Hội nghị góp ý Đề án sửa đổi, bổ sung chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy của Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương

22/11/2019 | 2073

Sáng 22/11/2019, tại Hà Nội, Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương tổ chức Hội nghị góp ý kiến vào Đề án sửa đổi, bổ sung chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy của Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương. Đồng chí Sơn Minh Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối chủ trì Hội nghị.

Ảnh: Đồng chí Sơn Minh Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối phát biểu tại Hội nghị

Dự hội nghị có các đồng chí đại diện lãnh đạo các ban Đảng Trung ương; các đồng chí Thường trực và trưởng các ban, đơn vị Đảng ủy Khối; các đồng chí cấp vụ của các ban Đảng Trung ương được phân công theo dõi Đảng ủy Khối.

Thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII), Bộ Chính trị giao Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương “Chủ trì phối hợp với Ban Tổ chức Trung ương và các cơ quan liên quan tham mưu Bộ Chính trị điều chỉnh, bổ sung chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, trách nhiệm, mối quan hệ công tác, tổ chức bộ máy của các đảng ủy Khối Trung ương phù hợp với tình hình mới”, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối đã triển khai xây dựng Đề án điều chỉnh, bổ sung Quyết định số 98-QĐ/TW ngày 22/10/2007 của Bộ Chính trị “về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương” trên cơ sở nghiên cứu, tổng hợp các quy định của Đảng, cập nhập các văn bản mới của Trung ương; đánh giá tổng kết việc thực hiện Quyết định 98-QĐ/TW; căn cứ yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới và tiếp thu ý kiến của các cơ quan liên quan.

Ảnh: Đại biểu góp ý kiến tại Hội nghị

Tại hội nghị, các đại biểu tập trung thảo luận, đóng góp ý kiến vào các văn bản: dự thảo Báo cáo tổng kết việc thực hiện Quyết định số 98-QĐ/TW; Đề án điều chỉnh, bổ sung Quyết định số 98-QĐ/TW; Tờ trình về Đề án điều chỉnh, bổ sung Quyết định số 98-QĐ/TW; dự thảo Quyết định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, trách nhiệm, mối quan hệ công tác, tổ chức bộ máy của Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương.

Ảnh: Toàn cảnh Hội nghị

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Sơn Minh Thắng, Ủy viên Trung  ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối biểu dương các đại biểu dự hội nghị đã sôi nổi đóng góp nhiều ý kiến tâm huyết, trách nhiệm, sát thực tiễn về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy của Đảng ủy Khối. Đồng chí đề nghị Tổ biên tập tiếp thu ý kiến góp ý của các đại biểu để tiếp tục bổ sung, hoàn chỉnh Đề án và các văn bản trình Bộ Chính trị xem xét, quyết định./.

P.V


Các bài viết khác

Phiên họp thứ nhất Tiểu ban Văn kiện Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2020 - 2025

Phiên họp thứ nhất Tiểu ban Văn kiện Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2020 - 2025
2 ngày trước

Bảo đảm nguyên tắc giữ vững sự lãnh đạo của Đảng đối với báo chí

Bảo đảm nguyên tắc giữ vững sự lãnh đạo của Đảng đối với báo chí
6 ngày trước

Hội nghị Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương phiên thường kỳ tháng 11/2019

Hội nghị Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương phiên thường kỳ tháng 11/2019
15 ngày trước

Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương làm việc với Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ Ngoại giao

Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương làm việc với Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ Ngoại giao
16 ngày trước

• Ban Tuyên giáo Trung ương làm việc với Đảng ủy Bộ Giao thông vận tải (23 ngày trước)

• Hội thi “Cán bộ, công chức, viên chức các cơ quan Đảng Trung ương thi đua thực hiện văn hóa công sở” (1 tháng trước)

• Hội nghị học tập, quán triệt các nội dung Hội nghị Trung ương 11 khóa XII của Đảng và một số văn bản mới của Bộ Chính trị, Ban Bí thư (1 tháng trước)

• Hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 39-CT/TW ngày 18/8/2014 của Bộ Chính trị “về tăng cường công tác bảo vệ chính trị nội bộ trong tình hình hiện nay” (1 tháng trước)

• Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương lần thứ 18 (1 tháng trước)

• Hội nghị công bố Quyết định của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối về công tác cán bộ (2 tháng trước)

• Hội nghị Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương (2 tháng trước)

• Một số kết quả về công tác xây dựng Đảng ở Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương (3 tháng trước)

• Hội nghị công bố và trao Quyết định của Ban Bí thư về công tác cán bộ (3 tháng trước)

• Bế giảng lớp bồi dưỡng, cập nhật kiến thức cho cán bộ diện Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương quản lý năm 2019 (3 tháng trước)