Hội nghị giao ban Báo cáo viên cấp Đảng ủy Khối quý I-2018

02/02/2018 | 1912

Sáng 02/02/2018, tại Hà Nội, Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương đã tổ chức Hội nghị giao ban Báo cáo viên cấp Đảng ủy Khối quý I-2018, triển khai nhiệm vụ tuyên truyền miệng và báo cáo viên năm 2018. Đồng chí Vũ Đức Nam, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối chủ trì Hội nghị.

Ảnh: Quang cảnh Hội nghị

Theo kết quả đội ngũ báo cáo viên phản ánh tại Hội nghị cho thấy, trong quý 1/2018, công tác tuyên truyền miệng và báo cáo viên của Đảng bộ Khối đã có những đổi mới, các đồng chí báo cáo viên cấp Đảng ủy Khối đã khẳng định được vai trò, vị thế, nhận được sự tín nhiệm của cơ sở, thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ và đạt được nhiều kết quả tốt, góp phần quan trọng hoàn thành nhiệm vụ chính trị của toàn Đảng bộ trong công tác tuyên truyền miệng, quán triệt các chỉ thị, nghị quyết của Đảng; thực hiện học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; về những thành tựu của ban, bộ, ngành và đoàn thể ở các cơ quan Trung ương đóng góp trong thực hiện và hoàn thành 13/13 chỉ tiêu kinh tế - xã hội của đất nước ta năm 2017. Đặc biệt, đội ngũ báo cáo viên đã làm tốt công tác tham mưu cấp ủy tổ chức học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 6 khóa XII đúng tiến độ theo kế hoạch của Đảng ủy Khối; tập trung tuyên truyền Kế hoạch hoạt động Kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống Đảng bộ Khối (07/11/1948 - 07/11/2018); mừng Đảng, mừng xuân 2018; kỷ niệm 88 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam…

Phát biểu kết luận tại Hội nghị, đồng chí Trưởng Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối nhấn mạnh đội ngũ báo cáo viên cấp Đảng ủy Khối thời gian qua đã rất nỗ lực, tạo cơ sở rất vững chắc cho việc tuyên truyền, định hướng tư tưởng và dư luận xã hội; triển khai hiệu quả Nghị quyết Trung ương 6 khóa XII và các định hướng của Trung ương trong việc ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ thời gian tới./.

Bùi Thị Tuyết Mai

f

Các bài viết khác

Hôi nghị báo cáo viên cấp Đảng ủy Khối quý I năm 2019

Hôi nghị báo cáo viên cấp Đảng ủy Khối quý I năm 2019
hôm qua

Hội nghị Giao ban cộng tác viên nghiên cứu dư luận xã hội cấp Đảng ủy Khối tháng 01 năm 2019

Hội nghị Giao ban cộng tác viên nghiên cứu dư luận xã hội cấp Đảng ủy Khối tháng 01 năm 2019
29 ngày trước

Hội nghị giao ban cộng tác viên nghiên cứu dư luận xã hội cấp Đảng ủy Khối tháng 12 năm 2018

Hội nghị giao ban cộng tác viên nghiên cứu dư luận xã hội cấp Đảng ủy Khối tháng 12 năm 2018
1 tháng trước

Hội nghị tổng kết hoạt động đội ngũ báo cáo viên, cộng tác viên dư luận xã hội

Hội nghị tổng kết hoạt động đội ngũ báo cáo viên, cộng tác viên dư luận xã hội
2 tháng trước

• Hội nghị giao ban cộng tác viên nghiên cứu dư luận xã hội cấp Đảng ủy Khối tháng 11 năm 2018 (2 tháng trước)

• Giao ban Dư luận xã hội định kỳ tháng 9/2018 (5 tháng trước)

• Tập trung tuyên truyền triển khai các Nghị quyết Trung ương 6, Trung ương 7 (khóa XII) (5 tháng trước)

• Kỷ niệm trọng thể 130 năm Ngày sinh Chủ tịch nước Tôn Đức Thắng (6 tháng trước)

• Một số vấn đề về đổi mới công tác tuyên giáo ở Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương (6 tháng trước)

• Hội nghị giao ban Báo cáo viên cấp Đảng ủy Khối quý II-2018 (7 tháng trước)

• Hội nghị Giao ban cộng tác viên nghiên cứu dư luận xã hội cấp Đảng ủy Khối tháng 5 năm 2018 (9 tháng trước)

• Hội nghị giao ban cộng tác viên nghiên cứu dư luận xã hội cấp Đảng ủy Khối tháng 4 năm 2018 (10 tháng trước)

• Hội nghị tập huấn nghiệp vụ công tác tuyên giáo (10 tháng trước)

• Hội nghị giao ban báo cáo viên cấp Đảng ủy Khối (10 tháng trước)