Hội nghị chuyển giao, tiếp nhận tổ chức đảng và đảng viên về trực thuộc Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương

29/09/2021 | 263

Chiều 28/9/2021, Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương phối hợp với Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương tổ chức Hội nghị chuyển giao, tiếp nhận 3 tổ chức đảng và đảng viên thuộc Đảng bộ Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp về trực thuộc Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương.

 

Tham dự Hội nghị có các đồng chí: Huỳnh Tấn Việt, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng uỷ Khối các cơ quan Trung ương; Nguyễn Long Hải, Ủy viên Dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư Đảng uỷ Khối Doanh nghiệp Trung ương cùng các đồng chí lãnh đạo Đảng uỷ Khối các cơ quan Trung ương, Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương, Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp và Tổng Công ty Cảng Hàng không Việt Nam.

Ảnh: Đồng chí Huỳnh Tấn Việt, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng uỷ Khối các cơ quan Trung ương và đồng chí Nguyễn Long Hải, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư Đảng uỷ Khối Doanh nghiệp Trung ương cùng lãnh đạo Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương, Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương, Đảng ủy Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp và Đảng ủy Tổng Công ty Cảng Hàng không Việt Nam chứng kiến lễ ký biên bản chuyển giao, tiếp nhận các tổ chức đảng và đảng viên

Tại Hội nghị, đại diện Ban Tổ chức Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương đã công bố 3 quyết định chuyển giao 3 tổ chức đảng và đảng viên, thuộc Đảng bộ Uỷ ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp, cụ thể: Đảng bộ Tổng công ty Lâm nghiệp Việt Nam gồm 11 tổ chức đảng và 142 đảng viên; Đảng bộ Tổng công ty Cảng Hàng không Việt Nam gồm 41 tổ chức đảng và 3.603 đảng viên; Đảng bộ Tổng công ty Đầu tư Phát triển Đường cao tốc Việt Nam gồm 22 tổ chức đảng và 338 đảng viên về trực thuộc Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương. Đại diện Ban Tổ chức Đảng uỷ Khối Doanh nghiệp Trung ương đã công bố 3 quyết định tiếp nhận 3 tổ chức đảng và đảng viên từ trực thuộc Đảng bộ Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp (thuộc Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương) về trực thuộc Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương.

Ảnh: Đồng chí Huỳnh Tấn Việt, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng uỷ Khối các cơ quan Trung ương phát biểu tại Hội nghị 

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Huỳnh Tấn Việt, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng uỷ Khối các cơ quan Trung ương nhấn mạnh, thực hiện ý kiến chỉ đạo của Bộ Chính trị về việc chuyển các đảng bộ doanh nghiệp từ Đảng bộ Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp về Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương, Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương đã tập trung, phối hợp với các cơ quan liên quan chỉ đạo Đảng ủy Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp nghiêm túc triển khai thực hiện, quán triệt sâu sắc và tuyên truyền sâu rộng đến cán bộ, đảng viên các đảng bộ doanh nghiệp trên. Đây là chủ trương sắp xếp của Đảng nhằm nâng cao hiệu quả và vai trò lãnh đạo toàn diện của tổ chức đảng tại doanh nghiệp nhà nước theo tinh thần Nghị quyết số 12-NQ/TW ngày 03/6/2017 của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII; bảo đảm thực hiện Quy định số 69-QĐ/TW ngày 13/2/2017 của Ban Bí thư về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy của đảng ủy cấp trên cơ sở trong doanh nghiệp nhà nước và doanh nghiệp có vốn nhà nước chi phối.

