Hội nghị giao ban cộng tác viên dư luận xã hội cấp Đảng ủy Khối phiên thường kỳ tháng 10/2021

25/10/2021 | 433

Ngày 25/10/2021, tại Hà Nội, Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương tổ chức Hội nghị giao ban cộng tác viên dư luận xã hội cấp Đảng ủy Khối phiên thường kỳ tháng 10/2021. Đồng chí Phạm Thị Vui, Ủy viên Ban Chấp hành, Phó trưởng Ban Tuyên giáo chủ trì Hội nghị.

Ảnh: Đồng chí Phạm Thị Vui, Ủy viên Ban Chấp hànhPhó trưởng Ban Tuyên giáo chủ trì Hội nghị giao ban cộng tác viên dư luận xã hội cấp Đảng ủy Khối phiên thường kỳ tháng 10/2021.

Tại Hội nghị, các đồng chí cộng tác viên tập trung phản ánh dư luận xung quanh một số vấn đề, sự kiện: (1) Kết quả Hội nghị lần thứ tư, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII, (2) Kết quả công tác phòng, chống dịch Covid-19, tập trung làm rõ những dư luận xung quanh chỉ đạo của Chính phủ về các biện pháp phòng, chống dịch, chính sách hỗ trợ người dân và doanh nghiệp giảm đến mức thấp nhất những tác động tiêu cực của đại dịch Covid-19, từng bước mở cửa trở lại để phục hồi kinh tế, (3) Tình hình kinh tế - xã hội quý III và 9 tháng đầu năm 2021 cùng với những vấn đề khác được dư luận xã hội quan tâm. Đồng thời, Hội nghị cũng lắng nghe những ý kiến của đảng viên về cụ thể hóa việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XIII gắn với thực hiện Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị (khóa XIII) về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW “Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” và Kết luận số 14-KL/TW ngày 22/9/2021 của Bộ Chính trị “về chủ trương khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo vì lợi ích chung”, cần thống nhất văn bản hướng dẫn khoa học, thuận lợi, dễ thực hiện để cấp ủy đảng các cấp trong Đảng bộ Khối triển khai tới đảng viên, chi bộ.  

Cũng tại Hội nghị, các cộng tác viên đã được nghe đồng chí Phạm Thị Vui, Ủy viên Ban Chấp hành, Phó trưởng Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối thông báo một số nội dung chuyên đề nghiệp vụ nghiên cứu chuyên sâu các vấn đề dư luận xã hội do Viện nghiên cứu dư luận Ban Tuyên giáo Trung ương hướng dẫn, đồng thời định hướng nắm tình hình dư luận xã hội trong thời gian tới. Theo đó, đồng chí Phạm Thị Vui yêu cầu đội ngũ cộng tác viên nghiên cứu dư luận xã hội Đảng bộ Khối tiếp tục bám sát, nắm bắt tình hình triển khai, thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XIII gắn với thực hiện Nghị quyết số 128/NQ-CP của Chính phủ; kết quả kỳ họp thứ hai Quốc hội khóa XV; việc thực hiện Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị (khóa XIII) về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW “Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; Kết luận số 14-KL/TW ngày 22/9/2021 của Bộ Chính trị về chủ trương khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo vì lợi ích chung; ngành Tuyên giáo các cấp trong Đảng bộ Khối tiếp tục chủ động nắm bắt tình hình tư tưởng, dư luận trong cán bộ, đảng viên và nhân dân về về kết quả Kỳ họp thứ 2, Quốc hội Khóa XV, kết quả phát triển kinh tế - xã hội quý IV, kết quả công tác phòng, chống dịch Covid-19 v.v.. làm cơ sở để tuyên truyền đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái của các thế lực thù tịch về công tác phòng, chống Covid-19./.

Bùi Tuyết Mai


Các bài viết khác

Hội nghị giao ban cộng tác viên dư luận xã hội cấp Đảng ủy Khối phiên thường kỳ tháng 01/2022

Hội nghị giao ban cộng tác viên dư luận xã hội cấp Đảng ủy Khối phiên thường kỳ tháng 01/2022
2 ngày trước

Hội nghị Báo cáo viên Trung ương tháng 01/2022

Hội nghị Báo cáo viên Trung ương tháng 01/2022
6 ngày trước

Tập trung xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ báo cáo viên, góp phần đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống

Tập trung xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ báo cáo viên, góp phần đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống
15 ngày trước

Hội nghị giao ban cộng tác viên dư luận xã hội cấp Đảng ủy Khối phiên thường kỳ tháng 12/2021

Hội nghị giao ban cộng tác viên dư luận xã hội cấp Đảng ủy Khối phiên thường kỳ tháng 12/2021
1 tháng trước

• Ban Chỉ đạo 35 Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương tổ chức Hội nghị giao ban quý III, triển khai nhiệm vụ hoạt động quý IV-2021 (2 tháng trước)

• Nâng cao chất lượng đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng (3 tháng trước)

• Hội nghị Báo cáo viên Trung ương tháng 10/2021 (3 tháng trước)

• Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các luận điệu xuyên tạc, thù địch trên không gian mạng - trách nhiệm không của riêng ai (5 tháng trước)

• Hội nghị giao ban cộng tác viên dư luận xã hội cấp Đảng ủy Khối phiên thường kỳ tháng 6/2021 (6 tháng trước)

• Hướng dẫn tuyên truyền kỷ niệm 110 năm Ngày sinh Đại tướng Võ Nguyên Giáp (7 tháng trước)

• Những tập thể, cá nhân điển hình, tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh (8 tháng trước)

• Nâng cao ý thức trách nhiệm nêu gương nhằm thực hiện có hiệu quả chủ đề “Năm tăng cường công tác quản lý đảng viên” của Chi bộ Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương (8 tháng trước)

• Hội nghị giao ban cộng tác viên dư luận xã hội cấp Đảng ủy Khối phiên thường kỳ tháng 3/2021 (10 tháng trước)

• Hội nghị Thông tin chuyên đề quý I năm 2021 (10 tháng trước)