Hôi nghị Báo cáo viên cấp Đảng ủy Khối tháng 8 năm 2020

25/08/2020 | 77

Chiều ngày 19/8/2020, tại Hà Nội, Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương tổ chức Hội nghị Báo cáo viên cấp Đảng ủy Khối tháng 8 năm 2020. Đồng chí Vũ Đức Nam, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương chủ trì Hội nghị.

 

Hội nghị đã được nghe đồng chí Trần Quang Hoài, Tổng cục trưởng Tổng cục phòng, chống thiên tai, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn báo cáo chuyên đề: Tình hình thiên tai trên thế giới, trong nước thời gian gần đây và quán triệt Chỉ thị số 42-CT/TW của Ban Bí thư về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng ngừa, ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai; đồng chí Vũ Đức Nam triển khai các hướng dẫn số 141-HD/BTGTW ngày 24/7/2020 về việc quán triệt và tổ chức thực hiện tổ chức thực hiện Thông báo Kết luận số 173-TB/TW ngày 06 tháng 4 năm 2020 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 11-CT/TW của Bộ Chính trị khóa VIII về việc mua và đọc báo, tạp chí của Đảng; hướng dẫn số 142-HD/BTGTW ngày 24/7/2020 về việc quán triệt và thực hiện Chỉ thị số 44-CT/TW của Ban Bí thư về “đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác xuất bản, phát hành và nghiên cứu, học tập sách lý luận, chính trị"

Ảnh: Hội nghị Báo cáo viên cấp Đảng ủy Khối tháng 8 năm 2020

Nội dung các chuyên đề đã giúp các báo cáo viên cấp Đảng ủy Khối có thêm nhiều thông tin về tình hình thiên tai trên thế giới, trong nước thời gian gần đây và vai trò của Đảng đối với phòng ngừa, ứng phó, khắc phục hậu quả của thiên tai trong tình hình hiện nay và chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư về việc mua và đọc báo đảng, đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác xuất bản, phát hành và nghiên cứu, học tập sách lý luận, chính trị.

Phát biểu kết luận Hội nghị, đồng chí Đồng chí Vũ Đức Nam, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương nhấn mạnh tham mưu và lựa chọn những nội dung báo cáo chuyên đề mang tính thời sự trong giai đoạn hiện nay và đưa ra những định hướng nội dung công tác tuyên truyền miệng, hoạt động của đội ngũ báo cáo viên cấp Đảng ủy Khối. Đồng chí mong muốn các báo cáo viên cấp Đảng ủy Khối tăng cường nắm bắt thông tin, dư luận xã hội trong nước và quốc tế để truyền tải đến các đồng chí đảng viên, quần chúng, cơ quan đơn vị, phát huy tốt vị trí, vai trò của Báo cáo viên cấp Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương./.

 


Các bài viết khác

Hội nghị giao ban cộng tác viên dư luận xã hội cấp Đảng ủy Khối phiên thường kỳ tháng 9/2020

Hội nghị giao ban cộng tác viên dư luận xã hội cấp Đảng ủy Khối phiên thường kỳ tháng 9/2020
2 ngày trước

Hội nghị tập huấn nghiệp vụ đội ngũ cộng tác viên nghiên cứu dư luận xã hội Đảng bộ Khối năm 2020

Hội nghị tập huấn nghiệp vụ đội ngũ cộng tác viên nghiên cứu dư luận xã hội Đảng bộ Khối năm 2020
3 ngày trước

Hội nghị Thông tin chuyên đề quý III/2020

Hội nghị Thông tin chuyên đề quý III/2020
11 ngày trước

Vai trò của công tác tư tưởng trong quản lý hoạt động xuất bản hiện  nay

Vai trò của công tác tư tưởng trong quản lý hoạt động xuất bản hiện nay
15 ngày trước

• Giao ban cộng tác viên dư luận xã hội cấp Đảng ủy Khối phiên thường kỳ tháng 8/2020 (1 tháng trước)

• Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối thẩm định cuốn sách:Lịch sử Đảng bộ Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh 1945-2020 (1 tháng trước)

• Ngành Tuyên giáo của Đảng - 90 năm đồng hành cùng dân tộc (1 tháng trước)

• Hội nghị giao ban cộng tác viên dư luận xã hội cấp Đảng ủy Khối phiên thường kỳ tháng 7/2020 (2 tháng trước)

• Tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng - văn hóa của Đảng trước yêu cầu mời - nhiệm vụ của Ngành Tuyên giáo (2 tháng trước)

• Họp Tiểu ban Tuyên truyền Đại hội XIII của Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương nhiệm kỳ 2020 - 2025 phiên thứ ba (2 tháng trước)

• Hội nghị giao ban cộng tác viên dư luận xã hội cấp Đảng ủy Khối phiên thường kỳ tháng 6/2020 (3 tháng trước)

• Công tác tuyên truyền Đại hội đảng bộ các cấp trong Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương nhiệm kỳ 2020 - 2025 (3 tháng trước)

• Thẩm định cuốn sách Lịch sử Đảng bộ cơ quan Ngân hàng Trung ương 1951 - 2020 (3 tháng trước)

• Hội nghị giao ban cộng tác viên dư luận xã hội cấp Đảng ủy Khối phiên thường kỳ tháng 5/2020 (4 tháng trước)