Hội nghị giao ban Báo cáo viên cấp Đảng ủy Khối quý II-2018

19/07/2018 | 2627

Ngày 18/7, tại Hà Nội, Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương đã tổ chức Hội nghị giao ban Báo cáo viên cấp Đảng ủy Khối quý II-2018, triển khai nhiệm vụ tuyên truyền miệng và báo cáo viên quý III năm 2018. Đồng chí Vũ Đức Nam, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối chủ trì Hội nghị.

Ảnh: Đồng chí Vũ Đức Nam, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối phát biểu tại Hội nghị

Theo kết quả đội ngũ báo cáo viên phản ánh tại Hội nghị cho thấy, trong quý II-2018, công tác tuyên truyền miệng và báo cáo viên của Đảng bộ Khối đã có những nỗ lực, đổi mới, thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ và đạt được nhiều kết quả thiết thực, góp phần quan trọng hoàn thành nhiệm vụ chính trị của toàn Đảng bộ trong công tác tuyên truyền miệng, quán triệt các chỉ thị, nghị quyết của Đảng; thực hiện học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Đặc biệt, đội ngũ báo cáo viên đã làm tốt công tác tham mưu cấp ủy tổ chức, triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 6 khóa XII; tập trung tuyên truyền Kế hoạch hoạt động Kỷ niệm 70 năm Ngày Truyền thống Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương (7/11/1948 - 7/11/2018) và tiến hành tổ chúc học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 khóa XII…

Hội nghị đã được nghe các ý kiến của Báo cáo viên cấp Đảng ủy Khối tại các đảng bộ phản ánh công tác tuyên truyền và nắm thông tin Dự thảo Luật đặc khu, Luật An ninh mạng, thông tin về kỳ thi tốt nghiệp THPT 2018; đề xuất việc ứng dụng công nghệ 4.0 vào công tác tuyên truyền của Đảng bộ Khối trong đó ưu tiên việc tạo lập kênh thông tin nhanh để cung cấp nguồn thông tin phục vụ đội ngũ báo cáo viên cấp Đảng ủy Khối; đề xuất việc xây dựng gương điển hình tiên tiến cụ thể trong cán bộ, đảng viên mỗi cấp… Về kinh nghiệm công tác tuyên truyền, Hội nghị thống nhất nhận định, “trước, trong và sau” mỗi vấn đề, sự kiện, nhiệm vụ công tác tư tưởng đều phải được chú trọng làm thật tốt.   

Phát biểu kết luận tại Hội nghị, đồng chí Trưởng Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối ghi nhận và khẳng định những cố gắng đạt được của đội ngũ báo cáo viên cấp Đảng ủy Khối thời gian qua đã góp phần vào việc hoàn thành tốt các nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ Khối trong 6 tháng đầu năm 2018. Triển khai nhiệm vụ quý III-2018, đồng chí Vũ Đức Nam mong muốn các đồng chí báo cáo viên cấp Đảng ủy Khối tiếp tục thực hiện nhiệm vụ tuyên truyền hiệu quả Nghị quyết Trung ương 7 khóa XII và các định hướng của Trung ương; tiếp tục tuyên truyền ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ thời gian tới./.

Bùi Thị Tuyết Mai

 

 

 


Các bài viết khác

Hội nghị giao ban cộng tác viên nghiên cứu dư luận xã hội cấp Đảng ủy Khối phiên thường kỳ tháng 6-2019

Hội nghị giao ban cộng tác viên nghiên cứu dư luận xã hội cấp Đảng ủy Khối phiên thường kỳ tháng 6-2019
19 ngày trước

Báo chí cách mạng Việt Nam với công cuộc bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái thù địch  trong tình hình hiện nay

Báo chí cách mạng Việt Nam với công cuộc bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái thù địch trong tình hình hiện nay
29 ngày trước

Hội nghị giao ban cộng tác viên dư luận xã hội cấp Đảng ủy Khối tháng 4-2019

Hội nghị giao ban cộng tác viên dư luận xã hội cấp Đảng ủy Khối tháng 4-2019
2 tháng trước

Hội nghị tập huấn nghiệp vụ công tác tuyên giáo năm 2019

Hội nghị tập huấn nghiệp vụ công tác tuyên giáo năm 2019
3 tháng trước

• Hội nghị giao ban cộng tác viên nghiên cứu dư luận xã hội cấp Đảng ủy Khối tháng 3 năm 2019 (3 tháng trước)

• Hội nghị giao ban cộng tác viên nghiên cứu dư luận xã hội cấp Đảng ủy Khối tháng 2 năm 2019 (4 tháng trước)

• Hôi nghị báo cáo viên cấp Đảng ủy Khối quý I năm 2019 (4 tháng trước)

• Hội nghị Giao ban cộng tác viên nghiên cứu dư luận xã hội cấp Đảng ủy Khối tháng 01 năm 2019 (5 tháng trước)

• Hội nghị giao ban cộng tác viên nghiên cứu dư luận xã hội cấp Đảng ủy Khối tháng 12 năm 2018 (6 tháng trước)

• Hội nghị tổng kết hoạt động đội ngũ báo cáo viên, cộng tác viên dư luận xã hội (6 tháng trước)

• Hội nghị giao ban cộng tác viên nghiên cứu dư luận xã hội cấp Đảng ủy Khối tháng 11 năm 2018 (7 tháng trước)

• Giao ban Dư luận xã hội định kỳ tháng 9/2018 (9 tháng trước)

• Tập trung tuyên truyền triển khai các Nghị quyết Trung ương 6, Trung ương 7 (khóa XII) (10 tháng trước)

• Kỷ niệm trọng thể 130 năm Ngày sinh Chủ tịch nước Tôn Đức Thắng (11 tháng trước)