Hội nghị góp ý Đề án sửa đổi, bổ sung chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy của Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương

22/11/2019 | 3018

Sáng 22/11/2019, tại Hà Nội, Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương tổ chức Hội nghị góp ý kiến vào Đề án sửa đổi, bổ sung chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy của Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương. Đồng chí Sơn Minh Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối chủ trì Hội nghị.

Ảnh: Đồng chí Sơn Minh Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối phát biểu tại Hội nghị

Dự hội nghị có các đồng chí đại diện lãnh đạo các ban Đảng Trung ương; các đồng chí Thường trực và trưởng các ban, đơn vị Đảng ủy Khối; các đồng chí cấp vụ của các ban Đảng Trung ương được phân công theo dõi Đảng ủy Khối.

Thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII), Bộ Chính trị giao Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương “Chủ trì phối hợp với Ban Tổ chức Trung ương và các cơ quan liên quan tham mưu Bộ Chính trị điều chỉnh, bổ sung chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, trách nhiệm, mối quan hệ công tác, tổ chức bộ máy của các đảng ủy Khối Trung ương phù hợp với tình hình mới”, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối đã triển khai xây dựng Đề án điều chỉnh, bổ sung Quyết định số 98-QĐ/TW ngày 22/10/2007 của Bộ Chính trị “về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương” trên cơ sở nghiên cứu, tổng hợp các quy định của Đảng, cập nhập các văn bản mới của Trung ương; đánh giá tổng kết việc thực hiện Quyết định 98-QĐ/TW; căn cứ yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới và tiếp thu ý kiến của các cơ quan liên quan.

Ảnh: Đại biểu góp ý kiến tại Hội nghị

Tại hội nghị, các đại biểu tập trung thảo luận, đóng góp ý kiến vào các văn bản: dự thảo Báo cáo tổng kết việc thực hiện Quyết định số 98-QĐ/TW; Đề án điều chỉnh, bổ sung Quyết định số 98-QĐ/TW; Tờ trình về Đề án điều chỉnh, bổ sung Quyết định số 98-QĐ/TW; dự thảo Quyết định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, trách nhiệm, mối quan hệ công tác, tổ chức bộ máy của Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương.

Ảnh: Toàn cảnh Hội nghị

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Sơn Minh Thắng, Ủy viên Trung  ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối biểu dương các đại biểu dự hội nghị đã sôi nổi đóng góp nhiều ý kiến tâm huyết, trách nhiệm, sát thực tiễn về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy của Đảng ủy Khối. Đồng chí đề nghị Tổ biên tập tiếp thu ý kiến góp ý của các đại biểu để tiếp tục bổ sung, hoàn chỉnh Đề án và các văn bản trình Bộ Chính trị xem xét, quyết định./.

P.V


Các bài viết khác

Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ Khối lần thứ 21

Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ Khối lần thứ 21
hôm qua

Hội nghị sơ kết công tác tuyên giáo 6 tháng đầu năm 2020, tọa đàm “công tác tuyên giáo của Đảng trong thời kỳ  mới”, biểu dương, khen thưởng tổ chức đảng, đảng viên tiêu biểu 04 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW

Hội nghị sơ kết công tác tuyên giáo 6 tháng đầu năm 2020, tọa đàm “công tác tuyên giáo của Đảng trong thời kỳ mới”, biểu dương, khen thưởng tổ chức đảng, đảng viên tiêu biểu 04 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW
2 ngày trước

Hội nghị Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương

Hội nghị Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương
8 ngày trước

Hội nghị công bố các quyết định về công tác cán bộ

Hội nghị công bố các quyết định về công tác cán bộ
9 ngày trước

• Đại hội Đảng bộ cơ quan Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương nhiệm kỳ 2020 - 2025 thành công tốt đẹp (10 ngày trước)

• Hội nghị góp ý vào dự thảo Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Đảng bộ Khối khóa XII trình Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 (20 ngày trước)

• Thường trực Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương chúc mừng các cơ quan thông tấn báo chí (22 ngày trước)

• Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Quyết định 290-QĐ/TW của Bộ Chính trị về quy chế công tác dân vận của hệ thống chính trị (24 ngày trước)

• Kết quả bước đầu trong công tác chỉ đạo đại hội đảng bộ các cấp trong Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương (1 tháng trước)

• Hội nghị Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương tháng 5/2020 (1 tháng trước)

• Hội nghị công bố các Quyết định của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối về công tác tổ cán bộ (1 tháng trước)

• Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương lần thứ 20 (1 tháng trước)

• Hội nghị Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương phiên thường kỳ tháng 5/2020 (1 tháng trước)

• Tiểu ban Tuyên truyền Đại hội XIII của Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương nhiệm kỳ 2020 - 2025 họp phiên thứ hai (2 tháng trước)