Hội nghị Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương phiên thường kỳ tháng 5/2020

15/05/2020 | 170

Sáng 15/5/2020, tại Hà Nội, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương tổ chức Hội nghị phiên thường kỳ tháng 5 năm 2020. Đồng chí Sơn Minh Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối chủ trì Hội nghị. Dự Hội nghị có các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Khối và các đồng chí đại diện lãnh đạo các vụ thuộc các ban Đảng Trung ương được phân công theo dõi Đảng bộ Khối.

Ảnh: Toàn cảnh Hội nghị Ban Thường vụ Đảng ủy Khối phiên thường kỳ tháng 5/2020

Tại Hội nghị, đồng chí Sơn Minh Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối đề nghị các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ tập trung trao đổi, thảo luận, cho ý kiến vào các nội dung văn bản dự thảo: (1) Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương khóa XII tại Đại hội Đảng bộ Khối lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 (dự thảo lần 2); (2) Báo cáo kiểm điểm của Ban Chấp hành Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương khóa XII, nhiệm kỳ 2015 - 2020 (dự thảo lần 1); (3) Đề án nhân sự Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2020 - 2025; (4) Đề án phân bổ số lượng đại biểu tham dự Đại hội đại biểu tham dự Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2020 - 2025; (5) Tờ trình về việc rà soát, bổ sung quy hoạch Ban Chấp hành Đảng bộ Khối, nhiệm kỳ 2020 - 2025 và một số văn bản dự thảo khác.

Kết luận Hội nghị, đồng chí Bí thư Đảng ủy Khối đánh giá cao công tác biên soạn về nội dung các văn bản dự thảo của các ban, đơn vị, các tiểu ban của Đại hội và ghi nhận những ý kiến đóng góp, trao đổi sâu sắc, nhiệt tình, thẳng thắn, trách nhiệm của các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ về bố cục, nội dung chi tiết của các văn bản.

Đồng chí Bí thư Đảng ủy Khối đề nghị các ban, đơn vị, các tiểu ban của Đại hội tiếp thu, bổ sung các ý kiến vào các văn bản dự thảo để văn bản sâu sắc, chặt chẽ, đúng quy định. Đồng chí nhấn mạnh, các Tiểu ban Đại hội cần nghiên cứu các văn bản, tài liệu của Trung ương, bám sát quy định của Trung ương và các tài liệu có liên quan để làm căn cứ đánh giá, nhận định các nội dung trong dự thảo Báo cáo và làm cơ sở xây dựng phương án nhân sự Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương lần thứ XIII nhiệm kỳ 2020 - 2025 đảm bảo cơ cấu, chất lượng.

A.H


Các bài viết khác

Hội nghị Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương tháng 5/2020

Hội nghị Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương tháng 5/2020
3 ngày trước

Hội nghị công bố các Quyết định của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối về công tác tổ cán bộ

Hội nghị công bố các Quyết định của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối về công tác tổ cán bộ
5 ngày trước

Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương lần thứ 20

Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương lần thứ 20
10 ngày trước

Tiểu ban Tuyên truyền Đại hội XIII của Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương nhiệm kỳ 2020 - 2025 họp phiên thứ hai

Tiểu ban Tuyên truyền Đại hội XIII của Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương nhiệm kỳ 2020 - 2025 họp phiên thứ hai
24 ngày trước

• Thủ tướng Chính phủ chỉ thị tiếp tục các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 trong tình hình mới (1 tháng trước)

• Tổng Bí thư: Công tác nhân sự liên quan đến sự sống còn của Đảng (1 tháng trước)

• Hội nghị trực tuyến tập huấn, chuyển giao phần mềm kiểm phiếu bầu cử (1 tháng trước)

• Thủ tướng: Nới lỏng một bước hoạt động xã hội nhưng phải kiểm soát đúng mức (1 tháng trước)

• Cơ quan Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương tổ chức Hội nghị công bố các Quyết định về công tác tổ chức, cán bộ (1 tháng trước)

• Không được lơi lỏng, chủ quan, không được phép lơ là, mất cảnh giác (1 tháng trước)

• Thực hiện nghiêm túc các giải pháp phòng, chống dịch bệnh (1 tháng trước)

• Phòng, chống dịch COVID-19: Tiếp tục thực hiện nghiêm cách ly toàn xã hội (1 tháng trước)

• Chuẩn bị kịch bản, giải pháp cho làn sóng thứ 2 lây nhiễm COVID-19 (1 tháng trước)

• Toàn thể dân tộc Việt Nam chung sức, đồng lòng để chiến thắng đại dịch Covid-19 (2 tháng trước)