Hội nghị Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương phiên thường kỳ tháng 12/2019

27/12/2019 | 3945

Sáng 27/12/2019, tại Hà Nội, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương tổ chức Hội nghị phiên thường kỳ tháng 12 năm 2019. Đồng chí Sơn Minh Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối chủ trì Hội nghị. Dự Hội nghị có các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Khối và các đồng chí đại diện lãnh đạo các vụ thuộc các ban Đảng Trung ương được phân công theo dõi Đảng bộ Khối.

 

Ảnh: Toàn cảnh Hội nghị Ban Thường vụ Đảng ủy Khối phiên thường kỳ tháng 12/2019

Tại Hội nghị, các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ đã trao đổi, thảo luận, cho ý kiến vào các nội dung: (1) Đề án “Chuyển giao, tiếp nhận các đảng bộ tổng công ty nhà nước trực thuộc Đảng ủy một số Bộ về trực thuộc Đảng ủy Ủy ban; tổ chức lại các đảng bộ thành Đảng bộ cấp trên cơ sở Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp”; (2) Một số nội dung về công tác tổ chức, cán bộ; (3) Báo cáo kiểm điểm tập thể Ban Thường vụ và tổ chức kiểm điểm cá nhân các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Khối năm 2019.

Thảo luận tại Hội nghị, các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ đã trao đổi sôi nổi, góp ý kiến thẳng thắn vào từng nội dung văn bản cụ thể.

Về Đề án “Chuyển giao, tiếp nhận các đảng bộ tổng công ty nhà nước trực thuộc Đảng ủy một số Bộ về trực thuộc Đảng ủy Ủy ban; tổ chức lại các đảng bộ thành Đảng bộ cấp trên cơ sở Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp”, các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ thống nhất đồng ý lập Đảng bộ cấp trên cơ sở Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp trên cơ sở Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam; Quy định 29-QĐ/TW của Ban Chấp hành Trung ương về thi hành Điều lệ Đảng…; giao Thường trực Đảng ủy Khối chỉ đạo Ban Tổ chức Đảng ủy Khối phối hợp với Đảng ủy Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp rà soát lại cơ cấu nhân sự đảm bảo đủ điều kiện, tiêu chuẩn tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Ủy ban theo quy định.

Tại Hội nghị, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối đã tiến hành kiểm điểm tập thể Ban Thường vụ và từng cá nhân các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ kiểm điểm đánh giá, xếp loại năm 2019 theo Hướng dẫn 21-HD/BTCTW hướng dẫn kiểm điểm, đánh giá chất lượng hằng năm đối với tổ chức đảng, đảng viên và tập thể, cá nhân lãnh đạo quản lý các cấp.

Kết luận Hội nghị, đồng chí Sơn Minh Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối ghi nhận những ý kiến đóng góp, trao đổi sâu sắc, nhiệt tình, thẳng thắn, trách nhiệm của các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ vào từng nội dung văn bản tại Hội nghị. Đồng chí Bí thư Đảng ủy Khối đề nghị các ban, đơn vị tiếp thu, bổ sung các ý kiến, hoàn thiện các văn bản dự thảo để văn bản chặt chẽ, đúng quy định trình Thường trực Đảng ủy Khối ký ban hành.

 

 


Các bài viết khác

Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ Khối lần thứ 21

Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ Khối lần thứ 21
3 ngày trước

Hội nghị sơ kết công tác tuyên giáo 6 tháng đầu năm 2020, tọa đàm “công tác tuyên giáo của Đảng trong thời kỳ  mới”, biểu dương, khen thưởng tổ chức đảng, đảng viên tiêu biểu 04 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW

Hội nghị sơ kết công tác tuyên giáo 6 tháng đầu năm 2020, tọa đàm “công tác tuyên giáo của Đảng trong thời kỳ mới”, biểu dương, khen thưởng tổ chức đảng, đảng viên tiêu biểu 04 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW
4 ngày trước

Hội nghị Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương

Hội nghị Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương
10 ngày trước

Hội nghị công bố các quyết định về công tác cán bộ

Hội nghị công bố các quyết định về công tác cán bộ
11 ngày trước

• Đại hội Đảng bộ cơ quan Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương nhiệm kỳ 2020 - 2025 thành công tốt đẹp (12 ngày trước)

• Hội nghị góp ý vào dự thảo Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Đảng bộ Khối khóa XII trình Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 (21 ngày trước)

• Thường trực Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương chúc mừng các cơ quan thông tấn báo chí (23 ngày trước)

• Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Quyết định 290-QĐ/TW của Bộ Chính trị về quy chế công tác dân vận của hệ thống chính trị (26 ngày trước)

• Kết quả bước đầu trong công tác chỉ đạo đại hội đảng bộ các cấp trong Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương (1 tháng trước)

• Hội nghị Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương tháng 5/2020 (1 tháng trước)

• Hội nghị công bố các Quyết định của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối về công tác tổ cán bộ (1 tháng trước)

• Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương lần thứ 20 (1 tháng trước)

• Hội nghị Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương phiên thường kỳ tháng 5/2020 (1 tháng trước)

• Tiểu ban Tuyên truyền Đại hội XIII của Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương nhiệm kỳ 2020 - 2025 họp phiên thứ hai (2 tháng trước)