Hội nghị Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương phiên thường kỳ tháng 12/2019

27/12/2019 | 504

Sáng 27/12/2019, tại Hà Nội, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương tổ chức Hội nghị phiên thường kỳ tháng 12 năm 2019. Đồng chí Sơn Minh Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối chủ trì Hội nghị. Dự Hội nghị có các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Khối và các đồng chí đại diện lãnh đạo các vụ thuộc các ban Đảng Trung ương được phân công theo dõi Đảng bộ Khối.

 

Ảnh: Toàn cảnh Hội nghị Ban Thường vụ Đảng ủy Khối phiên thường kỳ tháng 12/2019

Tại Hội nghị, các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ đã trao đổi, thảo luận, cho ý kiến vào các nội dung: (1) Đề án “Chuyển giao, tiếp nhận các đảng bộ tổng công ty nhà nước trực thuộc Đảng ủy một số Bộ về trực thuộc Đảng ủy Ủy ban; tổ chức lại các đảng bộ thành Đảng bộ cấp trên cơ sở Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp”; (2) Một số nội dung về công tác tổ chức, cán bộ; (3) Báo cáo kiểm điểm tập thể Ban Thường vụ và tổ chức kiểm điểm cá nhân các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Khối năm 2019.

Thảo luận tại Hội nghị, các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ đã trao đổi sôi nổi, góp ý kiến thẳng thắn vào từng nội dung văn bản cụ thể.

Về Đề án “Chuyển giao, tiếp nhận các đảng bộ tổng công ty nhà nước trực thuộc Đảng ủy một số Bộ về trực thuộc Đảng ủy Ủy ban; tổ chức lại các đảng bộ thành Đảng bộ cấp trên cơ sở Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp”, các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ thống nhất đồng ý lập Đảng bộ cấp trên cơ sở Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp trên cơ sở Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam; Quy định 29-QĐ/TW của Ban Chấp hành Trung ương về thi hành Điều lệ Đảng…; giao Thường trực Đảng ủy Khối chỉ đạo Ban Tổ chức Đảng ủy Khối phối hợp với Đảng ủy Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp rà soát lại cơ cấu nhân sự đảm bảo đủ điều kiện, tiêu chuẩn tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Ủy ban theo quy định.

Tại Hội nghị, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối đã tiến hành kiểm điểm tập thể Ban Thường vụ và từng cá nhân các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ kiểm điểm đánh giá, xếp loại năm 2019 theo Hướng dẫn 21-HD/BTCTW hướng dẫn kiểm điểm, đánh giá chất lượng hằng năm đối với tổ chức đảng, đảng viên và tập thể, cá nhân lãnh đạo quản lý các cấp.

Kết luận Hội nghị, đồng chí Sơn Minh Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối ghi nhận những ý kiến đóng góp, trao đổi sâu sắc, nhiệt tình, thẳng thắn, trách nhiệm của các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ vào từng nội dung văn bản tại Hội nghị. Đồng chí Bí thư Đảng ủy Khối đề nghị các ban, đơn vị tiếp thu, bổ sung các ý kiến, hoàn thiện các văn bản dự thảo để văn bản chặt chẽ, đúng quy định trình Thường trực Đảng ủy Khối ký ban hành.

 

 


Các bài viết khác

Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức góp phần xây dựng đất nước ngày càng giàu đẹp, văn minh (*)

Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức góp phần xây dựng đất nước ngày càng giàu đẹp, văn minh (*)
6 ngày trước

Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương tổ chức gặp mặt báo chí nhân dịp đón Xuân Canh Tý 2020

Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương tổ chức gặp mặt báo chí nhân dịp đón Xuân Canh Tý 2020
9 ngày trước

Hội nghị tổng kết công tác năm 2019 và triển khai nhiệm vụ năm 2020 của Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương

Hội nghị tổng kết công tác năm 2019 và triển khai nhiệm vụ năm 2020 của Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương
16 ngày trước

Cơ quan Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương tổng kết công tác năm 2019, triển khai nhiệm vụ năm 2020

Cơ quan Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương tổng kết công tác năm 2019, triển khai nhiệm vụ năm 2020
17 ngày trước

• Hội nghị Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương phiên thường kỳ tháng 01/2020 (20 ngày trước)

• Hội nghị báo chí toàn quốc năm 2019 (28 ngày trước)

• Hội nghị toàn quốc Ngành Tổ chức xây dựng Đảng tổng kết công tác năm 2019, triển khai nhiệm vụ năm 2020 (1 tháng trước)

• Hội nghị Thông tin chuyên đề quý IV-2019 (1 tháng trước)

• Phiên họp thứ nhất Tiểu ban Văn kiện Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 (1 tháng trước)

• Bảo đảm nguyên tắc giữ vững sự lãnh đạo của Đảng đối với báo chí (1 tháng trước)

• Hội nghị Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương phiên thường kỳ tháng 11/2019 (1 tháng trước)

• Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương làm việc với Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ Ngoại giao (2 tháng trước)

• Hội nghị góp ý Đề án sửa đổi, bổ sung chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy của Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương (2 tháng trước)

• Ban Tuyên giáo Trung ương làm việc với Đảng ủy Bộ Giao thông vận tải (2 tháng trước)