Hội nghị Báo cáo viên Trung ương tháng 01/2022

20/01/2022 | 675

Sáng 19/01/2022, Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức Hội nghị Báo cáo viên tháng 01/2022  bằng hình thức trực tuyến. Dự Hội nghị tại điểm cầu Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương có các đồng chí lãnh đạo các ban, đơn vị Đảng ủy Khối, các đồng chí báo cáo viên đến từ các đảng ủy trực thuộc Đảng ủy Khối.

Ảnh: Hội nghị tại điểm cầu Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương

Tại Hội nghị, các đại biểu đã được nghe đồng chí Lê Hoài Trung, Ủy viên Trung ương Đảng, Trưởng ban Đối ngoại Trung ương báo cáo “Tổng quan tình hình thế giới, hoạt động đối ngoại của Đảng, Nhà nước năm 2021; dự báo tình hình thế giới và nhiệm vụ công tác đối ngoại năm 2022”. Theo đồng chí, đại dịch COVID-19 diễn biến phức tạp đã tác động nhiều mặt, gây ra những tổn thất nặng nề đối với nhiều quốc gia, trong đó có nước ta. Tuy nhiên, dưới sự lãnh đạo kịp thời, đúng đắn của Đảng, sự phối hợp đồng bộ, triển khai quyết liệt của cả hệ thống chính trị, sự chung sức, đồng lòng của đồng bào, chiến sĩ cả nước và kiều bào ta ở nước ngoài, sự giúp đỡ của bạn bè quốc tế, chúng ta đã cơ bản kiểm soát có hiệu quả đại dịch, chủ động đưa đất nước vào trạng thái bình thường mới, “thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19” để phát triển kinh tế - xã hội.

Mặt trận ngoại giao luôn luôn đóng vai trò trọng yếu trong sự nghiệp cách mạng của nhân dân ta, góp phần tạo nên những thắng lợi hết sức to lớn, làm rạng rỡ lịch sử của dân tộc. Trong hơn 35 năm đổi mới vừa qua, kế thừa và phát huy truyền thống đối ngoại vẻ vang của dân tộc, Đảng ta đã kế thừa và không ngừng bổ sung, phát triển, hoàn thiện đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, rộng mở vì hòa bình, hợp tác và phát triển, thực thi chính sách đối ngoại đa phương hóa, đa dạng hóa, chủ động và tích cực hội nhập quốc tế. Đến Đại hội lần thứ XIII của Đảng mới đây, toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta đã thống nhất rất cao về nhận thức và quyết tâm “Thực hiện nhất quán đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển; đa dạng hóa, đa phương hóa quan hệ đối ngoại. Bảo đảm cao nhất lợi ích quốc gia - dân tộc trên cơ sở các nguyên tắc cơ bản của Hiến chương Liên hợp quốc và luật pháp quốc tế, bình đẳng, hợp tác, cùng có lợi. Kết hợp sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại, chủ động và tích cực hội nhập quốc tế toàn diện, sâu rộng; Việt Nam là bạn, là đối tác tin cậy và là thành viên tích cực, có trách nhiệm trong cộng đồng quốc tế” (Văn kiện Đại hội XIII của Đảng, tr.161 - 162).

Ảnh: Đồng chí Lê Hoài Trung, Ủy viên Trung ương Đảng, Trưởng ban Đối ngoại Trung ương báo cáo “Tổng quan tình hình thế giới, hoạt động đối ngoại của Đảng, Nhà nước năm 2021; dự báo tình hình thế giới và nhiệm vụ công tác đối ngoại năm 2022

Tổng kết công tác tuyên truyền miệng năm 2021, triển khai nhiệm vụ năm 2022, TS. Đỗ Phương Thảo, Giám đốc Trung tâm Thông tin công tác tuyên giáo cho biết: Trong bối cảnh COVID-19 diễn biến phức tạp, với tinh thần chủ động, quyết tâm cao, nỗ lực lớn, bám sát sự chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư và các cấp ủy, toàn ngành Tuyên giáo nói chung và đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên các cấp nói riêng đã khắc phục khó khăn, tiếp tục đổi mới phương thức hoạt động, hoàn thành tốt nhiệm vụ trong năm 2021, góp phần quan trọng thực hiện các nhiệm vụ chính trị của các cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội. Chủ động, tích cực tham mưu cấp ủy lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức việc học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đảng bộ các cấp và Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng; các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước. Tập trung thực hiện chất lượng, hiệu quả việc tổng kết, đánh giá công tác tuyên truyền miệng, hoạt động báo cáo viên; xây dựng các văn bản hướng dẫn, chỉ đạo phù hợp tình hình mới. Tích cực, chủ động nâng cao chất lượng nội dung và đổi mới hình thức cung cấp thông tin phục vụ công tác tuyên truyền miệng, đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của đội ngũ báo cáo viên các cấp. Chủ động, tích cực tham mưu cho các cấp ủy đảng quan tâm xây dựng, bổ sung, kiện toàn, đào tạo, bồi dưỡng và thực hiện chế độ, chính sách đối với đội ngũ báo cáo viên…

