Hội nghị Báo cáo viên cấp Đảng ủy Khối tháng 4/2023

26/04/2023 | 466

Chiều 25/4, tại trụ sở Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương tổ chức Hội nghị báo cáo viên cấp Đảng ủy Khối tháng 4/2023. Dự hội nghị có các đồng chí: Nguyễn Văn Thể, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối; Nguyễn Thị Hồng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Ban Cán sự đảng, Bí thư Đảng ủy, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và các đồng chí Phó Bí thư Đảng ủy Khối; lãnh đạo các ban, đơn vị Đảng ủy Khối; báo cáo viên cấp Đảng ủy Khối; thường trực đảng ủy và trưởng ban, phó trưởng ban tuyên giáo, cấp ủy viên phụ trách công tác tuyên giáo các đảng ủy trực thuộc.

Ảnh: Đồng chí Nguyễn Văn Thể, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối, phát biểu kết luận hội nghị

Tại Hội nghị, các đại biểu nghe đồng chí Nguyễn Thị Hồng, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam khái quát một số vấn đề đặt ra trong điều hành chính sách tiền tệ và thông tin 2 chuyên đề: (1) Những khó khăn, thách thức trong điều hành chính sách tiền tệ, hoạt động ngân hàng năm 2022; (2) Những kết quả đạt được của công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong thời gian qua và một số nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới.

Ảnh: Đồng chí Nguyễn Thị Hồng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Ban cán sự đảng, Bí thư Đảng ủy, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, khái quát một số vấn đề đặt ra trong điều hành chính sách tiền tệ.

Báo cáo chuyên đề “Những khó khăn, thách thức trong điều hành chính sách tiền tệ, hoạt động ngân hàng năm 2022”, đồng chí Phạm Thanh Hà, Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Trưởng Ban Tuyên giáo Đảng ủy Cơ quan Ngân hàng Trung ương cho biết, trước biến động của thị trường tài chính quốc tế, tác động nhanh lên lãi suất và tỷ giá trong nước, bằng giải pháp điều hành chính sách tiền tệ linh hoạt, thích ứng nhanh, 9 tháng đầu năm 2022, Việt Nam đã nỗ lực ổn định lãi suất, tỷ giá hỗ trợ phục hồi kinh tế sau đại dịch.

4 tháng đầu năm nay, thích ứng nhanh với biến động trong và ngoài nước, hỗ trợ tăng trưởng kinh tế nhưng không chủ quan với lạm phát. Năm 2023, việc điều hành chính sách tiền tệ tiếp tục kiên định mục tiêu bảo đảm ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, hỗ trợ tăng trưởng kinh tế nhanh và bền vững, góp phần nâng cao tính độc lập, tự chủ của nền kinh tế trong bối cảnh hội nhập.

Ảnh: Toàn cảnh Hội nghị

Báo cáo chuyên đề “Những kết quả đạt được của công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong thời gian qua và một số nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới”, đồng chí Nguyễn Xuân Trường, Vụ trưởng Vụ địa phương 1, Ban Nội chính Trung ương cho biết, công tác xây dựng, hoàn thiện thể chế của Đảng và Nhà nước về xây dựng Đảng, quản lý kinh tế, xã hội và phòng, chống tham nhũng, tiêu cực được đẩy mạnh, từng bước hoàn thiện cơ chế phòng ngừa chặt chẽ để không thể tham nhũng, tiêu cực.

Đồng chí chia sẻ 06 kết quả chính, quan trọng đạt được trong thời gian qua và 7 nhóm nhiệm vụ, giải pháp phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong thời gian tới. Trong đó, phòng, chống cả tham nhũng, tiêu cực, với phương châm phòng ngừa từ sớm, từ xa, “cả gốc, lẫn ngọn”; kiên trì xây dựng văn hóa liêm chính; đề cao sự gương mẫu, quyết liệt, nói đi đôi với làm và làm đi đối với nói của người đứng đầu trong phòng, chống tham nhũng, tiêu cực…

Định hướng công tác tuyên truyền trong Đảng bộ Khối thời gian tới, đồng chí Nguyễn Minh Chung, Trưởng ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương đề nghị các cấp ủy và đội ngũ báo cáo viên cấp Đảng bộ Khối tập trung tuyên truyền thành tựu phát triển kinh tế, văn hóa-xã hội và nhiệm vụ, giải pháp thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2023; giới thiệu tiềm năng phát triển kinh tế, thu hút thương mại, đầu tư các địa phương; tuyên truyền triển khai Nghị quyết số 01/NQ-CP của Chính phủ về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội, dự toán ngân sách nhà nước và cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2023; kết quả lấy ý kiến nhân dân về dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi)…

Về công tác xây dựng Đảng, báo cáo viên và các cấp ủy tiếp tục tuyên truyền kết quả thực hiện các nghị quyết, kết luận tại các hội nghị Trung ương khóa XIII; về kết quả của Đảng ủy Khối và các đảng ủy trực thuộc trong triển khai thực hiện học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Kế hoạch và chuyên đề năm 2023 về “Tăng cường tính tiên phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của các cơ quan Trung ương”…

