Hội nghị giao ban Báo cáo viên cấp Đảng ủy Khối

28/04/2020 | 252

Ngày 28/4/2020, tại Hà Nội, Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương tổ chức Hội nghị giao ban Báo cáo viên cấp Đảng ủy Khối quý II/2020. Đồng chí Vũ Đức Nam, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối chủ trì hội nghị.

Trong quý I/2020, đội ngũ Báo cáo viên cấp Đảng ủy Khối luôn bám sát chỉ đạo, hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối, thực hiện đúng tôn chỉ, mục đích; tập trung tuyên truyền nội dung các dự thảo văn kiện trình đại hội đảng bộ các cấp, dự thảo các văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng bộ Khối và dự thảo các văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng; tuyên truyền sâu rộng việc tổ chức lấy ý kiến góp ý của các tổ chức, cán bộ, đảng viên và quần chúng vào các dự thảo văn kiện đại hội đảng bộ các cấp và Đại hội XIII của Đảng; chuẩn bị việc đánh giá 04 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị (khóa XII) về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; thực hiện tốt công tác phối hợp tuyên truyền về nhiệm vụ xây dựng Đảng; kết hợp tuyên truyền, đấu tranh phòng chống “diễn biến hòa bình” với phòng chống “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”, góp phần định hướng dư luận xã hội, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong cán bộ, đảng viên, công chức viên chức và người lao động trong Đảng bộ Khối.

Ảnh: Đồng chí Nguyễn Minh Chung, Phó trưởng Ban Thường trực Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối báo cáo chuyên đề tại Hội nghị

Tại Hội nghị lần này, Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối đã thực hiện việc cung cấp thông tin chuyên đề về những vấn đề mới, vấn đề thời sự, vấn đề cần được thông tin nhanh, thông tin chính thống cho đội ngũ báo cáo viên cấp Đảng ủy Khối, với 03 báo cáo chuyên đề: (1) Nội dung bài phát biểu kết luận của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng tại Hội nghị toàn quốc về chuẩn bị công tác nhân sự Đại hội XIII của Đảng; (2) Một số ảnh hưởng bước đầu của đại dịch Covid-19 đến nền kinh tế Việt Nam; (3) Một số kết quả nổi bật trong 4 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị ở Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương.

Phát biểu tại Hội nghị, các báo cáo viên đồng tình với các nội dung chuyên đề và chia sẻ thêm những kinh nghiệm về đổi mới việc cung cấp thông tin sinh hoạt chi bộ phù hợp với đặc thù của từng đảng bộ; lựa chọn, bình xét tổ chức đảng và đảng viên tiêu biểu và đề xuất những giải pháp đổi mới việc cung cấp thông tin cho đội ngũ cán bộ, đảng viên nhằm đẩy mạnh công tác tuyên truyền về công tác xây dựng Đảng tới từng chi bộ.

Ảnh: Toàn cảnh Hội nghị

Kết luận tại Hội nghị, đồng chí Vũ Đức Nam ghi nhận kết quả hoạt động của đội ngũ Báo cáo viên cấp Đảng ủy Khối đạt được trong quý I- 2020, đồng thời tiếp thu các đề xuất giải pháp phù hợp với yêu cầu thực tiễn hoạt động tuyên truyền của Đảng bộ Khối. Đồng chí Vũ Đức Nam nhấn mạnh định hướng hoạt động tuyên truyền trong quý II/2020 của đội ngũ Báo cáo viên cấp Đảng ủy Khối trong thời gian tới tập trung vào các nội dung: (1) tiếp tục tuyên truyền kết quả phát triển kinh tế - xã hội quý I và quý II/2020; (2) kết quả phòng, chống dịch Covid-19 và các giải pháp khôi phục sản xuất, phát triển kinh tế, ổn định chính trị, trật tự, an toàn xã hội; (3) tập trung tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn: Kỷ niệm 130 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2020), Kỷ niệm 45 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2020) gắn với đánh giá 04 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị, Kỷ niệm 150 năm Ngày sinh V.I. Lênin (22/4/1870 - 22/4/2020)... (4) tập trung tuyên truyền kết quả công tác xây dựng Đảng, các dự thảo văn kiện trình đại hội đảng bộ các cấp, dự thảo các văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng bộ Khối và dự thảo các văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng; (5) tập trung tuyên truyền việc triển khai và tổ chức thực hiện có hiệu quả các hiệp định thương mại tự do mà Việt Nam là thành viên; (6) tiếp tục tuyên truyền về chủ quyền và lợi ích hợp pháp của Việt Nam ở Biển Đông phù hợp với luật pháp quốc tế; tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh, phản bác các quan điểm, thông tin sai trái, thù địch; đồng thời vạch trần âm mưu, thủ đoạn chống phá cách mạng Việt Nam, chia rẽ, gây mất đoàn kết nội bộ, làm suy giảm lòng tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước và chế độ./. 

Bùi Tuyết Mai

 


Các bài viết khác

Ngành Tuyên giáo của Đảng - 90 năm đồng hành cùng dân tộc

Ngành Tuyên giáo của Đảng - 90 năm đồng hành cùng dân tộc
7 ngày trước

Hội nghị giao ban cộng tác viên dư luận xã hội cấp Đảng ủy Khối phiên thường kỳ tháng 7/2020

Hội nghị giao ban cộng tác viên dư luận xã hội cấp Đảng ủy Khối phiên thường kỳ tháng 7/2020
15 ngày trước

Tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng - văn hóa của Đảng trước yêu cầu mời - nhiệm vụ của Ngành Tuyên giáo

Tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng - văn hóa của Đảng trước yêu cầu mời - nhiệm vụ của Ngành Tuyên giáo
29 ngày trước

Họp Tiểu ban Tuyên truyền Đại hội XIII của Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương nhiệm kỳ 2020 - 2025 phiên thứ ba

Họp Tiểu ban Tuyên truyền Đại hội XIII của Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương nhiệm kỳ 2020 - 2025 phiên thứ ba
1 tháng trước

• Hội nghị giao ban cộng tác viên dư luận xã hội cấp Đảng ủy Khối phiên thường kỳ tháng 6/2020 (1 tháng trước)

• Công tác tuyên truyền Đại hội đảng bộ các cấp trong Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương nhiệm kỳ 2020 - 2025 (1 tháng trước)

• Thẩm định cuốn sách Lịch sử Đảng bộ cơ quan Ngân hàng Trung ương 1951 - 2020 (1 tháng trước)

• Hội nghị giao ban cộng tác viên dư luận xã hội cấp Đảng ủy Khối phiên thường kỳ tháng 5/2020 (2 tháng trước)

• Tổ chức trọng thể Lễ kỷ niệm 130 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (2 tháng trước)

• Công tác tuyên giáo ở một số tổ chức đảng trong Đảng bộ Khối (2 tháng trước)

• Một số ảnh hưởng bước đầu của đại dịch Covid-19 đến nền kinh tế Việt Nam (3 tháng trước)

• Hội nghị giao ban Cộng tác viên dư luận xã hội cấp Đảng ủy Khối phiên thường kỳ tháng 4/2020 (3 tháng trước)

• Đổi mới, nâng cao chất lượng công tác tư tưởng, góp phần bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng ở các cơ quan Trung ương trong điều kiện hiện nay (3 tháng trước)

• Hội nghị giao ban cộng tác viên dư luận xã hội cấp Đảng ủy Khối phiên thường kỳ tháng 2/2020 (5 tháng trước)