Nhìn chung, trong bối cảnh đại dịch COVID -19, nhất là đợt bùng phát lần thứ tư trên cả nước, toàn ngành Tuyên giáo và đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên trên cả nước đã phải vượt qua rất nhiều khó khăn, thử thách để triển khai thực hiện tốt nhiệm vụ năm 2021. Thực hiện thành công Hội thi Báo cáo viên, tuyên truyền viên giỏi tuyên truyền Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025; hoàn thiện việc tổng kết 10 năm thực hiện Quy chế 340, Quy chế 518; xác định việc tiếp tục thực hiện Quy chế 340 gắn với Quy chế 238 và triển khai thực hiện Quy chế 973; Tiếp tục đổi mới hình thức, nâng cao chất lượng các Hội nghị báo cáo viên các cấp, các bản tin của Ban Tuyên giáo các cấp…. Nhờ vậy, công tác tuyên truyền miệng và hoạt động báo cáo viên của Đảng trong năm 2021 đã có những đóng góp không nhỏ vào thành công chung của ngành Tuyên giáo cả nước; tác động tích cực đến tình hình tư tưởng, tâm trạng xã hội; góp phần củng cố niềm tin của cán bộ, đảng viên và Nhân dân đối với Đảng, Nhà nước ta.

Ảnh: Đồng chí Phan Xuân Thủy - Phó trưởng ban Tuyên giáo Trung ương phát biểu chỉ đạo Hội nghị 

Định hướng công tác tuyên truyền trong thời gian tới, đồng chí Phan Xuân Thủy, Phó trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương khẳng định: Công tác tuyên truyền miệng, hoạt động báo cáo viên năm 2021 đã bám sát và thực hiện nghiêm túc sự chỉ đạo của lãnh đạo Ban Tuyên giáo Trung ương; của Thường trực cấp ủy; đội ngũ báo cáo viên các cấp đã tích cực, chủ động đổi mới phương thức hoạt động, phương pháp tuyên truyền, nâng cao chất lượng, hiệu quả, theo phương châm hướng mạnh về cơ sở.

Để công tác tuyên truyền đạt hiệu quả, ngay sau Hội nghị này đồng chí đề nghị báo cáo viên các cấp cần tập trung tuyên truyền một số nội dung chủ yếu sau: Đẩy mạnh tuyên truyền về công tác đối ngoại trong đó nhấn mạnh đến ngoại giao vắc xin phục vụ tốt công tác phòng chống dịch COVID-19 của nước ta.

Về công tác tuyên truyền miệng và hoạt động báo cáo viên năm 2022, đồng chí đề nghị cần bám sát Hướng dẫn số 30-HD/BTGTW ngày 22/11/2021 của Ban Tuyên giáo Trung ương về tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn và sự kiện lịch sử quan trọng trong năm 2022; hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Trung ương về công tác tuyên truyền miệng năm 2022… xây dựng kế hoạch chỉ đạo và tổ chức tuyên truyền bằng các hình thức phù hợp, thiết thực gắn với tuyên truyền thực hiện các nhiệm vụ chính trị trong năm 2022... Tuyên truyền kỷ niệm 92 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930 - 3/2/2022) và đón Tết nguyên đán Nhâm Dần.

Về Kỷ niệm 92 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2022), Ban Tuyên giáo các tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Trung ương, đội ngũ báo cáo viên các cấp tập trung tuyên truyền về truyền thống lịch sử vẻ vang của Đảng Cộng sản Việt Nam; những mốc son chói lọi của Đảng qua 92 năm thành lập, xây dựng và trưởng thành; những thắng lợi vĩ đại và thành tựu to lớn của đất nước dưới sự lãnh đạo của Đảng; khẳng định bản lĩnh, trí tuệ, uy tín và năng lực lãnh đạo, năng lực cầm quyền và sức chiến đấu của Đảng. Tuyên truyền về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam; khẳng định chủ nghĩa xã hội là mục tiêu, lý tưởng của Đảng và Nhân dân Việt Nam; đi lên chủ nghĩa xã hội là yêu cầu khách quan, là con đường tất yếu của cách mạng Việt Nam; tập trung nêu bật những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử trên con đường đi lên chủ nghĩa xã hội của Việt Nam, nhất là trong hơn 35 năm thực hiện công cuộc đổi mới đất nước.

