Hội nghị Ban Thường vụ Đảng ủy Khối phiên thường kỳ tháng 7 năm 2018

01/08/2018 | 869

Sáng 01/8/2018, tại Hà Nội, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương tổ chức Hội nghị phiên thường kỳ tháng 7/2018. Đồng chí Sơn Minh Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối chủ trì Hội nghị. Dự Hội nghị có các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Khối và các đồng chí đại diện lãnh đạo các vụ thuộc các Ban của Trung ương Đảng được phân công theo dõi Đảng bộ Khối.

Ảnh: Đồng chí Sơn Minh Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối chủ trì Hội nghị 

Tại Hội nghị, các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ đã thảo luận, cho ý kiến vào các nội dung văn bản dự thảo: (1) Báo cáo và dự thảo Thông báo kết luận kiểm tra đối với Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ Tư pháp; Báo cáo và dự thảo Thông báo kết luận kiểm tra đối với Ban Thường vụ Đảng ủy cơ quan Ngân hàng Trung ương. (2) dự thảo Kế hoạch khắc phục những hạn chế, khuyết điểm theo Thông báo kết luận kiểm tra số 446-TB/UBKTW ngày 04/6/2018 của Ủy ban Kiểm tra Trung ương và một số nội dung công tác khác.

Thảo luận, góp ý kiến tại Hội nghị về nội dung các văn bản dự thảo, các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ đã trao đổi, thảo luận, góp ý và thống nhất với các nội dung đề xuất.

Kết luận Hội nghị, đồng chí Sơn Minh Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng Bí thư Đảng ủy Khối đã ghi nhận và đánh giá cao những ý kiến trao đổi cụ thể, thẳng thắn, sâu sắc, trách nhiệm của các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ và đề nghị Ban Thường vụ Đảng ủy Khối ủy quyền cho Thường trực Đảng ủy Khối chỉ đạo các ban, đơn vị, các đoàn kiểm tra của Đảng ủy Khối tiếp thu, bổ sung, hoàn thiện các văn bản theo quy định.

Về Báo cáo và dự thảo Thông báo kết luận kiểm tra đối với Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ Tư pháp và Đảng ủy cơ quan Ngân hàng Trung ương, đồng chí Bí thư Đảng ủy Khối yêu cầu các đoàn kiểm tra tiếp thu các ý kiến, bổ sung hoàn thiện văn bản để trình ký ban hành và yêu cầu Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Khối tham mưu xây dựng chương trình, nội dung kiểm tra hàng năm có trọng tâm, trọng điểm, sát tình hình nhiệm vụ của từng cấp ủy.

Về dự thảo Kế hoạch khắc phục những hạn chế, khuyết điểm theo Thông báo kết luận kiểm tra số 446-TB/UBKTW ngày 04/6/2018 của Ủy ban Kiểm tra Trung ương, đồng chí Bí thư Đảng ủy Khối đề nghị Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Khối nêu rõ những nội dung thực hiện của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối và của Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Khối và lộ trình thực hiện; quan tâm công tác tổ chức tập huấn, học tập, bồi dưỡng nghiệp vụ công tác tổ chức xây dựng đảng, trong đó chú trọng nghiệp vụ công tác kiểm tra, giám sát cho cấp ủy và ủy ban kiểm tra đảng ủy trực thuộc; tham mưu xây dựng và ban hành các văn bản để lãnh đạo, chỉ đạo, hướng dẫn thực hiện; tham mưu kiện toàn bộ máy và cán bộ cơ quan Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Khối và tham mưu chỉ đạo cấp ủy trực thuộc bố trí cán bộ làm công tác kiểm tra, giám sát chuyên trách theo quy định.

A.H


Các bài viết khác

Đồng chí Lại Xuân Lâm được điều động giữ chức Phó Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương

Đồng chí Lại Xuân Lâm được điều động giữ chức Phó Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương
2 ngày trước

Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương phối hợp với Đảng ủy Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch trao tặng Kỷ niệm chương

Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương phối hợp với Đảng ủy Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch trao tặng Kỷ niệm chương
3 ngày trước

Đồng chí Lê Mạnh Hùng giữ chức Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương

Đồng chí Lê Mạnh Hùng giữ chức Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương
10 ngày trước

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy cơ quan chuyên trách tham mưu, giúp việc tỉnh ủy, thành ủy

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy cơ quan chuyên trách tham mưu, giúp việc tỉnh ủy, thành ủy
11 ngày trước

• Công bố Quyết định điều động, chỉ định Phó Bí thư Đảng ủy Khối (13 ngày trước)

• Thường trực Đảng ủy Khối chúc mừng Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối (18 ngày trước)

• Thường trực Đảng ủy Khối trao tặng nhà tình nghĩa cho các gia đình chính sách tỉnh Quảng Trị (20 ngày trước)

• Phát huy truyền thống, thấm nhuần đạo lý “uống nước nhớ nguồn” ở Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương (24 ngày trước)

• Công bố và trao quyết định nghỉ hưu đối với đồng chí Trần Hồng Hà, Phó Bí thư Đảng ủy Khối (26 ngày trước)

• Cơ quan Đảng ủy Khối gặp mặt cán bộ, công chức, người lao động là thân nhân gia đình liệt sĩ, thương binh (26 ngày trước)

• Hội thảo khoa học “Lịch sử Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương (1948 - 2018) (1 tháng trước)

• Đảng ủy, Cơ quan, Công đoàn cơ quan Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương sơ kết công tác 6 tháng đầu năm 2018, triển khai nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2018 (1 tháng trước)

• Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương lần thứ mười ba, nhiệm kỳ 2015-2020 (1 tháng trước)

• Công bố và trao Quyết định nghỉ hưu để hưởng chế độ bảo hiểm xã hội đối với 3 đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Khối (1 tháng trước)