Hội nghị giao ban báo cáo viên cấp Đảng ủy Khối

13/04/2018 | 579

Ngày 12/4, tại Hà Nội, Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương tổ chức Hội nghị giao ban báo cáo viên cấp Đảng ủy Khối quý II/2018. Đồng chí Vũ Đức Nam, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối chủ trì hội nghị.

Ảnh: Quang cảnh Hội nghị

Trong quý I đội ngũ báo cáo viên cấp Đảng ủy Khối luôn bám sát chỉ đạo, hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối, thực hiện đúng tôn chỉ, mục đích; tập trung tuyên truyền về triển khai các nghị quyết của Đảng, việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; tuyên truyền về nhiệm vụ chính trị của Đảng ủy Khối bảo đảm kịp thời, toàn diện, trọng tâm, trọng điểm hướng về kỷ niệm 70 năm Ngày Truyền thống Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương (7/11/1948 - 7/11/2018); thực hiện tốt công tác phối hợp tuyên truyền về nhiệm vụ xây dựng Đảng; kết hợp tuyên truyền, đấu tranh phòng chống “diễn biến hòa bình” với phòng chống “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”, góp phần định hướng dư luận xã hội, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động trong Đảng bộ Khối. Hội nghị cũng đề cập những giải pháp đổi mới việc cung cấp thông tin cho đội ngũ báo cáo viên cấp Đảng ủy Khối; mở chuyên mục hoạt động báo cáo viên nhằm nâng cao một bước chất lượng báo cáo tuyên truyền miệng của đội ngũ báo cáo viên cấp Đảng ủy Khối trong thời gian tới.

Kết luận Hội nghị, đồng chí Vũ Đức Nam ghi nhận những kết quả đạt được trong quý I/2018, đồng thời tiếp thu các ý kiến đề xuất được nêu tại Hội nghị để nghiên cứu, lựa chọn giải pháp phù hợp với yêu cầu của thực tiễn hoạt động tuyên truyền của Đảng bộ Khối. Đồng chí nhấn mạnh định hướng hoạt động tuyên truyền trong quý II/2018 của đội ngũ báo cáo viên cấp Đảng ủy Khối trong thời gian tới tập trung vào ba nhóm: Thứ nhất, tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn trong nước và quốc tế: Giỗ Tổ Hùng Vương (mùng 10 tháng 3 âm lịch), Kỷ niệm 128 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2018), Kỷ niệm 43 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2018) gắn với sơ kết 02 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị, đặc biệt tập trung vào các hoạt động Kỷ niệm 70 năm Ngày Truyền thống Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương (7/11/1948 - 7/11/2018... Thứ hai, tập trung tuyên truyền về triển khai các nghị quyết của Đảng; việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Thứ ba, tham dự Hội nghị tập huấn nghiệp vụ công tác Tuyên giáo năm 2018 theo Kế hoạch số 91-KH/ĐUK ngày 20/3/2018 của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối./. 

Bùi Thị Tuyết Mai


Các bài viết khác

Hội nghị giao ban cộng tác viên dư luận xã hội cấp Đảng ủy Khối phiên thường kỳ tháng 5/2020

Hội nghị giao ban cộng tác viên dư luận xã hội cấp Đảng ủy Khối phiên thường kỳ tháng 5/2020
8 ngày trước

Tổ chức trọng thể Lễ kỷ niệm 130 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh

Tổ chức trọng thể Lễ kỷ niệm 130 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh
18 ngày trước

Công tác tuyên giáo ở một số tổ chức đảng trong Đảng bộ Khối

Công tác tuyên giáo ở một số tổ chức đảng trong Đảng bộ Khối
25 ngày trước

Một số ảnh hưởng bước đầu của đại dịch Covid-19 đến nền kinh tế Việt Nam

Một số ảnh hưởng bước đầu của đại dịch Covid-19 đến nền kinh tế Việt Nam
1 tháng trước

• Hội nghị giao ban Báo cáo viên cấp Đảng ủy Khối (1 tháng trước)

• Hội nghị giao ban Cộng tác viên dư luận xã hội cấp Đảng ủy Khối phiên thường kỳ tháng 4/2020 (1 tháng trước)

• Đổi mới, nâng cao chất lượng công tác tư tưởng, góp phần bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng ở các cơ quan Trung ương trong điều kiện hiện nay (1 tháng trước)

• Hội nghị giao ban cộng tác viên dư luận xã hội cấp Đảng ủy Khối phiên thường kỳ tháng 2/2020 (3 tháng trước)

• Hội nghị Thông tin chuyên đề quý I-2020 (3 tháng trước)

• Hội nghị báo cáo viên cấp Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương tháng 02 năm 2020 (3 tháng trước)

• Kết quả hoạt động của đội ngũ cộng tác viên dư luận xã hội năm 2019, phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm năm 2020 (3 tháng trước)

• Công tác tuyên truyền, định hướng tư tưởng ở Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương (4 tháng trước)

• Hội nghị giao ban cộng tác viên nghiên cứu dư luận xã hội cấp Đảng ủy Khối phiên thường kỳ tháng 01/2020 (4 tháng trước)

• Hội nghị giao ban cộng tác viên nghiên cứu dư luận xã hội cấp Đảng ủy Khối phiên thường kỳ tháng 12-2019 (5 tháng trước)