Hội nghị Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương

05/08/2020 | 176

Sáng 05/8/2020, tại Hà Nội, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương tổ chức Hội nghị thường kỳ năm 2020. Đồng chí Sơn Minh Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối chủ trì Hội nghị. Dự Hội nghị có các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Khối và các đồng chí đại diện lãnh đạo các vụ thuộc các ban Đảng Trung ương được phân công theo dõi Đảng bộ Khối.

Ảnh: Hội nghị Ban Thường vụ Đảng ủy Khối tháng 8/2020

Tại Hội nghị, đồng chí Sơn Minh Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối đề nghị các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ tập trung thảo luận cho ý kiến vào các nội dung văn bản:

(1) Tờ trình về việc tiếp thu ý kiến góp ý vào dự thảo Báo cáo chính trị trình Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2020 - 2025;

(2) Tờ trình về việc tiếp thu ý kiến góp ý vào dự thảo Báo cáo kiểm điểm của Ban Chấp hành Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương khóa XII, nhiệm kỳ 2015 - 2020;

(3) Tờ trình về việc tiếp thu ý kiến góp ý vào dự thảo Chương trình và các tài liệu phục vụ Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2020 - 2025;

(4) Tờ trình về dự thảo Đề án xây dựng các tổ thảo luận tại Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2020 - 2025;

(5) Tờ trình về việc chuẩn bị các tham luận tại Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2020 - 2025;

(6) Tờ trình về công tác nhân sự tái ứng cử và lần đầu tham gia Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII và tái ứng cử Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Phó Bí thư, Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Kết luận Hội nghị, đồng chí Bí thư Đảng ủy Khối đánh giá cao công tác chuẩn bị các văn bản dự thảo của các ban, đơn vị và các tiểu ban của Đại hội Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương lần thứ XIII, đồng thời ghi nhận những ý kiến đóng góp, trao đổi sâu sắc, nhiệt tình, trách nhiệm của các đồng chí dự Hội nghị.

Đồng chí Bí thư Đảng ủy Khối đề nghị Ban Thường vụ Đảng ủy Khối giao Thường trực Đảng ủy Khối chỉ đạo các ban, đơn vị và các tiểu ban, tổ giúp việc các tiểu ban của Đại hội tiếp thu, bổ sung các ý kiến góp ý của các đại biểu về bố cục, nội dung để hoàn thiện các văn bản dự thảo chặt chẽ, đúng quy định.

Anh Hoa


Các bài viết khác

Nâng cao chất lượng công tác tư tưởng ở các cơ quan Trung ương phục vụ Đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội XIII của Đảng

Nâng cao chất lượng công tác tư tưởng ở các cơ quan Trung ương phục vụ Đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội XIII của Đảng
18 ngày trước

Chuẩn bị và tiến hành thật tốt Đại hội XIII của Đảng, đưa đất nước bước vào một giai đoạn phát triển mới

Chuẩn bị và tiến hành thật tốt Đại hội XIII của Đảng, đưa đất nước bước vào một giai đoạn phát triển mới
23 ngày trước

Đại hội Đảng bộ Viện Kiểm sát nhân dân tối cao lần thứ XXV, nhiệm kỳ 2020 - 2025 với chủ đề

Đại hội Đảng bộ Viện Kiểm sát nhân dân tối cao lần thứ XXV, nhiệm kỳ 2020 - 2025 với chủ đề "Đoàn kết, dân chủ, kỷ cương, sáng tạo, phát triển"
29 ngày trước

Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương lần thứ 22

Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương lần thứ 22
1 tháng trước

• Đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương làm việc với Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương (1 tháng trước)

• Cơ quan Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương sơ kết công tác 6 tháng đầu năm 2020, triển khai nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2020 (1 tháng trước)

• Cơ quan Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương tổ chức Đại hội thi đua yêu nước lần thứ III, giai đoạn 2020 - 2025 (1 tháng trước)

• Nâng cao chất lượng các văn kiện và tổ chức thật tốt việc thảo luận tại Đại hội (2 tháng trước)

• Hội nghị công bố Quyết định của Bộ Chính trị về công tác cán bộ (2 tháng trước)

• Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ Khối lần thứ 21 (2 tháng trước)

• Hội nghị sơ kết công tác tuyên giáo 6 tháng đầu năm 2020, tọa đàm “công tác tuyên giáo của Đảng trong thời kỳ mới”, biểu dương, khen thưởng tổ chức đảng, đảng viên tiêu biểu 04 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW (2 tháng trước)

• Hội nghị Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương (2 tháng trước)

• Hội nghị công bố các quyết định về công tác cán bộ (2 tháng trước)

• Đại hội Đảng bộ cơ quan Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương nhiệm kỳ 2020 - 2025 thành công tốt đẹp (2 tháng trước)