Hội nghị Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương phiên thường kỳ tháng 01/2022

20/01/2022 | 773

Chiều 19/01/2022, tại Hà Nội, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương tổ chức Hội nghị phiên thường kỳ tháng 01 năm 2022. Đồng chí Huỳnh Tấn Việt, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối chủ trì Hội nghị. Dự Hội nghị có các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Khối và các đồng chí đại diện lãnh đạo cấp vụ thuộc các ban Đảng Trung ương được phân công theo dõi Đảng bộ Khối.

Ảnh: Toàn cảnh Hội nghị Ban Thường vụ Đảng ủy Khối tháng 01/2022

Tại Hội nghị, đồng chí Huỳnh Tấn Việt, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối đề nghị các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ tập trung nghiên cứu, thảo luận cho ý kiến vào các nội dung văn bản dự thảo:

(1) Tờ trình về dự thảo Chương trình kiểm tra, giám sát của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối năm 2022; Tờ trình về dự thảo Quy định về tiếp nhận, xử lý đơn thư của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối; Tờ trình về việc xem xét thi hành kỷ luật đảng viên thuộc Đảng bộ Bộ Giáo dục và Đào tạo.

(2) Tờ trình về dự thảo Kế hoạch tổ chức tuyên truyền Kỷ niệm 15 năm Ngày thành lập Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương (11/4/2007 - 11/4/2022); Tờ trình về dự thảo Kế hoạch học tập Chuyên đề năm 2022 về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

(3) Tờ trình về Kết luận của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 01-NQ/ĐUK ngày 19/8/2016 của Đảng ủy Khối về nâng cao chất lượng chi bộ trong Đảng bộ Khối; Tờ trình về việc cho ý kiến vào dự thảo Kế hoạch của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối thực hiện Kết luận số 21-KL/TW của Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII về “Đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”.

(4) Tờ trình về dự thảo Kế hoạch tổ chức Tọa đàm khoa học “Giải pháp nâng cao chất lượng công tác dân vận trong Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương.

Kết luận Hội nghị, đồng chí Bí thư Đảng ủy Khối đề nghị các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Khối tiếp tục đóng góp ý kiến sâu sắc bằng văn bản; các ban, đơn vị tiếp thu, bổ sung để hoàn thiện văn bản.

 

 


Các bài viết khác

Họp báo về Hội thảo khoa học quốc gia “Nâng cao đạo đức cách mạng, quét sạch chủ nghĩa cá nhân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”

Họp báo về Hội thảo khoa học quốc gia “Nâng cao đạo đức cách mạng, quét sạch chủ nghĩa cá nhân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”
17 ngày trước

Khai mạc kỳ thi tuyển dụng công chức cơ quan Đảng ủy Khối

Khai mạc kỳ thi tuyển dụng công chức cơ quan Đảng ủy Khối
1 tháng trước

Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ Khối lần thứ 8 (mở rộng)

Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ Khối lần thứ 8 (mở rộng)
1 tháng trước

Phát biểu của Chủ tịch Nước Nguyễn Xuân Phúc tại Chương trình Kỷ niệm 15 năm Ngày thành lập Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương

Phát biểu của Chủ tịch Nước Nguyễn Xuân Phúc tại Chương trình Kỷ niệm 15 năm Ngày thành lập Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương
1 tháng trước

• Diễn văn Kỷ niệm 15 năm Ngày thành lập Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương (11/4/2007 - 11/4/2022) (1 tháng trước)

• Kỷ niệm 15 năm Ngày thành lập Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương (11/4/2007 - 11/4/2022) (1 tháng trước)

• Tọa đàm khoa học “Giải pháp nâng cao chất lượng công tác dân vận trong Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương” (1 tháng trước)

• Hội nghị Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương tháng 3/2022 (1 tháng trước)

• Hội nghị Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương phiên thường kỳ tháng 3/2022 (2 tháng trước)

• Hội nghị Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương phiên thường kỳ tháng 02/2022 (2 tháng trước)

• Kế hoạch tuyên truyền Kỷ niệm 15 năm Ngày thành lập Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương (11/4/2007 - 11/4/2022) (3 tháng trước)

• Dưới ngọn cờ vinh quang của Đảng, đất nước vững bước phát triển và hội nhập (3 tháng trước)

• Những vấn đề mới cơ bản trong Quy định số 22-QĐ/TW, ngày 28/7/2021 của Ban Chấp hành Trung ương về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng (3 tháng trước)

• Cơ quan Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương tổng kết công tác năm 2021, triển khai nhiệm vụ năm 2022 (4 tháng trước)