Hội nghị góp ý Đề án sửa đổi, bổ sung chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy của Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương

22/11/2019 | 2858

Sáng 22/11/2019, tại Hà Nội, Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương tổ chức Hội nghị góp ý kiến vào Đề án sửa đổi, bổ sung chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy của Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương. Đồng chí Sơn Minh Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối chủ trì Hội nghị.

Ảnh: Đồng chí Sơn Minh Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối phát biểu tại Hội nghị

Dự hội nghị có các đồng chí đại diện lãnh đạo các ban Đảng Trung ương; các đồng chí Thường trực và trưởng các ban, đơn vị Đảng ủy Khối; các đồng chí cấp vụ của các ban Đảng Trung ương được phân công theo dõi Đảng ủy Khối.

Thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII), Bộ Chính trị giao Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương “Chủ trì phối hợp với Ban Tổ chức Trung ương và các cơ quan liên quan tham mưu Bộ Chính trị điều chỉnh, bổ sung chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, trách nhiệm, mối quan hệ công tác, tổ chức bộ máy của các đảng ủy Khối Trung ương phù hợp với tình hình mới”, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối đã triển khai xây dựng Đề án điều chỉnh, bổ sung Quyết định số 98-QĐ/TW ngày 22/10/2007 của Bộ Chính trị “về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương” trên cơ sở nghiên cứu, tổng hợp các quy định của Đảng, cập nhập các văn bản mới của Trung ương; đánh giá tổng kết việc thực hiện Quyết định 98-QĐ/TW; căn cứ yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới và tiếp thu ý kiến của các cơ quan liên quan.

Ảnh: Đại biểu góp ý kiến tại Hội nghị

Tại hội nghị, các đại biểu tập trung thảo luận, đóng góp ý kiến vào các văn bản: dự thảo Báo cáo tổng kết việc thực hiện Quyết định số 98-QĐ/TW; Đề án điều chỉnh, bổ sung Quyết định số 98-QĐ/TW; Tờ trình về Đề án điều chỉnh, bổ sung Quyết định số 98-QĐ/TW; dự thảo Quyết định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, trách nhiệm, mối quan hệ công tác, tổ chức bộ máy của Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương.

Ảnh: Toàn cảnh Hội nghị

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Sơn Minh Thắng, Ủy viên Trung  ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối biểu dương các đại biểu dự hội nghị đã sôi nổi đóng góp nhiều ý kiến tâm huyết, trách nhiệm, sát thực tiễn về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy của Đảng ủy Khối. Đồng chí đề nghị Tổ biên tập tiếp thu ý kiến góp ý của các đại biểu để tiếp tục bổ sung, hoàn chỉnh Đề án và các văn bản trình Bộ Chính trị xem xét, quyết định./.

P.V


Các bài viết khác

Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức góp phần xây dựng đất nước ngày càng giàu đẹp, văn minh (*)

Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức góp phần xây dựng đất nước ngày càng giàu đẹp, văn minh (*)
3 ngày trước

Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương tổ chức gặp mặt báo chí nhân dịp đón Xuân Canh Tý 2020

Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương tổ chức gặp mặt báo chí nhân dịp đón Xuân Canh Tý 2020
6 ngày trước

Hội nghị tổng kết công tác năm 2019 và triển khai nhiệm vụ năm 2020 của Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương

Hội nghị tổng kết công tác năm 2019 và triển khai nhiệm vụ năm 2020 của Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương
13 ngày trước

Cơ quan Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương tổng kết công tác năm 2019, triển khai nhiệm vụ năm 2020

Cơ quan Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương tổng kết công tác năm 2019, triển khai nhiệm vụ năm 2020
13 ngày trước

• Hội nghị Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương phiên thường kỳ tháng 01/2020 (17 ngày trước)

• Hội nghị báo chí toàn quốc năm 2019 (25 ngày trước)

• Hội nghị Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương phiên thường kỳ tháng 12/2019 (27 ngày trước)

• Hội nghị toàn quốc Ngành Tổ chức xây dựng Đảng tổng kết công tác năm 2019, triển khai nhiệm vụ năm 2020 (28 ngày trước)

• Hội nghị Thông tin chuyên đề quý IV-2019 (1 tháng trước)

• Phiên họp thứ nhất Tiểu ban Văn kiện Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 (1 tháng trước)

• Bảo đảm nguyên tắc giữ vững sự lãnh đạo của Đảng đối với báo chí (1 tháng trước)

• Hội nghị Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương phiên thường kỳ tháng 11/2019 (1 tháng trước)

• Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương làm việc với Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ Ngoại giao (1 tháng trước)

• Ban Tuyên giáo Trung ương làm việc với Đảng ủy Bộ Giao thông vận tải (2 tháng trước)