Hội nghị Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương phiên thường kỳ tháng 9/2021

30/09/2021 | 593

Sáng 30/9/2021 tại Hà Nội, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương tổ chức Hội nghị phiên thường kỳ tháng 9 năm 2021. Đồng chí Huỳnh Tấn Việt, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối chủ trì Hội nghị. Dự Hội nghị có các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Khối và các đồng chí đại diện lãnh đạo cấp vụ thuộc các ban Đảng Trung ương được phân công theo dõi Đảng bộ Khối.

Ảnh: Hội nghị Ban Thường vụ Đảng ủy Khối tháng 9/2021

 Tại Hội nghị, đồng chí Huỳnh Tấn Việt, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối đề nghị các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ tập trung nghiên cứu, thảo luận cho ý kiến vào các nội dung văn bản dự thảo: (1) Báo cáo kết quả công tác 9 tháng, nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng cuối năm 2021 của Đảng bộ Khối; (2) Đề án và dự thảo Nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ Khối khóa XIII về “Tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy đảng trong Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương thực hiện chuyển đổi số và ứng dụng công nghệ số trong các hoạt động công tác đảng”; (3) Báo cáo sơ kết 05 năm thực hiện Nghị quyết số 02-NQ/ĐUK ngày 27/10/2016 của Ban Chấp hành Đảng bộ Khối về đổi mới phương thức, nâng cao chất lượng học tập, quán triệt nghị quyết của Đảng và dự thảo Kết luận của Ban Chấp hành Đảng bộ Khối về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 02-NQ/ĐUK; (4) Báo cáo sơ kết 05 năm thực hiện Chỉ thị số 04-CT/ĐUK của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối về tăng cường xây dựng đội ngũ báo cáo viên trong Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương và dự thảo Kết luận về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 04-CT/ĐUK; (5) Quy chế làm việc của Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Khối nhiệm kỳ 2020-2025 (sửa đổi, bổ sung); (6) Quy định giải quyết tố cáo đối với cấp ủy viên và đảng viên là cán bộ lãnh đạo, quản lý trong Đảng bộ Khối (sửa đổi, bổ sung); (7) Một số nội dung về công tác cán bộ, cấp ủy.

Thảo luận tại Hội nghị, các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ cơ bản đồng tình với các văn bản trình tại Hội nghị, đồng thời tập trung cho ý kiến sâu sắc, phân tích làm rõ tiêu đề và mục tiêu, các giải pháp trong dự thảo Đề án và dự thảo Nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ Khối khóa XIII về “Tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy đảng trong Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương thực hiện chuyển đổi số và ứng dụng công nghệ số trong các hoạt động công tác đảng” để Nghị quyết thiết thực đi vào cuộc sống; sớm kiện toàn theo cơ cấu theo Tờ trình về nội dung công tác cấp ủy nhiệm kỳ 2020 - 2025 và công tác cán bộ; bổ sung các nội dung cần thiết để hoàn thiện nội dung một số văn bản dự thảo khác.

Kết luận Hội nghị, đồng chí Bí thư Đảng ủy Khối ghi nhận và đánh giá cao sự chuẩn bị của các ban, đơn vị, tổ biên tập Đề án và những ý kiến đóng góp sâu sắc, nhiệt tình, tâm huyết, trách nhiệm và có ý nghĩa thiết thực của các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Khối.

Đồng chí Bí thư Đảng ủy Khối đề nghị các ban, đơn vị, tổ biên tập Đề án của Đảng ủy Khối tiếp thu, bổ sung các ý kiến góp ý tại Hội nghị của các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ để hoàn thiện các văn bản dự thảo một cách kỹ lưỡng, đảm bảo chặt chẽ, đúng nguyên tắc, quy định để trình Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ Khối lần thứ 6.

Anh Hoa


Các bài viết khác

Họp báo về Hội thảo khoa học quốc gia “Nâng cao đạo đức cách mạng, quét sạch chủ nghĩa cá nhân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”

Họp báo về Hội thảo khoa học quốc gia “Nâng cao đạo đức cách mạng, quét sạch chủ nghĩa cá nhân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”
17 ngày trước

Khai mạc kỳ thi tuyển dụng công chức cơ quan Đảng ủy Khối

Khai mạc kỳ thi tuyển dụng công chức cơ quan Đảng ủy Khối
1 tháng trước

Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ Khối lần thứ 8 (mở rộng)

Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ Khối lần thứ 8 (mở rộng)
1 tháng trước

Phát biểu của Chủ tịch Nước Nguyễn Xuân Phúc tại Chương trình Kỷ niệm 15 năm Ngày thành lập Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương

Phát biểu của Chủ tịch Nước Nguyễn Xuân Phúc tại Chương trình Kỷ niệm 15 năm Ngày thành lập Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương
1 tháng trước

• Diễn văn Kỷ niệm 15 năm Ngày thành lập Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương (11/4/2007 - 11/4/2022) (1 tháng trước)

• Kỷ niệm 15 năm Ngày thành lập Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương (11/4/2007 - 11/4/2022) (1 tháng trước)

• Tọa đàm khoa học “Giải pháp nâng cao chất lượng công tác dân vận trong Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương” (1 tháng trước)

• Hội nghị Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương tháng 3/2022 (1 tháng trước)

• Hội nghị Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương phiên thường kỳ tháng 3/2022 (2 tháng trước)

• Hội nghị Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương phiên thường kỳ tháng 02/2022 (2 tháng trước)

• Kế hoạch tuyên truyền Kỷ niệm 15 năm Ngày thành lập Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương (11/4/2007 - 11/4/2022) (3 tháng trước)

• Dưới ngọn cờ vinh quang của Đảng, đất nước vững bước phát triển và hội nhập (3 tháng trước)

• Những vấn đề mới cơ bản trong Quy định số 22-QĐ/TW, ngày 28/7/2021 của Ban Chấp hành Trung ương về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng (3 tháng trước)

• Hội nghị Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương phiên thường kỳ tháng 01/2022 (4 tháng trước)