Hội nghị Ban Thường vụ Đảng ủy Khối phiên thường kỳ tháng 9/2018

28/09/2018 | 199

Ngày 28 tháng 9 năm 2018, tại Hà Nội, Ban Thường vụ Đảng ủy các cơ quan Trung ương tổ chức Hội nghị phiên thường kỳ tháng 9/2018. Đồng chí Sơn Minh Thắng, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối chủ trì Hội nghị.

 

Ảnh: Hội nghị Ban Thường vụ Đảng ủy Khối phiên thường kỳ tháng 9/2018

Dự Hội nghị có các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Khối và các đồng chí đại diện các Vụ thuộc các Ban của Trung ương Đảng được phân công theo dõi Đảng ủy Khối.

Tại Hội nghị, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối cho ý kiến vào các nội dung: (1) Dự thảo Báo cáo đánh giá kết quả công tác 9 tháng, nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng cuối năm 2018 của Đảng bộ Khối; (2) Dự thảo Báo cáo đánh giá kết quả 10 năm thực hiện Nghị quyết số 25-NQ/TW ngày 25/8/2008 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa X về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thanh niên thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa”; (3) Bản thảo cuốn Lịch sử Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương (1948 - 2018); (4) Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Truyền thống của Đảng bộ Khối (07/11/1948 - 07/11/2018) và một số nội dung khác.

Về dự thảo Báo cáo đánh giá kết quả công tác 9 tháng, nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng cuối năm 2018, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối đã thảo luận, cho ý kiến làm rõ hơn đối với các vấn đề về bối cảnh tình hình chung trong 9 tháng qua; kết quả lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng Đảng, cũng như chỉ ra một số hạn chế trong lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện một số nhiệm vụ còn chậm, như: việc rà soát, sửa đổi bổ sung Quyết định số 98-QĐ/TW của Bộ Chính trị về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy của Đảng ủy Khối; về báo cáo tự kiểm tra, rà soát việc thực hiện công tác cán bộ; việc xây dựng Đề án sắp xếp tổ chức, bộ máy cơ quan Đảng ủy Khối và xây dựng Kế hoạch khắc phục hạn chế, khuyết điểm theo Thông báo kết luận kiểm tra của Ủy ban Kiểm tra Trung ương;... Ban Thường vụ Đảng ủy Khối cũng đã thống nhất xác định nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện trong 3 tháng cuối năm 2018, nhất là các nhiệm vụ triển khai còn chậm và các nội dung hoạt động hướng tới kỷ niệm 70 năm Ngày Truyền thống của Đảng bộ Khối.

Về dự thảo Báo cáo đánh giá kết quả 10 năm thực hiện Nghị quyết số 25-NQ/TW ngày 25/8/2008 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa X về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thanh niên thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa”, Ban Thường vụ đã thảo luận, đóng góp nhiều ý kiến, trong đó đề nghị bổ sung các nhận định đánh giá cho sát với tình hình thanh niên và công tác thanh niên của Đảng bộ Khối; bổ sung phụ lục về kết quả thực hiện so với các chỉ tiêu chủ yếu trong Nghị quyết.

Các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ đã góp ý trực tiếp vào Bản thảo cuốn Lịch sử Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương (1948 - 2018); cho ý kiến về việc tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Truyền thống của Đảng bộ Khối (07/11/1948 - 07/11/2018) và thống nhất nội dung, chương trình tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ Khối lần thứ mười bốn.

Kết thúc Hội nghị, đồng chí Sơn Minh Thắng, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối đề nghị Ban Thường vụ ủy quyền cho Thường trực Đảng ủy Khối chỉ đạo các ban, đơn vị Đảng ủy Khối theo nhiệm vụ phân công tiếp thu, hoàn thiện nội dung dự thảo các báo cáo để trình Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ Khối lần thứ mười bốn, nhiệm kỳ 2015-2020 theo Quy chế và Chương trình làm việc năm 2018./.

Hải Anh

f

Các bài viết khác

Cơ quan Đảng ủy Khối tổ chức gặp mặt đầu xuân Kỷ Hợi 2019

Cơ quan Đảng ủy Khối tổ chức gặp mặt đầu xuân Kỷ Hợi 2019
8 ngày trước

"Dân chủ - đoàn kết - trí tuệ - đổi mới và phát triển"
16 ngày trước

Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương gặp mặt báo chí nhân dịp đón Xuân 2019

Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương gặp mặt báo chí nhân dịp đón Xuân 2019
25 ngày trước

Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương tổ chức gặp mặt cán bộ hưu trí

Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương tổ chức gặp mặt cán bộ hưu trí
25 ngày trước

• Ngành Tổ chức xây dựng Đảng triển khai nhiệm vụ năm 2019 (1 tháng trước)

• Cơ quan Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương tổng kết công tác năm 2018, triển khai nhiệm vụ năm 2019 (1 tháng trước)

• Bài phát biểu của đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương tại Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương lần thứ 15 (1 tháng trước)

• Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương lần thứ mười lăm, nhiệm kỳ 2015-2020 (1 tháng trước)

• Phát huy truyền thống 70 năm, Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương vững bước trên con đường đổi mới (1 tháng trước)

• Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 khóa XII của Đảng (1 tháng trước)

• Hướng dẫn đánh giá chất lượng sinh hoạt chi bộ trong Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương (2 tháng trước)

• Hội nghị Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương phiên thường kỳ tháng 12/2018 (2 tháng trước)

• Lịch sử Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương (1948 - 2018) (3 tháng trước)

• Hội nghị Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương phiên thường kỳ tháng 10 năm 2018 (3 tháng trước)