Hội nghị Ban Thường vụ Đảng ủy Khối tháng 4 năm 2018

05/05/2018 | 5363

Ngày 04/5/2018, tại Hà Nội, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương tổ chức Hội nghị Ban Thường vụ phiên thường kỳ tháng 4/2018. Đồng chí Sơn Minh Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối chủ trì Hội nghị. Dự Hội nghị có các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Khối và các đồng chí đại diện các vụ thuộc các Ban của Trung ương Đảng được phân công theo dõi Đảng bộ Khối.

Ảnh: Quang cảnh Hội nghị

Tại Hội nghị, các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ đã nghe, thảo luận, cho ý kiến vào các nội dung văn bản dự thảo sau: (1) Tờ trình về Kế hoạch sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết số 25-NQ/TW ngày 03/6/2013 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) về “Tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới” và Tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 25-NQ/TW ngày 25/8/2008 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa X) về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác Thanh niên thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa”; (2) Báo cáo kết quả giải quyết khiếu nại kỷ luật đảng của đảng viên thuộc Đảng bộ ủy ban Giám sát tài chính Quốc gia.

Thảo luận, góp ý kiến tại Hội nghị về nội dung các văn bản dự thảo, các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ đã trao đổi, thảo luận góp ý và thống nhất với các tờ trình và các nội dung đề xuất.

Phát biểu kết luận Hội nghị, đồng chí Bí thư Đảng ủy Khối đã ghi nhận và đánh giá cao những ý kiến trao đổi thẳng thắn, trách nhiệm của các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ. Đồng chí đề nghị các ban, đơn vị Đảng ủy Khối tiếp thu, bổ sung, hoàn thiện các văn bản và chỉ đạo tổ chức thực hiện theo quy định.

Về Tờ trình về Kế hoạch tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 25-NQ/TW ngày 25/8/2008 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa X) về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác Thanh niên thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa” và sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết số 25-NQ/TW ngày 03/6/2013 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) về “Tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới”, đồng chí Bí thư Đảng ủy Khối đề nghị Ban Thường vụ Đảng ủy Khối ủy quyền cho Thường trực Đảng ủy Khối chỉ đạo các đảng ủy trực thuộc tiến hành sơ kết, tổng kết, đánh giá kết quả triển khai thực hiện 02 nghị quyết. Ban Dân vận Đảng ủy Khối phối hợp với Đoàn Khối tham mưu tổ chức tổng kết 10 năm triển khai thực hiện Nghị quyết 25-NQ/TW về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác Thanh niên thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa”, hoàn thiện báo cáo tổng kết trình hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ Khối. Chỉ đạo Ban Dân vận Đảng ủy Khối tiến hành đánh giá sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết số 25-NQ/TW về “Tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới” của Đảng ủy Khối, hoàn thiện báo cáo trình Thường trực Đảng ủy Khối.

 Về Báo cáo kết quả giải quyết khiếu nại kỷ luật đảng của đảng viên thuộc Đảng bộ ủy ban Giám sát tài chính Quốc gia, đồng chí Bí thư Đảng ủy Khối đề nghị Đoàn Kiểm tra tiếp thu các ý kiến của các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ, làm rõ các nội dung khiếu nại của đảng viên, nguyên nhân, mức độ, tính chất và nội dung vi phạm của đảng viên để áp dụng hình thức kỷ luật phù hợp theo quy định của Đảng.

Anh Hoa

 

f

Các bài viết khác

Họp báo tuyên truyền về các hoạt động kỷ niệm 70 năm Ngày Truyền thống Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương

Họp báo tuyên truyền về các hoạt động kỷ niệm 70 năm Ngày Truyền thống Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương
4 ngày trước

Quy định về việc kết nạp người vi phạm chính sách dân số và kế hoạch hóa gia đình vào Đảng

Quy định về việc kết nạp người vi phạm chính sách dân số và kế hoạch hóa gia đình vào Đảng
12 ngày trước

Công văn về việc bảo đảm an ninh, trật tự dịp Kỷ niệm Ngày Quốc khánh 2-9

Công văn về việc bảo đảm an ninh, trật tự dịp Kỷ niệm Ngày Quốc khánh 2-9
23 ngày trước

Công bố Quyết định của Ban Bí thư về công tác cán bộ

Công bố Quyết định của Ban Bí thư về công tác cán bộ
24 ngày trước

• Hội nghị toàn quốc với đảng ủy khối các cơ quan tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (1 tháng trước)

• Hội nghị Ban Thường vụ Đảng ủy Khối phiên thường kỳ tháng 8 năm 2018 (1 tháng trước)

• Đồng chí Lại Xuân Lâm được điều động giữ chức Phó Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương (1 tháng trước)

• Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương phối hợp với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch trao tặng Kỷ niệm chương (1 tháng trước)

• Đồng chí Lê Mạnh Hùng giữ chức Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương (1 tháng trước)

• Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy cơ quan chuyên trách tham mưu, giúp việc tỉnh ủy, thành ủy (1 tháng trước)

• Công bố Quyết định điều động, chỉ định Phó Bí thư Đảng ủy Khối (1 tháng trước)

• Thường trực Đảng ủy Khối chúc mừng Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối (1 tháng trước)

• Hội nghị Ban Thường vụ Đảng ủy Khối phiên thường kỳ tháng 7 năm 2018 (1 tháng trước)

• Thường trực Đảng ủy Khối trao tặng nhà tình nghĩa cho các gia đình chính sách tỉnh Quảng Trị (1 tháng trước)