Hội nghị Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương phiên thường kỳ tháng 8/2021

19/08/2021 | 106

Sáng 19/8/2021, tại Hà Nội, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương tổ chức Hội nghị phiên thường kỳ tháng 8 năm 2021. Đồng chí Huỳnh Tấn Việt, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối chủ trì Hội nghị. Dự Hội nghị có các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ (chuyên trách) Đảng ủy Khối.

Ảnh: Hội nghị Ban Thường vụ Đảng ủy Khối tháng 8/2021

Tại Hội nghị, đồng chí Huỳnh Tấn Việt, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối đề nghị các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ tập trung nghiên cứu, thảo luận cho ý kiến vào các nội dung văn bản dự thảo: Tờ trình và Báo cáo tổng kết, đánh giá tình hình thực hiện Quy định số 215-QĐ/TW ngày 26/3/2009 của Ban Bí thư về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy của đảng ủy các đơn vị sự nghiệp Trung ương.

Thực hiện chỉ đạo của Ban Bí thư Trung ương Đảng về việc tổng kết, đánh giá tình hình thực hiện Quy định số 215-QĐ/TW ngày 26/3/2009 của Ban Bí thư về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy của đảng ủy đơn vị sự nghiệp Trung ương; Ban Thường vụ Đảng ủy Khối đã xây dựng kế hoạch, chỉ đạo 06 đảng ủy đơn vị sự nghiệp Trung ương gồm: Thông tấn xã Việt Nam, Đài Truyền hình Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam tổng kết việc triển khai thực hiện Quy định 215; đồng thời đề xuất lập Ban Chỉ đạo xây dựng Đề án tổng kết. Trên cơ sở tổng hợp báo cáo và khảo sát tại 06 đảng ủy đơn vị sự nghiệp Trung ương và tiếp thu ý kiến các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Khối, ý kiến các chuyên gia, các nhà khoa học… Đảng ủy Khối đã xây dựng báo cáo tổng kết, đánh giá tình hình thực hiện Quy định 215, đồng thời nêu một số đề xuất, kiến nghị Ban Bí thư cập nhật, bổ sung cho phù hợp, thống nhất với các quy định mới của Đảng, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Thảo luận tại Hội nghị, các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ đã đóng góp nhiều ý kiến vào văn bản trình tại Hội nghị, đồng thời tổng kết, đánh giá sâu sắc, phân tích làm rõ và bổ sung các nội dung cần thiết để hoàn thiện văn vản dự thảo.

Kết luận Hội nghị, đồng chí Bí thư Đảng ủy Khối ghi nhận và đánh giá cao sự chuẩn bị của Ban Tổ chức Đảng ủy Khối và Tổ biên tập Đề án và đồng tình với những ý kiến đóng góp sâu sắc, nhiệt tình, tâm huyết, trách nhiệm của các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Khối.

Đồng chí Bí thư Đảng ủy Khối đề nghị Ban Tổ chức Đảng ủy Khối, Tổ biên tập Đề án của Đảng ủy Khối tiếp tục phối hợp với 06 đảng ủy đơn vị sự nghiệp Trung ương tham mưu, xây dựng, cung cấp số liệu kịp thời cập nhật, bổ sung cho phù hợp, thống nhất với các quy định mới của Đảng, Nhà nước về chức năng, nhiệm vụ của Đảng ủy Khối và các đảng ủy đơn vị sự nghiệp Trung ương, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới để hoàn thiện các dự thảo văn bản báo cáo Ban Tổ chức Trung ương, trình Ban Bí thư đúng tiến độ thời gian..

Anh Hoa


Các bài viết khác

Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương đẩy mạnh công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, trọng tâm là thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII

Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương đẩy mạnh công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, trọng tâm là thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII
12 ngày trước

Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ Khối lần thứ 6 (mở rộng)

Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ Khối lần thứ 6 (mở rộng)
13 ngày trước

Thường trực Đảng ủy Khối gặp mặt nhân kỷ niệm ngày truyền thống các ngành xây dựng Đảng

Thường trực Đảng ủy Khối gặp mặt nhân kỷ niệm ngày truyền thống các ngành xây dựng Đảng
14 ngày trước

Hội nghị Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương phiên thường kỳ tháng 9/2021

Hội nghị Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương phiên thường kỳ tháng 9/2021
27 ngày trước

• Hội nghị chuyển giao, tiếp nhận tổ chức đảng và đảng viên về trực thuộc Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương (28 ngày trước)

• Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương tiếp tục ủng hộ phòng, chống dịch Covid-19 (1 tháng trước)

• Một số nội dung mới trong Quy định thi hành Điều lệ Đảng (2 tháng trước)

• Tổng kết, đánh giá tình hình thực hiện Quy định 215 của Ban Bí thư về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy của đảng uỷ đơn vị sự nghiệp Trung ương (2 tháng trước)

• Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương hỗ trợ tỉnh Phú Yên phòng, chống dịch bệnh Covid-19 (2 tháng trước)

• Lễ trao tặng Huy hiệu Đảng, Huân chương và các hình thức khen thưởng (3 tháng trước)

• Cơ quan Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương sơ kết công tác 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2021 (3 tháng trước)

• Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ Khối lần thứ 5 (mở rộng) (3 tháng trước)

• Hội nghị báo cáo viên cấp Đảng ủy Khối tháng 6/2021 (4 tháng trước)

• Hội nghị Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương phiên thường kỳ tháng 6/2021 (4 tháng trước)