Hội nghị Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương phiên thường kỳ tháng 01/2020

06/01/2020 | 1105

Chiều 06/01/2019, tại Hà Nội, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương tổ chức Hội nghị phiên thường kỳ tháng 01 năm 2020. Đồng chí Sơn Minh Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối chủ trì Hội nghị. Dự Hội nghị có các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Khối và các đồng chí đại diện lãnh đạo các vụ thuộc các ban Đảng Trung ương được phân công theo dõi Đảng bộ Khối.

Ảnh: Toàn cảnh Hội nghị Ban Thường vụ Đảng ủy Khối phiên thường kỳ tháng 01/2020

Tại Hội nghị, các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ đã trao đổi, thảo luận, cho ý kiến vào các nội dung văn bản dự thảo: (1) Báo cáo tổng kết năm 2019 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2020 của Đảng bộ Khối; (2) Nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ Khối về nhiệm vụ công tác năm 2020 và dự thảo Chương trình công tác năm 2020 của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối; (3) Đề cương chi tiết Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương khóa XII tại Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2020 - 2025; (4) Kế hoạch công tác năm 2020 của các ban, đơn vị cơ quan Đảng ủy Khối; (5) Báo cáo tổng kết công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đảng năm 2019 và phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm năm 2020 của Đảng bộ Khối; (6) Chương trình kiểm tra, giám sát năm 2020 của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối và một số văn bản dự thảo khác.

Kết luận Hội nghị, đồng chí Sơn Minh Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối đánh giá cao công tác chuẩn bị về nội dung các văn bản dự thảo của các ban, đơn vị và ghi nhận những ý kiến đóng góp, trao đổi sâu sắc, nhiệt tình, thẳng thắn, trách nhiệm của các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ về bố cục, nội dung của các văn bản, đặc biệt các ý kiến lưu ý nhấn mạnh về nhiệm vụ công tác trọng tâm và các mục tiêu, giải pháp về công tác xây dựng Đảng năm 2020.

Đồng chí Bí thư Đảng ủy Khối đề nghị các ban, đơn vị khẩn trương tiếp thu, bổ sung các ý kiến, hoàn thiện các văn bản dự thảo đã thông qua tại Hội nghị để văn bản ngắn gọn, cô đọng, chặt chẽ, đúng quy định trình Hội nghị tổng kết công tác năm 2019, phương hướng, nhiệm vụ công tác năm 2020 của Đảng bộ Khối.

Anh Hoa

 

 


Các bài viết khác

Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức góp phần xây dựng đất nước ngày càng giàu đẹp, văn minh (*)

Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức góp phần xây dựng đất nước ngày càng giàu đẹp, văn minh (*)
6 ngày trước

Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương tổ chức gặp mặt báo chí nhân dịp đón Xuân Canh Tý 2020

Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương tổ chức gặp mặt báo chí nhân dịp đón Xuân Canh Tý 2020
9 ngày trước

Hội nghị tổng kết công tác năm 2019 và triển khai nhiệm vụ năm 2020 của Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương

Hội nghị tổng kết công tác năm 2019 và triển khai nhiệm vụ năm 2020 của Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương
16 ngày trước

Cơ quan Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương tổng kết công tác năm 2019, triển khai nhiệm vụ năm 2020

Cơ quan Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương tổng kết công tác năm 2019, triển khai nhiệm vụ năm 2020
17 ngày trước

• Hội nghị báo chí toàn quốc năm 2019 (28 ngày trước)

• Hội nghị Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương phiên thường kỳ tháng 12/2019 (1 tháng trước)

• Hội nghị toàn quốc Ngành Tổ chức xây dựng Đảng tổng kết công tác năm 2019, triển khai nhiệm vụ năm 2020 (1 tháng trước)

• Hội nghị Thông tin chuyên đề quý IV-2019 (1 tháng trước)

• Phiên họp thứ nhất Tiểu ban Văn kiện Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 (1 tháng trước)

• Bảo đảm nguyên tắc giữ vững sự lãnh đạo của Đảng đối với báo chí (1 tháng trước)

• Hội nghị Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương phiên thường kỳ tháng 11/2019 (1 tháng trước)

• Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương làm việc với Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ Ngoại giao (2 tháng trước)

• Hội nghị góp ý Đề án sửa đổi, bổ sung chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy của Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương (2 tháng trước)

• Ban Tuyên giáo Trung ương làm việc với Đảng ủy Bộ Giao thông vận tải (2 tháng trước)