Công tác tuyên truyền tập trung lan tỏa nội dung 2 tác phẩm của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng; về nhiệm vụ tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương

Về công tác đối ngoại của Đảng và Nhà nước, Đảng ủy Khối nêu rõ nhiệm vụ tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết số 34-NQ/TW của Bộ Chính trị về một số định hướng, chủ trương lớn triển khai đường lối đối ngoại Đại hội XIII của Đảng; Chỉ thị số 25-CT/TW của Ban Bí thư về đẩy mạnh và nâng tầm đối ngoại đa phương đến năm 2030; kết quả chuyến thăm chính thức Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào của Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng cùng đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam; chuyến thăm của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tới Cộng hòa Cuba và Cộng hòa Argentina; kết quả, đóng góp quan trọng của Việt Nam khi là thành viên Hội đồng Nhân quyền Liên hợp quốc, nhiệm kỳ 2023-2025…

Phát biểu kết luận Hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Thế, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối đề nghị các đồng chí lãnh đạo các đảng ủy trực thuộc và đội ngũ báo cáo viên tiếp tục triển khai thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 04-CT/ĐUK và Kết luận số 03-KL/ĐUK về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 04-CT/ĐUK. Thực hiện có hiệu quả Chương trình công tác tuyên giáo năm 2023 và Chương trình công tác năm 2023 của đội ngũ báo cáo viên, chú ý các hoạt động và sự kiện lớn, quan trọng. Thực hiện tốt định hướng công tác tuyên truyền tháng 5, 6/2023, trong đó hết sức quan tâm một số nội dung quan trọng, như: Tuyên truyền kết quả, thành tích của Đảng ủy Khối và các đảng ủy trực thuộc trong triển khai thực hiện Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị khóa XIII; tuyên truyền các tập thể, cá nhân được biểu dương, khen thưởng trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh của Đảng bộ Khối. Tiếp tục tuyên truyền kết quả tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương, trong đó tập trung vào việc triển khai Cuộc thi về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng năm 2023 và kết quả thực hiện Nghị quyết số 35 của Bộ Chính trị và Chỉ thị số 01 của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái thù địch. Tuyên truyền nội dung các tác phẩm của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng: “Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh” và Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam”.

Đồng chí Bí thư Đảng ủy Khối đề nghị các đồng chí tiếp tục quan tâm quán triệt cho cán bộ, đảng viên của đảng bộ mình hiểu thông suốt, tổ chức thực hiện tốt 02 chuyên đề: Những khó khăn, thách thức trong điều hành chính sách tiền tệ, hoạt động ngân hàng năm 2022; Những kết quả đạt được của công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong thời gian qua và một số nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới, góp phần cùng toàn Đảng, toàn Dân, toàn quân thực hiện thắng lợi cuộc đấu tranh phòng, chống tham nhũng tiêu cực và các mục tiêu về phát triển kinh tế, xã hội.

 


Các bài viết khác

Nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của đội ngũ báo cáo viên trong Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương

Nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của đội ngũ báo cáo viên trong Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương
1 tháng trước

Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương tích cực tham gia hưởng ứng Cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng năm 2023

Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương tích cực tham gia hưởng ứng Cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng năm 2023
1 tháng trước

Công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng góp phần nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên trước các luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch

Công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng góp phần nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên trước các luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch
2 tháng trước

Hội nghị giao ban cộng tác viên dư luận xã hội cấp Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương thường kỳ tháng 3/2023

Hội nghị giao ban cộng tác viên dư luận xã hội cấp Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương thường kỳ tháng 3/2023
2 tháng trước

• Hội nghị thông tin chuyên đề “Dấu ấn kinh tế Việt Nam năm 2022, những khó khăn, thách thức và triển vọng năm 2023” (2 tháng trước)

• Lễ phát động Cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng năm 2023 trong Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương (2 tháng trước)

• Hội nghị giao ban dư luận xã hội cấp Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương định kỳ tháng 02/2023 (3 tháng trước)

• Hội nghị báo cáo viên cấp Đảng ủy Khối tháng 02/2023 (3 tháng trước)

• Báo chí góp phần khẳng định vai trò, vị thế của Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương (3 tháng trước)

• Không để khiếu nại, tố cáo trở thành "mảnh đất màu mỡ" của các thế lực thù địch (3 tháng trước)

• Hội nghị Giao ban dư luận xã hội cấp Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương tháng 1/2023 (4 tháng trước)

• Những sự kiện và hoạt động nổi bật công tác tuyên giáo của Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương năm 2022 (4 tháng trước)

• Hội nghị tổng kết công tác tuyên truyền miệng và hoạt động của đội ngũ báo cáo viên năm 2022 (5 tháng trước)

• Kết quả công tác tuyên giáo ở Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương, một số nhiệm vụ trọng tâm thời gian tới (5 tháng trước)