Hội nghị Ban Thường vụ Đảng ủy Khối tháng 4 năm 2018

05/05/2018 | 5322

Ngày 04/5/2018, tại Hà Nội, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương tổ chức Hội nghị Ban Thường vụ phiên thường kỳ tháng 4/2018. Đồng chí Sơn Minh Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối chủ trì Hội nghị. Dự Hội nghị có các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Khối và các đồng chí đại diện các vụ thuộc các Ban của Trung ương Đảng được phân công theo dõi Đảng bộ Khối.

Ảnh: Quang cảnh Hội nghị

Tại Hội nghị, các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ đã nghe, thảo luận, cho ý kiến vào các nội dung văn bản dự thảo sau: (1) Tờ trình về Kế hoạch sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết số 25-NQ/TW ngày 03/6/2013 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) về “Tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới” và Tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 25-NQ/TW ngày 25/8/2008 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa X) về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác Thanh niên thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa”; (2) Báo cáo kết quả giải quyết khiếu nại kỷ luật đảng của đảng viên thuộc Đảng bộ ủy ban Giám sát tài chính Quốc gia.

Thảo luận, góp ý kiến tại Hội nghị về nội dung các văn bản dự thảo, các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ đã trao đổi, thảo luận góp ý và thống nhất với các tờ trình và các nội dung đề xuất.

Phát biểu kết luận Hội nghị, đồng chí Bí thư Đảng ủy Khối đã ghi nhận và đánh giá cao những ý kiến trao đổi thẳng thắn, trách nhiệm của các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ. Đồng chí đề nghị các ban, đơn vị Đảng ủy Khối tiếp thu, bổ sung, hoàn thiện các văn bản và chỉ đạo tổ chức thực hiện theo quy định.

Về Tờ trình về Kế hoạch tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 25-NQ/TW ngày 25/8/2008 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa X) về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác Thanh niên thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa” và sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết số 25-NQ/TW ngày 03/6/2013 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) về “Tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới”, đồng chí Bí thư Đảng ủy Khối đề nghị Ban Thường vụ Đảng ủy Khối ủy quyền cho Thường trực Đảng ủy Khối chỉ đạo các đảng ủy trực thuộc tiến hành sơ kết, tổng kết, đánh giá kết quả triển khai thực hiện 02 nghị quyết. Ban Dân vận Đảng ủy Khối phối hợp với Đoàn Khối tham mưu tổ chức tổng kết 10 năm triển khai thực hiện Nghị quyết 25-NQ/TW về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác Thanh niên thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa”, hoàn thiện báo cáo tổng kết trình hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ Khối. Chỉ đạo Ban Dân vận Đảng ủy Khối tiến hành đánh giá sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết số 25-NQ/TW về “Tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới” của Đảng ủy Khối, hoàn thiện báo cáo trình Thường trực Đảng ủy Khối.

 Về Báo cáo kết quả giải quyết khiếu nại kỷ luật đảng của đảng viên thuộc Đảng bộ ủy ban Giám sát tài chính Quốc gia, đồng chí Bí thư Đảng ủy Khối đề nghị Đoàn Kiểm tra tiếp thu các ý kiến của các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ, làm rõ các nội dung khiếu nại của đảng viên, nguyên nhân, mức độ, tính chất và nội dung vi phạm của đảng viên để áp dụng hình thức kỷ luật phù hợp theo quy định của Đảng.

Anh Hoa

 


Các bài viết khác

Hội thảo khoa học “Lịch sử Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương (1948 - 2018)

Hội thảo khoa học “Lịch sử Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương (1948 - 2018)
hôm qua

Đảng ủy, Cơ quan, Công đoàn cơ quan Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương sơ kết công tác 6 tháng đầu năm 2018, triển khai nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2018

Đảng ủy, Cơ quan, Công đoàn cơ quan Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương sơ kết công tác 6 tháng đầu năm 2018, triển khai nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2018
2 ngày trước

Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương lần thứ mười ba, nhiệm kỳ 2015-2020

Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương lần thứ mười ba, nhiệm kỳ 2015-2020
21 ngày trước

Công bố và trao Quyết định nghỉ hưu để hưởng chế độ bảo hiểm xã hội đối với 3 đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Khối

Công bố và trao Quyết định nghỉ hưu để hưởng chế độ bảo hiểm xã hội đối với 3 đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Khối
23 ngày trước

• Thường trực Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương chúc mừng các cơ quan báo chí (29 ngày trước)

• Hội nghị Ban Thường vụ Đảng ủy Khối phiên thường kỳ tháng 6 năm 2018 (1 tháng trước)

• Hội nghị giao ban công tác Tuyên giáo 6 tháng đầu năm 2018 (1 tháng trước)

• Trách nhiệm, tính tiền phong của cán bộ, đảng viên trước các vấn đề hệ trọng của đất nước (1 tháng trước)

• Liên hoan văn nghệ “Lời ca dâng Bác” và Lễ phát động Cuộc thi viết “Cán bộ, đảng viên các Ban Đảng và cơ quan của Đảng học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2018” (1 tháng trước)

• Công bố Quyết định lập Chi bộ cơ sở Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp (2 tháng trước)

• Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ Khối lần thứ 11 (3 tháng trước)

• Kết hợp giữa “xây” và “chống” trong công tác xây dựng Đảng (3 tháng trước)

• Nâng cao chất lượng công tác khen thưởng tổ chức đảng và đảng viên ở Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương (3 tháng trước)

• Hội nghị Ban Thường vụ Đảng ủy Khối tháng 3 năm 2018 (3 tháng trước)