Hội nghị Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương tháng 3/2023

31/03/2023 | 537

Sáng ngày 31/3/2023, tại Hà Nội, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương tổ chức Hội nghị phiên thường kỳ tháng 3 năm 2023. Đồng chí Nguyễn Văn Thể, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối chủ trì Hội nghị. Dự Hội nghị có các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Khối và các đồng chí đại diện lãnh đạo cấp vụ thuộc các ban Đảng Trung ương được phân công theo dõi Đảng bộ Khối.

Ảnh: Toàn cảnh Hội nghị Ban Thường vụ Đảng ủy Khối phiên thường kỳ tháng 3/2023

Khai mạc Hội nghị, đồng chí Bí thư Đảng ủy Khối đề nghị các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Khối tập trung nghiên cứu, thảo luận, cho ý kiến vào các nội dung văn bản: (1) Báo cáo kết quả công tác quý I; nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm quý II năm 2023 của Đảng bộ Khối; (2) Nội dung và thời gian Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ Khối lần thứ 12; (3) Báo cáo tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 02-NQ/ĐUK ngày 10/10/2012 của Ban Chấp hành Đảng bộ Khối về tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác chính trị, tư tưởng và Kết luận của Ban Chấp hành Đảng bộ Khối về tiếp tục thực hiện Nghị quyết; (4) Về kiểm điểm, đánh giá, xếp loại các đảng bộ và tập thể ban thường vụ, ban chấp hành các đảng bộ trực thuộc Đảng ủy Khối năm 2022; (5) Về việc kiện toàn Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối nhiệm kỳ 2020 - 2025; (6) Quy định tiếp nhận, tuyển dụng cán bộ, công chức cơ quan Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương và một số nội dung khác.

Thảo luận tại Hội nghị, các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ nêu nhiều ý kiến đánh giá nội dung văn bản Báo cáo kết quả công tác quý I; nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm quý II năm 2023 của Đảng bộ Khối về công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối; kết quả công tác lãnh đạo và phối hợp lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị; kết quả công tác xây dựng Đảng. Trong đó, nhấn mạnh các ưu điểm, hạn chế và các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm, các đề xuất, kiến nghị trong thực hiện nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng Đảng quý II năm 2023 của Đảng bộ Khối.

Cũng tại Hội nghị, các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ cũng nêu các ý kiến đánh giá sâu sắc, phân tích cụ thể, làm rõ những ưu điểm, hạn chế và đề xuất, kiến nghị các giải pháp trong dự thảo Báo cáo tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 02-NQ/ĐUK của Ban Chấp hành Đảng bộ Khối khóa XII về “Tiếp tục đổi mới và nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác chính trị tư tưởng” và dự thảo Kết luận của Ban Chấp hành Đảng bộ Khối về tiếp tục thực hiện Nghị quyết.

Các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ đã cho ý kiến sâu sắc và yêu cầu rà soát kỹ theo các tiêu chí cụ thể để đánh giá, xếp loại các đảng bộ và tập thể ban thường vụ, ban chấp hành các đảng bộ trực thuộc Đảng ủy Khối năm 2022; đồng thời cho ý kiến sâu sắc, cụ thể, điều chỉnh, bổ sung cho phù hợp với tình hình thực tiễn vào các nội dung văn bản khác được trình bày tại Hội nghị.

Kết luận Hội nghị, đồng chí Bí thư Đảng ủy Khối ghi nhận và đánh giá cao những ý kiến đóng góp sâu sắc, nhiệt tình, tâm huyết, trách nhiệm của các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Khối vào các nội dung văn bản dự thảo trình tại Hội nghị và đề nghị các đồng chí Phó Bí thư Đảng ủy Khối chỉ đạo các ban, đơn vị của Đảng ủy Khối tiếp thu, bổ sung các ý kiến góp ý; các đề xuất kiến nghị, giải pháp cần điều chỉnh phù hợp với tình hình thực tiễn để hoàn thiện văn bản đảm bảo chặt chẽ, đúng quy định để ban hành, tổ chức thực hiện; đồng thời trình, xin ý kiến những nội dung thuộc thẩm quyền của Ban Chấp hành Đảng bộ Khối tại Hội nghị lần thứ 12.

A.H


Các bài viết khác

Trao Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng cho đồng chí Nguyễn Văn Thể, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối

Trao Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng cho đồng chí Nguyễn Văn Thể, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối
2 ngày trước

Hội nghị Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương tháng 5/2023

Hội nghị Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương tháng 5/2023
4 ngày trước

Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương phải là Đảng bộ gương mẫu đi đầu trong học tập và làm theo Bác trong cả nước

Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương phải là Đảng bộ gương mẫu đi đầu trong học tập và làm theo Bác trong cả nước
16 ngày trước

Tăng cường tính tiên phong, gương mẫu theo tư tưởng, đạo đức, phong cách hồ chí minh góp phần nâng cao đạo đức cách mạng, quét sạch chủ nghĩa cá nhân trong Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương

Tăng cường tính tiên phong, gương mẫu theo tư tưởng, đạo đức, phong cách hồ chí minh góp phần nâng cao đạo đức cách mạng, quét sạch chủ nghĩa cá nhân trong Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương
16 ngày trước

• Hội nghị Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương tháng 4/2023 (1 tháng trước)

• Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương làm việc với Ban cán sự Đảng và Ban Thường vụ Đảng ủy cơ quan Bộ Kế hoạch và Đầu tư (1 tháng trước)

• Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ Khối lần thứ 12 (mở rộng) (1 tháng trước)

• Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương làm việc với Ban Cán sự Đảng, Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ TN&MT (1 tháng trước)

• Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương làm việc Lãnh đạo, Đảng ủy cơ quan Ban Đối ngoại Trung ương (1 tháng trước)

• Hội nghị công tác tư tưởng và dư luận xã hội giữa nhiệm kỳ Đại hội XIII (1 tháng trước)

• Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương làm việc với Ban cán sự đảng và Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ Nông nghiệp & PTNT (2 tháng trước)

• Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương làm việc với Ban Cán sự đảng, Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ Xây dựng (2 tháng trước)

• Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương làm việc với Đảng đoàn, Đảng ủy Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam (2 tháng trước)

• Hội nghị tổng kết công tác chỉ đạo đại hội chi bộ trực thuộc nhiệm kỳ 2022 - 2025, công tác quy hoạch cấp ủy và triển khai một số văn bản mới trong công tác tổ chức xây dựng Đảng năm 2023 (2 tháng trước)