Hội nghị Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương phiên thường kỳ tháng 11/2021

25/11/2021 | 317

Sáng 25/11/2021, tại Hà Nội, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương tổ chức Hội nghị phiên thường kỳ tháng 11 năm 2021. Đồng chí Huỳnh Tấn Việt, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối chủ trì Hội nghị. Dự Hội nghị có các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Khối và các đồng chí đại diện lãnh đạo cấp vụ thuộc các ban Đảng Trung ương được phân công theo dõi Đảng bộ Khối.

Ảnh: Toàn cảnh Hội nghị Ban Thường vụ Đảng ủy Khối tháng 11/2021

Tại Hội nghị, đồng chí Huỳnh Tấn Việt, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối đề nghị các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ tập trung nghiên cứu, thảo luận cho ý kiến vào các nội dung văn bản dự thảo: (1) Kế hoạch tổ chức Kỷ niệm 15 năm thành lập Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương; (2) Báo cáo sơ kết 05 năm và dự thảo Kết luận về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 03-CT/ĐUK ngày 01/9/2016 của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối về “Tăng cường xây dựng đội ngũ cộng tác viên dư luận xã hội trong Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương”; (3) Kế hoạch sơ kết 05 năm thực hiện Nghị quyết số 06-NQ/ĐUK ngày 25/01/2017 của Ban Chấp hành Đảng bộ Khối về “Tăng cường tính tiên phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu cấp ủy, cơ quan, đơn vị trong tình hình hiện nay”; (4) Báo cáo và dự thảo Thông báo kết luận kiểm tra của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối đối với Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ Giáo dục và đào tạo; (5) Báo cáo và dự thảo Thông báo kết luận kiểm tra của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối đối với Đảng ủy cơ quan Ban Kinh tế Trung ương; (6) Báo cáo và dự thảo Thông báo kết quả giám sát chuyên đề của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối đối với Đảng ủy Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật; (7) Báo cáo và dự thảo Thông báo kết quả giám sát chuyên đề của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối đối với Đảng ủy cơ quan Hội Nhà văn Việt Nam.

Thảo luận tại Hội nghị, các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ cơ bản đồng tình với các văn bản trình tại Hội nghị, đồng thời cho ý kiến sâu sắc, phân tích làm rõ việc tổ chức các hoạt động Kỷ niệm 15 năm Ngày thành lập Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương (11/4/2007 - 11/4/2021) bảo đảm trang trọng, thiết thực, hiệu quả, tiết kiệm, an toàn trong phòng, chống dịch Covid-19 và phù hợp với đặc điểm, tình hình thực tiễn của Đảng bộ Khối; cho ý kiến bổ sung các nội dung cần thiết theo các quy định, Điều lệ Đảng để hoàn thiện nội dung một số văn bản dự thảo khác.

Kết luận Hội nghị, đồng chí Bí thư Đảng ủy Khối ghi nhận và đánh giá cao sự chuẩn bị của các ban, đơn vị, đoàn kiểm tra, giám sát và những ý kiến đóng góp sâu sắc, nhiệt tình, tâm huyết, trách nhiệm và có ý nghĩa thiết thực của các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Khối.

Đồng chí Bí thư Đảng ủy Khối đề nghị các ban, đơn vị, đoàn kiểm tra, giám sát của Đảng ủy Khối tiếp thu, bổ sung các ý kiến góp ý tại Hội nghị của các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ để hoàn thiện các văn bản dự thảo một cách kỹ lưỡng, đảm bảo chặt chẽ, đúng nguyên tắc, quy định.

Anh Hoa


Các bài viết khác

Hội nghị Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương phiên thường kỳ tháng 01/2022

Hội nghị Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương phiên thường kỳ tháng 01/2022
6 ngày trước

Cơ quan Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương tổng kết công tác năm 2021, triển khai nhiệm vụ năm 2022

Cơ quan Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương tổng kết công tác năm 2021, triển khai nhiệm vụ năm 2022
19 ngày trước

Hội nghị tổng kết công tác năm 2021 và triển khai nhiệm vụ năm 2022

Hội nghị tổng kết công tác năm 2021 và triển khai nhiệm vụ năm 2022
1 tháng trước

Hội nghị Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương phiên thường kỳ tháng 12/2021

Hội nghị Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương phiên thường kỳ tháng 12/2021
1 tháng trước

• Quán triệt, triển khai thực hiện một số quy định mới của Trung ương và tập huấn nghiệp vụ công tác xây dựng Đảng nhiệm kỳ 2020 - 2025 (2 tháng trước)

• Phát huy truyền thống 73 năm, Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương tiếp tục xây dựng tổ chức đảng trong sạch, vững mạnh (2 tháng trước)

• Hội nghị Thông tin chuyên đề năm 2021 (2 tháng trước)

• Quán triệt, triển khai Quy định số 34-QĐ/TW ngày 14/10/2021 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy của đảng ủy đơn vị sự nghiệp Trung ương (2 tháng trước)

• Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương đẩy mạnh công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, trọng tâm là thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII (3 tháng trước)

• Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ Khối lần thứ 6 (mở rộng) (3 tháng trước)

• Thường trực Đảng ủy Khối gặp mặt nhân kỷ niệm ngày truyền thống các ngành xây dựng Đảng (3 tháng trước)

• Hội nghị Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương phiên thường kỳ tháng 9/2021 (3 tháng trước)

• Hội nghị chuyển giao, tiếp nhận tổ chức đảng và đảng viên về trực thuộc Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương (3 tháng trước)

• Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương tiếp tục ủng hộ phòng, chống dịch Covid-19 (4 tháng trước)