Hội nghị báo cáo viên cấp Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương tháng 02 năm 2020

21/02/2020 | 1011

Ngày 20/02/2020, tại trụ sở cơ quan Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam, Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương phối hợp với Đảng ủy Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam  tổ chức Hội nghị báo cáo viên cấp Đảng ủy Khối tháng 02 năm 2020. Đồng chí Vũ Đức Nam, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối và GS.TS Đặng Nguyên Anh, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Đảng ủy, Phó Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam đồng chủ trì Hội nghị.

Ảnh: GS.TS Đặng Nguyên Anh thông tin chuyên đề tại Hội nghị

Tại Hội nghị, GS.TS. Đặng Nguyên Anh đã báo cáo nội dung chuyên đề 1: “Những đóng góp của Viện Hàn lâm vào dự thảo các Văn kiện trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng”. GS.TS Đặng Nguyên Anh cho biết, các nhà khoa học của Viện đã trực tiếp cung cấp những luận cứ khoa học cho việc soạn thảo, dự thảo khung chiến lược kinh tế - xã hội 10 năm gồm 05 nội dung chính: nhận định bối cảnh trong nước và quốc tế; quan điểm phát triển; mục tiêu chiến lược; các nhiệm vụ trọng tâm, các khâu đột phá; đề xuất phương hướng nhiệm vụ giai đoạn tới. Đặc biệt là tầm quan trọng của các vấn đề xã hội, thành tựu về phát triển xã hội, đồng thời chỉ ra những thách thức còn tồn tại.

Báo cáo tại Hội nghị chuyên đề 2: “Ảnh hưởng của dịch viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona (Covid- 19) đến kinh tế - xã hội và ổn định phát triển của Việt Nam; dự báo tình hình trong thời gian tới”, TS. Lê Xuân Sang, Phó Viện trưởng Viện Kinh tế Việt Nam đã trình bày những thông tin chọn lọc về tác động của dịch Covid-19 đến nền kinh tế thế giới và Việt Nam.

Ảnh: Đồng chí Vũ Đức Nam, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối phát biểu kết luận Hội nghị

Kết luận Hội nghị, đồng chí Vũ Đức Nam, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối đánh giá cao những thông tin chuyên đề đã được trình bày tại Hội nghị và định hướng nội dung công tác tuyên truyền miệng tháng 3 và tháng 4 năm 2020, tập trung vào các vấn đề chính: (1) Đẩy mạnh tuyên truyền các phong trào thi đua yêu nước ở các cấp, các ngành, kết hợp với việc giáo dục truyền thống nhân dịp kỷ niệm các ngày lễ lớn, các sự kiện chính trị quan trọng của đất nước, chào mừng đại hội đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội XIII của Đảng. (2) Tuyên truyền sâu rộng việc tổ chức lấy ý kiến góp ý của các tổ chức, cán bộ, đảng viên, quần chúng vào dự thảo văn kiện đại hội đảng bộ các cấp và Đại hội XIII của Đảng. (3) Tuyên truyền kết quả phát triển kinh tế - xã hội năm 2019, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp năm 2020 theo Hướng dẫn số 121-HD/BTGTW ngày 10/02/2020 của Ban Tuyên giáo Trung ương. (4) Tiếp tục tuyên truyền kết quả phòng, chống dịch Covid – 19, sự chỉ đạo quyết liệt của chính phủ, các ban, bộ, ngành…quyết tâm không để dịch lây lan, bảo đảm phát triển kinh tế - xã hội, trật tự, an toàn xã hội và ổn định đời sống nhân dân. (5) Tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh, phản bác các quan điểm của các thế lực thù địch./.

Nguyễn Thu Trang

Trung tâm ứng dụng CNTT, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam

 


Các bài viết khác

Hội nghị giao ban cộng tác viên dư luận xã hội cấp Đảng ủy Khối phiên thường kỳ tháng 2/2020

Hội nghị giao ban cộng tác viên dư luận xã hội cấp Đảng ủy Khối phiên thường kỳ tháng 2/2020
1 tháng trước

Hội nghị Thông tin chuyên đề quý I-2020

Hội nghị Thông tin chuyên đề quý I-2020
1 tháng trước

Kết quả hoạt động của đội ngũ cộng tác viên dư luận xã hội năm 2019, phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm năm 2020

Kết quả hoạt động của đội ngũ cộng tác viên dư luận xã hội năm 2019, phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm năm 2020
1 tháng trước

Công tác tuyên truyền, định hướng tư tưởng ở Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương

Công tác tuyên truyền, định hướng tư tưởng ở Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương
1 tháng trước

• Hội nghị giao ban cộng tác viên nghiên cứu dư luận xã hội cấp Đảng ủy Khối phiên thường kỳ tháng 01/2020 (2 tháng trước)

• Hội nghị giao ban cộng tác viên nghiên cứu dư luận xã hội cấp Đảng ủy Khối phiên thường kỳ tháng 12-2019 (3 tháng trước)

• Tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, chuẩn bị Đại hội các cấp (3 tháng trước)

• Đổi mới nội dung, phương thức tuyên truyền tạo sự thống nhất trong Đảng và đồng thuận trong xã hội (3 tháng trước)

• Hội nghị tổng kết công tác Tuyên giáo năm 2019, triển khai nhiệm vụ công tác năm 2020 và tập huấn nghiệp vụ công tác tuyên giáo (3 tháng trước)

• Hội nghị giao ban cộng tác viên nghiên cứu dư luận xã hội cấp Đảng ủy Khối phiên thường kỳ tháng 11-2019 (4 tháng trước)

• Hội nghị giao ban cộng tác viên nghiên cứu dư luận xã hội cấp Đảng ủy Khối phiên thường kỳ tháng 10-2019 (5 tháng trước)

• Hội nghị giao ban Cộng tác viên nghiên cứu dư luận xã hội cấp Đảng ủy Khối phiên thường kỳ tháng 9 (6 tháng trước)

• Đổi mới và nâng cao chất lượng công tác điều tra, nắm bắt, nghiên cứu dư luận xã hội ở Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương (6 tháng trước)

• Hội nghị giao ban Cộng tác viên nghiên cứu dư luận xã hội cấp Đảng ủy Khối phiên thường kỳ tháng 8-2019 (7 tháng trước)