Tiếp tục tuyên truyền kết quả trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng thời gian qua, đặc biệt trong triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4, khóa XII; tuyên truyền Kết luận số 21-KL/TW, ngày 25/10/2021 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị với trọng tâm là kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hoá" trong nội bộ; Quy định số 37-QĐ/TW, ngày 25/10/2021 về những điều đảng viên không được làm.

Tuyên truyền đậm nét về những kết quả nổi bật trong triển khai thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh, đối ngoại; các giải pháp bảo đảm an sinh xã hội, hỗ trợ doanh nghiệp phục hồi sản xuất kinh doanh; các phong trào thi đua yêu nước; anh hùng chiến sỹ thi đua, các tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến, đặc biệt là những tấm gương sáng, những nghĩa cử cao đẹp của đồng bào, đồng chí, chiến sỹ, đội ngũ y, bác sỹ tuyến đầu trong công tác phòng, chống đại dịch COVID-19.

Về đón Tết nguyên đán Nhâm Dần 2022 khi tuyên truyền, đồng chí Phan Xuân Thủy đề nghị cần quán triệt, tuyên truyền Chỉ thị số 11-CT/TW ngày 08/12/2021 của Ban Bí thư về việc tổ chức Tết Nhâm Dần năm 2022 và Chỉ thị số 35/CT-TTg ngày 31/12/2021 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường các biện pháp bảo đảm đón Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022 vui tươi, lành mạnh, an toàn, tiết kiệm.

Ngoài ra, trong thời gian tới cũng cần đẩy mạnh tuyên truyền kết quả Kỳ họp bất thường lần thứ Nhất, Quốc hội khoá XV; tuyên truyền phòng, chống dịch COVID-19…/.

 

 

 

Các bài viết khác

Không thể xuyên tạc, phủ nhận vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam đối với giai cấp và xã hội

Không thể xuyên tạc, phủ nhận vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam đối với giai cấp và xã hội
4 ngày trước

Quét sạch chủ nghĩa cá nhân để thiết thực nâng cao đạo đức cách mạng

Quét sạch chủ nghĩa cá nhân để thiết thực nâng cao đạo đức cách mạng
5 ngày trước

Những chỉ dẫn của Chủ tịch Hồ Chí Minh về “Nâng cao đạo đức cách mạng, quét sạch chủ nghĩa cá nhân” đối với đội ngũ cán bộ, đảng viên và ý nghĩa hiện thời

Những chỉ dẫn của Chủ tịch Hồ Chí Minh về “Nâng cao đạo đức cách mạng, quét sạch chủ nghĩa cá nhân” đối với đội ngũ cán bộ, đảng viên và ý nghĩa hiện thời
6 ngày trước

Những kết quả đạt được sau 01 năm thực hiện Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị tại Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương

Những kết quả đạt được sau 01 năm thực hiện Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị tại Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương
11 ngày trước

• Hội nghị giao ban cộng tác viên dư luận xã hội cấp Đảng ủy Khối phiên thường kỳ tháng 4/2022 (26 ngày trước)

• Những dấu ấn trong công tác tuyên giáo của Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương (1 tháng trước)

• Hội nghị giao ban cộng tác viên dư luận xã hội cấp Đảng ủy Khối phiên thường kỳ tháng 3/2022 (1 tháng trước)

• Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương đẩy mạnh công tác nghiên cứu, biên soạn lịch sử Đảng nhiệm kỳ 2020 - 2025 (1 tháng trước)

• Kết quả công tác tuyên giáo ở Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương, nhiệm vụ trọng tâm công tác thời gian tới (2 tháng trước)

• Không hoang mang, lo sợ, mất bình tĩnh trong phòng chống dịch COVID-19​ (2 tháng trước)

• Hội nghị giao ban cộng tác viên dư luận xã hội cấp Đảng ủy Khối phiên thường kỳ tháng 02/2022 (2 tháng trước)

• Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác khoa giáo trong Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương (2 tháng trước)

• Gặp mặt các đồng chí lãnh đạo, phóng viên, biên tập viên các cơ quan báo chí nhân dịp Xuân Nhâm Dần năm 2022 (2 tháng trước)

• Hội nghị giao ban cộng tác viên dư luận xã hội cấp Đảng ủy Khối phiên thường kỳ tháng 01/2022 (3 tháng trước)