Đồng chí Bí thư Đảng uỷ Khối các cơ quan Trung ương đề nghị Đảng bộ Tổng Công ty cảng Hàng không Việt Nam (ACV), Tổng Công ty Đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam (VEC) và Tổng Công ty Lâm nghiệp Việt Nam tiếp tục phát huy những thành tích đã đạt được trong thời gian qua, thực hiện tốt Quy định của Ban Bí thư về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy của tổ chức đảng trong doanh nghiệp nhà nước và doanh nghiệp có vốn nhà nước chi phối; tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Ban Tổ chức của các Đảng ủy Khối hoàn tất hồ sơ chuyển giao, tiếp nhận tổ chức đảng và đảng viên.

Ảnh: Đồng chí Nguyễn Long Hải, Bí thư Đảng uỷ Khối Doanh nghiệp Trung ương phát biểu tại Hội nghị

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Long Hải, Bí thư Đảng uỷ Khối Doanh nghiệp Trung ương cảm ơn sự quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Thường vụ Đảng uỷ Khối các cơ quan Trung ương đã phối hợp trong công tác lãnh đạo công tác chuyển giao, tiếp nhận tổ chức đảng và đảng viên, đồng thời ghi nhận, tiếp thu những ý kiến chỉ đạo của cấp trên, của đồng chí Bí thư Đảng uỷ Khối các cơ quan Trung ương. Đồng chí đề nghị, Ban Tổ chức của 2 Đảng uỷ Khối tiếp tục thực hiện quy trình theo các quy định của Đảng. Đồng thời, đề nghị các tổ chức đảng được chuyển giao, tiếp nhận sớm ổn định, tiếp tục phát huy truyền thống của mình, hoành thành xuất sắc nhiệm vụ chuyên môn được giao, tiếp tục đóng góp quan trọng vào sự phát triển của đơn vị nói riêng và của Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương nói chung.

Tại Hội nghị, đồng chí Bí thư Đảng uỷ Khối các cơ quan Trung ương và Bí thư Đảng uỷ Khối Doanh nghiệp Trung ương cùng lãnh đạo Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương, Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương, Đảng ủy Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp và Đảng ủy Tổng Công ty Cảng Hàng không Việt Nam đã chứng kiến lễ ký biên bản chuyển giao, tiếp nhận các tổ chức đảng và đảng viên./.

Anh Hoa

 


Các bài viết khác

Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương đẩy mạnh công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, trọng tâm là thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII

Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương đẩy mạnh công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, trọng tâm là thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII
12 ngày trước

Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ Khối lần thứ 6 (mở rộng)

Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ Khối lần thứ 6 (mở rộng)
13 ngày trước

Thường trực Đảng ủy Khối gặp mặt nhân kỷ niệm ngày truyền thống các ngành xây dựng Đảng

Thường trực Đảng ủy Khối gặp mặt nhân kỷ niệm ngày truyền thống các ngành xây dựng Đảng
14 ngày trước

Hội nghị Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương phiên thường kỳ tháng 9/2021

Hội nghị Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương phiên thường kỳ tháng 9/2021
27 ngày trước

• Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương tiếp tục ủng hộ phòng, chống dịch Covid-19 (1 tháng trước)

• Một số nội dung mới trong Quy định thi hành Điều lệ Đảng (2 tháng trước)

• Tổng kết, đánh giá tình hình thực hiện Quy định 215 của Ban Bí thư về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy của đảng uỷ đơn vị sự nghiệp Trung ương (2 tháng trước)

• Hội nghị Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương phiên thường kỳ tháng 8/2021 (2 tháng trước)

• Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương hỗ trợ tỉnh Phú Yên phòng, chống dịch bệnh Covid-19 (2 tháng trước)

• Lễ trao tặng Huy hiệu Đảng, Huân chương và các hình thức khen thưởng (3 tháng trước)

• Cơ quan Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương sơ kết công tác 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2021 (3 tháng trước)

• Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ Khối lần thứ 5 (mở rộng) (3 tháng trước)

• Hội nghị báo cáo viên cấp Đảng ủy Khối tháng 6/2021 (4 tháng trước)

• Hội nghị Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương phiên thường kỳ tháng 6/2021 (4 tháng trước)