đại hội XIII của Đảng; (2) Công tác phòng chống thiên tai và các hoạt động An sinh xã hội; (3) Dư luận của cán bộ, đảng viên, công chức, người lao động đối với các chủ trương của Đảng bộ Khối trong việc chỉ đạo thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII Đảng bộ Khối; (4) Dư luận về công tác Giáo dục - Đào tạo; (5) Dư luận của cán bộ, đảng viên, công chức, người lao động đối với các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, đặc biệt là các nội dung do các cơ quan Trung ương tham mưu; (6) Dư luận xã hội xung quanh các vấn đề bức xúc, nảy sinh trong nội bộ và các tầng lớp nhân dân và tình hình cơ quan, đơn vị trước thềm Đại hội XIII của Đảng.

 

 


Các bài viết khác

Hội nghị tổng kết công tác Tuyên giáo năm 2020, triển khai nhiệm vụ công tác năm 2021

Hội nghị tổng kết công tác Tuyên giáo năm 2020, triển khai nhiệm vụ công tác năm 2021
10 ngày trước

Hội nghị giao ban cộng tác viên dư luận xã hội cấp Đảng ủy Khối phiên thường kỳ tháng 10/2020

Hội nghị giao ban cộng tác viên dư luận xã hội cấp Đảng ủy Khối phiên thường kỳ tháng 10/2020
3 tháng trước

Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên giáo trong Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương

Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên giáo trong Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương
3 tháng trước

Hội nghị tập huấn nghiệp vụ đội ngũ cộng tác viên nghiên cứu dư luận xã hội Đảng bộ Khối năm 2020

Hội nghị tập huấn nghiệp vụ đội ngũ cộng tác viên nghiên cứu dư luận xã hội Đảng bộ Khối năm 2020
3 tháng trước

• Hội nghị giao ban cộng tác viên dư luận xã hội cấp Đảng ủy Khối phiên thường kỳ tháng 9/2020 (3 tháng trước)

• Hội nghị tập huấn nghiệp vụ đội ngũ cộng tác viên nghiên cứu dư luận xã hội Đảng bộ Khối năm 2020 (3 tháng trước)

• Hội nghị Thông tin chuyên đề quý III/2020 (4 tháng trước)

• Vai trò của công tác tư tưởng trong quản lý hoạt động xuất bản hiện nay (4 tháng trước)

• Giao ban cộng tác viên dư luận xã hội cấp Đảng ủy Khối phiên thường kỳ tháng 8/2020 (4 tháng trước)

• Hôi nghị Báo cáo viên cấp Đảng ủy Khối tháng 8 năm 2020 (4 tháng trước)

• Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối thẩm định cuốn sách:Lịch sử Đảng bộ Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh 1945-2020 (4 tháng trước)

• Ngành Tuyên giáo của Đảng - 90 năm đồng hành cùng dân tộc (5 tháng trước)

• Hội nghị giao ban cộng tác viên dư luận xã hội cấp Đảng ủy Khối phiên thường kỳ tháng 7/2020 (5 tháng trước)

• Tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng - văn hóa của Đảng trước yêu cầu mời - nhiệm vụ của Ngành Tuyên giáo (6 tháng trước)